Kent u ze nog... de Hammenaren

Kent u ze nog... de Hammenaren

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4264-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hammenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Tegelijk met de bouw in 1877 van de eerste definitieve openbare school in Vroomshoop werd in Linde de school vemieuwd. De laatste school heeft van haar ontstaan in 1806 tot haar opheffing in 1913 een bewogen geschiedenis gekend, waarin vaak uitdrukkingen voorkomen als: orngewaaid, afgebrand, enzovoort. Bij de vernieuwing in 1877 werden de kinderen onthaald op broodjes en zure melk of koffie! De school was to en eenklassig, maar werd in 1894 tweeklassig (R.J. Steen bouwde dat tweede lokaal). In 1913 werd de school opgeheven na de grate terugloop van het leerlingental als gevolg van de oprichting van de gereformeerde en de hervormde school. Op deze foto uit 1911 staan op de achterste rij, van links naar rechts: G. Hofman, G. Willems, B. ter Burg, J. Hofman en L. Nijland, Daarv66r: meester Damstra, G. van der Kolk, J. Jansen, B. van der Kolk, W. ter Burg, A. ter Burg, H. Klaassen, H. Ekkel, meester De Vries (mede-oprichter van de zuivelfabriek) en mevrouw De Vries. Daarv66r: J. Dood, A. Dood, T. Paters, onbekend, H. Klaassen en G. Selhorst; op de voorste rij: M. Hofman, J. Hofman, G.J. Ekkel, G. Klaassen en D. Klaassen.

7. In 1912 werd nevenstaande foto gemaakt van de Zwolse leidekker Beijer, links.en aannemer (ook: gemeente-opzichter) H. Kremer, rechts, bezig met herstelwerkzaamheden aan het torendak. Kremer was verder onder andere de architect/bouwer van het pand Dorpsstraat 2 (voor rekening van dokter Van Brakel), architect van het derde schoollokaal van de Hammer gereformeerde school en toezichthouder (in 1911/12) bij de bouw van de Hammer hervormde school. Ook zijn zoon, H. Kremer jr, is vele jaren als opzichter in dienst van de gemeente werkzaam geweest.

8. Een sehoolfoto van de gereformeerde school uit 1913. Op de voorste rij (zeven personen) van links naar reehts zittend: D. Ekkel, Reefhuis, G.H. Warmink, H. Reimink (Valk), de meisjes Reimink (Jurriens) en Kleinnijenhuis (Van Lenthe) en jongetje Kleinnijenhuis. Daaraehter (elf personen): onbekend, J. Reefhuis, jongetje Reefhuis, A. Koppelman, A. Meyer, J. Meyer, Kleinnijenhuis, daaraehter F. Kleinnijenhuis (Dubbink), onbekend, daaraehter G. Wessels en M. Voortman (Dubbink). Op de derde rij (tien personen): mevrouw Oudelaar, meester K. Ype (hoofd van 1907 tot zijn overlijden op 22 oktober 1918), meisje Koppelman (Binnenmars), de meisjes Bartels (vier), Bakhuis (Brinkman), J. Voortman en meester Heutink. Geheel bovenaan staan: G. Blekkenhorst, J. Bartels en J. Abbink. De gereformeerde sehoolvereniging werd op 17 juli 1905 opgerieht; het tweeklassig sehoolgebouw werd op 2 januari 1907 geopend door burgemeester W. Beukenkamp.

9. Op 16 augustus 1920 werd deze foto genomen voor de zijgeve1 van de toenmalige boerderij van Drent (thans bewoond door Blekkenhorst) in het Eerder Aehterbroek. De kleding is typerend voor het boerengezin uit die dagen in onze streek. Vooraan zitten E. ter Horst en zijn eehtgenote. Aehter hen staan hun kinderen, van links naar reehts: G. ter Horst (thans mevrouw Kaptein), Gerh. ter Horst, D. ter Horst en G. ter Horst.

IO. Adolf Middendorp werd in 1877 te Ommen geboren; zijn vader was aldaar dokter; hij ging naar school in Deventer en bezocht daar onder andere de H.B.S. Hij was er ook mede-oprichter van de voetbalvereniging "U.D." (Utile Dulci: nuttig vermaak). Hij woonde hier in het herenhuis op de hoek van de Smitstraat/Grotestraat. Op deze foto staat hij afgebeeld bij een van zijn geliefde bezigheden: jagen, in het midden van de jaren dertig, vermoedelijk in "De Zandstuve". Hij was voorts onder andere mede-oprichter van de Hammer zuivelfabriek en vervulde daarin een bestuurspost gedurende tweeendertig jaar, waarvan nagenoeg gedurende de gehele periode het secretariaat. De heer Middendorp die onder andere erfgenaam werd van zijn oom, die het bekende hotel "Middendorp" hield, bleef ongehuwd; z ijn huisgenote, mejuffrouw G. Willems, heeft jarenlang zijn huishouding verzorgd. Hij schonk (in 1958) een aanvulling op het avondmaalszilver in de hervormde kerk, dat vroeger door zijn familieleden ter gelegenheid van een dertigjarig huwelijksfeest aan de kerk was overhandigd. Hij overleed in 1963.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek