Kent u ze nog... de Haelenaren

Kent u ze nog... de Haelenaren

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4263-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haelenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Met in gang van 1 december 1936 werd de vroegere gemeentesecretaris van Haelen, de heer W.P.H.M. van den Broek, benoemd tot burgemeester van die gemeente. Bij de installatie werd v66r het toenmalige raadhuis (gebouwd in 1916 en afgebroken in 1959) een herinneringsfoto gemaakt, waarop zittend van links naar rechts voorkomen de raadsleden Willem Hendrix en Everard Schreurs, wethouder Jac Franssen, de nieuwe burgemeester en diens echtgenote mevrouw Van den Broek-Stroexs, wethouder Peterhannes Nijskens en raadslid Piet Geerlinks. Geheellinks staat gemeente-ontvanger Jean Hendrix en daarnaast een aantal familie1eden van het echtpaar Van den Broek. De priester met het baardje is father B.H. Hemmer, die van 1934 tot 1945 directeur was van het priesterop1eidingsinstituut (klein seminarie) van Mill-Hill, destijds gevestigd in het kasteel Aldenghoor. Naast hem staat de uit Engeland afkomstige father Farmer. Verder zijn geheel rechts ve1dwachter Willem Beurskens en de raadsleden Sef Kockelkoren en Martinus van Oeteren te zien.

22. De beugelclub "Onze Vrije Avond" uit Haelen, opgericht aan het einde van de jaren twintig, was een bloeiende tak van de zuidelijke afdeling van de "Midden-Limburgse Beuge1bond". In 1938 bracht deze club het ze1fs tot een kampioenschap, De trotse clubleden vierden de over winning in hun stamlokaal bij Teeuwen, beter bekend als "de Flump". Zittend van links naar rechts ziet u de leden Piet Aelmans, Jan Hendrix, Pierre Hendrix Jzn., Martinus Roumen, Willem Hendrix, Piet Roumen, Graad Schreurs, Jan Vrenken, Henri Knapen en Jac Spee. Daarachter staan Gerard Veugelers, Peter Joosten, Graad Strous, Peterhannes Nijskens, Jan Verheggen, Jean Roumen, Jan Waeijen, Mart Roumen, Pierre Hendrix Wzn. en vervolgens in de bovenste rij: Toon Schreurs, Gerard Hendrikx, Hein Aquarius, J ac Schreurs, Drieske Fermans, Gie1 Delahaye, Wiel Roumen, lac. Schreurs (Jankes Koob), Hendrikus Teeuwen ("de Flump "), Jan Waeijen en Theo Peeters.

23. In 1889 vestigden zich een aantal zusters van de congregatie van "De Kleine Zusters van de H. Joseph" te Heerlen in het dorp Buggenum "om aldaar bewaar- en naaischool te houden ", Ze waren tevens bereid "arme zieken liefderijk bij te staan". De zusters namen hun intrek in een woning in de Dorpsstraat, het huidige pand van Rijswijck (Dorpsstraat 10). Aldaar werd ook de bewaarschool ingericht. Rond 1900 werd van de kleuters met hun leidsters, zuster Modesta (rechts) en zuster Gonzega (links), voor de school een portret gemaakt. Van links naar rechts zitten op de grond Martina en Anna Schreurs, Jenny en Mathieu Jeuken, Trui Colbers en Klaar? In de tweede rij staan: Fie en Jacob Bongaerts, Cato, Jac en Marie Peeters, Lies Vogels, boven deze Rene Vogels, Frits Boonen, Cato Joosten, Sef Colbers, Catrien Wijnen en een niet geidentificeerde kleuter. In de achterste rij staan van links naar rechts: Anna, Martinus en Frans Bongaerts, Toon Steyven, Henri Bongaerts, Piet Op 't Root en Sjra Theelen. De onbekende helpster heeft Lies Theelen op de arm.

24. De voormannen van de eeuwenoude schutterij "St.A1degundis" in Buggenurn werden rand 1900 geportretteerd, Het zijn van links naar rech ts: Willem Smeets, Guill. Vogels, Sjra Hermans (voorzitter), Marcel Op 't Root, Theo Op 't Root en Hendrik Abrahams. In 1905 wisten de Buggenumse schutters beslag te leggen op het kampioenschap, zodat in 1906 het oud-Limburgs schuttersfeest te Buggenum gehouden moest worden. Het was een grate tegenvaller dat dit feest op de voorziene dag door slechte weersomstandigheden geen doorgang kon vinden. Het feest werd een week uitgesteld, maar ook toen regende het. Daarom werd het feest nauwelijks bezocht en b1eef de schutterij met een grote schuldenlast zitten, hetgeen uiteindelijk leidde tot ontbinding van deze vereniging, Na de tweede wereldoorlog werden pogingen in het werk gesteld om de schutterij te doen herleven, echter tot nag toe zonder resultaat.

25. Van de tot ver in de omtrek bekende mannenzangvereniging 'union chorale" uit Buggenum, opgericht in 1880, werd ter gelegenheid van de viering van het dertigjarig bestaan in 1910 nevenstaande foto gemaakt, waarop van links naar rechts de volgende bestuursleden zijn gezeten:

Willem Muijsers, Henri Verheggen, Van Zwetselaar, hoofdonderwijzer Jaspers, Peter Hendriekx en meester Pijls, In de tweede rij staan van links naar rechts: Peter Boonen, Harrie Janssen, Joh. Verheggen, Leo Derikx, Chris Bertjens, Barrie Slabbers, Graad Bongaerts, Jean van Rijswijck, Jean Smeets, Willern Meerts, Frits Boonen, Joh. Criens, Paul Verheggen, Graad Slabbers, Arnold Vogels en Reinder Joosten, terwijl de bovenste rij van links naar rechts wordt gevormd door Jean Eggels, Thieu Pijls, J ae Reijnders, Cornelis van Pol, Coen Boonen, Thijs Abrahams, Willern Op 't Root, Antoon Vogels, Pierre Crompvoets, Drees Smeets en Jae Eggels (bakker).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek