Kent u ze nog... de Hammenaren

Kent u ze nog... de Hammenaren

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4264-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hammenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Dokter P.J. van Brakel - evenals zijn opvolger dr. H. Kohly geboren in Zaltbommel - heeft hier gepraktizeerd van 1903 tot aan zijn overlijden in 1934. Deze foto werd in 1928 genomen bij zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, v66r de receptie in de oude (openbare) lagere school aan de Grotestraat. Op de voorgrond lopen mevrouw S. van Brakel-Meijerink, de jongste dochter (Wilhelmina Adriana, thans woonachtig te Enschede), de dokter zelf, zijn zoon (Adriaan Willem, thans chirurg) en burgemeester J.J. Beukenkamp. De dame meteen links achter de jubilaris is de onderwijzeres mejuffrouw Jurgens en onmiddellijk achter haar H.J. Bettman in wiens hotel de dokter aanvankelijk zijn praktijk uitoefende en waar hij ook zijn vrouw - een oomzegster van Bettman en bij deze inwonend - leerde kennen.

17. Deze foto uit 1934, genomen voor het oude (witte) gemeentehuis te Den Ham, werd gemaakt bij het afscheid van burgemeester J.J. Beukenkamp (de tweede). Op 1 september 1919 tot burgemeester benoemd, als opvolger van zijn broer, W. Beukenkamp, werd hij in de herfst van 1934 gekozen tot lid van gedeputeerde staten van Overijssel, in verband waarmede hij zijn burgemeestersfunctie moest opgeven. Gedurende zijn vijftien jaar burgemeesterschap heeft hij op de kop af honderdvijftig raadsvergaderingen gepresideerd. Bovenaan staan, van links naar rechts:

W. de Groot, H. van de Pol, W. Flim, F.J. Teusink, Z. Broekroelofs,? Brienne, W. Heuver en H. Kremer. Op de middelste rii: ? Lesterhuis, A.J. Tjonk, H.E. Kleyssen, Alb. Podde, J. Rotman (raadsleden), D.J. Maneschijn, Joh. Kuiper, G. Blekkenhorst, H.J. Pastink (raadslid), H. Entjes, Alb. Staarman, F. Bramer (raadsleden), H. Koers, W.H. Flim sr. en G.J. Staarman. Vooraan zitten: burgemeester Chr. Bramer (Stad-Hardenberg), gemeentesecretaris E.J. Prange, mevrouw Beukenkamp, burgemeester J.J. Beukenkamp, de wethouders H. Voort en B.J. Stegeman en de raadsleden J. Hartgers en H.J. Wolters.

18. Notaris W.B.H. van Tright werd op 21 april 1934 door de Koningin benoemd in Den Ham. Hij was voordien a1s kandidaat werkzaam geweest in Hilversum en volgde in Den Ham notaris H. Schrader op, die hier zijn ambt uitoefende van 1919 tot 1934. Beiden zagen zich om gezondheidsredenen genoopt hun ambt voortijdig neer te 1eggen, notaris Schrader in 1932 en notaris van Tright in oktober 1961. De eerste Hammer notaris, H. J onkers, heeft gewoond in het inmidde1s op de monumentenlijst geplaatste pand Grotestraat 47, thans bewoond door de familie Oordt. De na hem optredende notarissen J. Buddingh (van 1885-1919), Schrader en Van Tright bewoonden de thans nog a1s notarishuis in gebruik zijnde woning, "Vertrouwen", staande aan de hoek Grotestraat/Roggestraat, die door de opvolger van notaris Van Tright werd voorzien van een mime, moderne kantoorv1eugel.

19. Na dominee Holland werd de hervormde gemeente in Den Ham achtereenvolgens gediend door dominee F.F.J. van der Plassche (1913-1918), dominee S.C. van Wijngaarden (1918-1920), dominee F. van Asch (van 1921 tot 1928) en dominee J.G.R. Langhout, die hier slechts enkele maanden bleef en vertrok naar Hoogeveen. Daarna kwam hier in 1929 dominee W. Wesseldijk uit Sluipwijk (in de Zuidhollandse gemeente Reeuwijk). Hij verliet in 1933 Den Ham en werd to en predikant in Kampen; hij staat hiernaast afgebeeld op een foto van het begin van de jaren dertig. Zijn dochter, mejuffrouw T. Wesseldijk, is enige tijd onderwijzeres aan de hervormde school geweest; zij huwde met J. van Bruggen jr., zoon van het toenmalig schoolhoofd.

20. De gereformeerde meisjesvereniging gefotografeerd naast de kerk in 1927. Geheel vooraan zitten van links naar rechts de dames J. Blekkenhorst-ten Brinke, Lohuizen-van Loon en J. Kuiper-de Ruiter. Achter hen de dames A. Withaar-Jansen, Abbink-Gerrits, M. Rompelman, J. Hekman en D. Blekkenhorst-Hekman. Staand: de dames G. Jansen-Gerrits, G.D. Valk-ter Burg, D. Vogelzang-Koppelman, M. Bloemendaal, H. Bartels, Binnenmars-Koppelrnan, G. Willems, J. Veldhuis-Kleinlugtenbelt, H. Dekker-Spoelman, D. Schepers-Dood, L. Spoelman, H. OldegbertsVeldman, J. Jansen, J. Bouwhuis, H. Bouwhuis en D. de Boer-Reimink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek