Kent u ze nog... de Haelenaren

Kent u ze nog... de Haelenaren

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4263-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haelenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. In het begin van de jaren twintig speelde het Buggenumse voetbalelftal een belangrijke wedstrijd, ter gelegenheid waarvan de hele club werd gefotografeerd. 1. Willem Brabander, 2. Nic Schreurs, 3. Jac Bongaerts, 4. Henri van Bilsen, 5. Jan Hermans, 6. Toon Croonen, 7. Hub Brabander, 8. Drees Slabbers, 9. Jac Op 't Root, 10. Henri Croonen, 11. Willem Eggels, .12. Marcel Bongaerts, 13. Piet Rulkens, 14. Henri Bongaerts, 15. Sjra Slabbers, 16. Frits Wijnen, 17. Antoon Smeets, 18. Drees Wijnen, 19. Van der Bijl (?), 20. Jac Hermans, 21. Gerard Joosten, 22. Pierre Geraets, 23. Henri Bongaerts, 24. Jac Douven, 25. onbekend, 26. Toon Steyven, 27. Theo Hendrikx en 28. Sef Schoenmakers. De voetbalclub werd opgericht in 1919.

27. In het van oudsher agrarische dorp Buggenum werd elk jaar een druk bezoehte landbouwhuishoudeursus georganiseerd. Bij de afsluiting daarvan werd een groepsfoto gemaakt. Omstreeks 1928 werd geposeerd voor de voormalige lagere school, welk gebouw ook dienst deed als gerneentehuis en voorts huisvesting bood aan de plaatselijke veldwachter. Dit gebouw werd in 1969 gesloopt. Gezeten zijn van links naar rechts: Johannes Curvers, landbouwconsulent Pulles, Theo Verheggen (burgemeester van 1896 tot 1915), rector Rijs, pastoor Willemse, zuster Loyola, lerares mejuffrouw Douven en mevrouw Bertha Verheggen-Terstappen, In de tweede rij staan van links naar reehts: Peter Boonen, Nel Houben, Lena Eggels, Jacoba Crompvoets, Maria Theelen, Anna Eggels, Anna Op 't Root, Trui Brabander, Nel Wijnands, Lena Geraets, Trui Emonts en hoofdonderwijzer Henri Pijls, De bovenste rij wordt van links naar rechts gevormd door Lies Vogels, Trui Slabbers, Maria Topeeters, Nel Schreurs, Nel Pijls, Dina Eggels, Anna Bongaerts, Christine Schreurs, Anna Abrahams, Lena Topeeters en Maria Op 't Root.

28. In het vaandel van de Buggenumse handboogschutterij "Raas in 't Maasdal" is als oprichtingsdatum vermeld 12 augustus 1904. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan in 1929 werd voor het huidige pand Aarts, Dorpsstraat 30, in Buggenum een foto gemaakt van het bestuur en leden. Gezeten zijn van links naar reehts: de heren Toon Meerts, Toon Steyven, Sjeng Vogels, Jac Bongaerts, Hendrik Abrahams, Gerard Hermans, Herman Bongaerts, J os Snijders, Camelis van Pol, Jan Hermans en Henri Schreurs. Vlak achter de stoelenrij staan de leden Cornelis Dirkx, Kees Schramma, Leo Boonen, Leo Verlinden, Arnold van der Linden, Martin Bongaerts, Henri Slabbers, Piet Rulkens, Willem Janssen, J ac Hermans, Harrie Evers, Leo Hendrikx en Guill. Bongaerts. In de laatste rij poseren de heren Laurens van Bilsen, Gerard Smeets, Jan Verhaegh, Leo Dirkx, Jac Douven, Leonard Meerts, Harrie Schoenmakers, Henri Bongaerts en Weekers.

29. In een dorpsgemeenschap betekende een gouden hu welijksfeest groat feest. Gestaken in deftige feestkledij vierde de gehele "noabersjap" (de buurt) het feest mee. Op passende wijze werd het huis van het gouden echtpaar versierd. Op 17 april 1923 werd te Buggenum de gouden bruiloft gevierd van Joannes van der Linden (Sjernellehannes) en Gertrudis Lupse. Geflankeerd van links naar reehts door de heren Guill. Vogels, Frans Minkenberg, Hendrik Abrahams, Frits Boonen en Theo Lausen poseert het echtpaar v66r hun woning, het huidige pand Haelenerweg 5 (inmiddels verbouwd).

30. Op 15 januari 1935 woedde in de Bergstraat te Buggenum een hevige brand, waarbij de panden Hendrikx en Slabbers grotendeels werden verwoest. De brand weer kwam eraan tc pas, doch het blusmateriaal waarmee werd gewerkt was voor die dagen al tarnelijk ouderwets, De brandspuit moest via de gierton worden gevuld, hetgeen de toeschouwers, getuige hun gelaatsuitdrukking, tarnelijk ongeloofwaardig vonden. Rondom het brandspuitje staan van rechts naar links: Jac en Frits Schreurs, Herman Geraets (met hoed), Joseph Srneets, Piet Minkenberg en Guill. Bongaerts. De opnarne is gemaakt VOOI het voormalig depot van de boerenbond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek