Kent u ze nog... de Haelenaren

Kent u ze nog... de Haelenaren

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4263-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haelenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Priesterfeesten waren een feestelijke aangelegenheid waarbij het gehele dorp betrokken was. Op 28 juli 1935 droeg Wim Boonen zijn eerste heilige mis op in de parochiekerk van Buggenurn. Door bruidjes begeleid wordt de neomist met zijn vader en moeder, de heer en mevrouw Boonen-Eggels, naar huis begeleid. Achter dezen zijn zichtbaar van links naar rechts: rector Hobus uit Buggenum, pater Henricus, pastoor Willems en kapelaan Rutten (loopt gebukt). De foto is ge·· maakt ter hoogte van het pand Nijskens (thans Dorpsstraat 6). De Dorpsstraat was toen nog half verhard en aan de bebouwde zijde voorzien van een molgoot gemaakt van maaskeien. Langs de gehele weg was ter ere van de jonge priester versiering aangebracht.

32. De fanfare "Excelsior" te Buggenum werd in 1922 opgericht door een aantal enthousiaste muzikanten onder aanvoering van de toenmalige veldwachter Sieben, die de hoorn blies. In het midden van de jaren dertig werd voor het repetitielokaal (zaal Theelen) van bestuur en leden een foto gemaakt, waarop zittend van links naar rechts voorkomen Hennis Verheggen, Peter Pijls, Sjeng Verheggen, dirigen t Chris Pijpers, Theo Verheggen (oud-burgemeester en lid van gedeputeerde staten van Limburg), Guill. Vogels sr., Frits Boonen, Jac Bongaerts, Jac Crompvoets en Henri Schreurs. Daarachter staan van links naar rechts: Guill. Vogels jr., Piet Eggels (naast trorn), Hu b Eggels, Sjra van Roy, Henri Theelen, Mathieu Nijskens, Pierre Rulkens, Sjeng Op 't Veld, Sjeng van der Linden, Leo Verlinden, Piet Boonen, Harrie Topeeters en Henri Hendrikx. De laatste rij wordt van links naar rechts gevormd door Harrie Nijskens, Jan Schoenmakers, Cornelis Dirkx, J ac Hendrikx, Gerard Hendrikx, Sjang Seems (porte-drape au), J ac Op 't Veld, Piet Bongaerts, Piet Smeets, Leo Theelen, Willem Houben en Willem Eggels.

33. Op 11 mei 1921, teen mevrouw F. Meddens-Daniels haar verjaardag vierde , maakte haar man, de heer Herman Meddens, directeur van de "Zaaizaadvereeniging Nunhem" (het huidige teelt- en selectiebedrijf van tuinbouwzaden) een foto tijdens de in het veld gehouden koffiepauze. Vooraan zitten van links naar rechts de dochtertjes Free, Miete en Toos Meddens. Zittend daarachter: de heren Cox sr., Puts, Bremmers, Smeets, Cox jr., Caris en Peeters (de rentmeester). Daarachter van links naar rechts: Leo Joosten, Michiel Bertjens, Jan Meddens (de latere directeur), twee dochters van de heer Cox, Dien Gorissen, mevrouw Meddens-Daniels, de gouvernante mejuffrouw Kruse en Lies? , het dienstmeisje.

34. Petrannes Verheijden was in Nunhem bekend onder de naam "den hieer". Van hem is bekend dat hij bij thuiskomst na langdurige afwezigheid zijn moeder toesprak met de woorden: "Ge1dj hob ich neet mitgebrach, mer ich hob uch toch leef". Zijn vrouw, Maria Catharina Hubertina Verheijden-van der Velde, was bekend als Miekatrien, In september 1930 werd van het echtpaar een portret gemaakt. Miekatrien droeg naar de mode van die dagen een pellerien; de muts droeg de fraaie naam van kornet. Het echtpaar exploiteerde gedurende enkele jaren te Nunhem een cafe met beugelbaan. In de nabijheid daarvan was ten gerieve van de plaatselijke schutterij een schietboom opgericht.

35.Het ankerjaartal in de gevel van de "Leum01en" - ook "St.-Ursulamolen" genaamd - is 1773, maar het is bekend, dat er op deze p1aats reeds voor die tijd gemalen werd. De graan- en olieslagmolen in het Leudal, thans eigendom van het staatsbosbeheer, werd in 1961 gerestaureerd. In 1934 werd het molenaarsgezin gekiekt v66r de molen. Wij zien van links naar reehts: Jae van de Laar, diens doehters Betsy en Annie van de Laar, Greet Koeman uit Amsterdam, zoon Lambert van de Laar en mevrouw Gertruda van de Laar-Rietra. De heer Van de Laar was de laatste molenaar. Op de foto is nog ziehtbaar het oude gevelbeeld van de St. Ursula, dat enkele jaren v66r het uitbreken van de tweede were1doorlog werd verwijderd en overgebraeht naar het gemeentemuseum van Roermond, waar het beeld nog te beziehtigen is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek