Kent u ze nog... de Hammenaren

Kent u ze nog... de Hammenaren

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4264-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hammenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Kapper Jan van Loo kwam aan het einde van de jaren twin tig in Den Ham. Hij woonde aanvankelijk in het pand Dorpsstraat 8, later in de woning, waarin thans kapper Zandbergen zijn yak uitoefent en nog later in de Grotestraat tegenover het huidige postkantoor. Tot zijn vertrek op 30 april 1935 naar Daarlerveen heeft hij zich actief bezig gehouden met het Hammer dorpsleven. Hij zette zich onder andere in voor de markt op de Brink en voor de bouw van de (thans alweer verdwenen) eierhal, maar hij was ook druk bezig met de vraag of er een onderaardse gang zou lopen van de kerk op de Brink naar het pand waarin nu de elektricien Jansen woont. In de omgeving van Daarlerveen verwierf hij bekendheid als baptisten-predikant; hij bouwde zelf een kerkje, maakte er een preekstoel in en preekte! Na de oorlog ging hij naar Canada en overleed daar na nog een keer in Holland te zijn teruggeweest.

22. De hervormde school kwam tot stand in 1912. Op 30 september 1909 werd de schoolvereniging opgericht; haar statu ten werden koninklijk goedgekeurd op 28 april 1910. Het schoolbestuur bestond toen uit dominee C.B. Holland, J. Pas en J. Kuiper (respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester). Verder waren bestuurslid: A. Wemekamp, J.F. Miskotte, M. Warm ink, J.H. Kamphuis, H.J. Kuiper en M. Nijman. Dominee Holland koos als uitgangspunt voor zijn preek bij de opening van de school, op 1 juni 1912, Psalm 78:4. A1s eerste schoolhoofd werd benoemd J. van Bruggen, voordien hoofd van een christelijke school te Vleuten. We zien hem hier met het overige personeel van de school op een foto uit 1930, genomen op het schoolplein terzijde van de schoolwoning; van links naar rechts: J. van Bruggen (zittend), D.J. Snel, mejuffrouw P. Boers, later gehuwd met J. Mulder, J. van Bruggen jr., mejuffrouw T. Wesseldijk en mejuffrouw R. Steenbergen (zittend).

23. Uit 1935 dateert deze foto van de bekende Hammer kleermaker Arend Jan van Dorth (,,'n doovn van Dorth") en zijn echtgenote, die hebben gewoond aan de hoek Roggestraat/'t Sumpel, waar thans de familie Holtvoort woont. Kleermakers maakten voor mannen in die dagen vooral degelijke, lakense zondagse pakken met ietwat korte, nauwe pijpen. Er werden zwarte sokken, mooie witgeschuurde klompen (de meer gegoeden: schoenen) en een zwartziiden pet bij gedragen. Als werkkleding werd veelal zwaar, donker manchester gedragen, of een blauwe kiel (een "schobbejak") en natuurlijk gebreid of gestreept linn en ondergoed. De vrouwen gingen al even stemmig gek1eed. Veel, degelijk en eigengebreid ondergoed; daarover twee of drie lange wijde rokken en een jakje ; zwarte gebreide kousen, Door de week droegen de vrouwen altijd bontgekleurde schorten (,,'n Frees'n schulk"), Het witte kanten mutsje werd vroeger iedere dag gedragen; bij de kerkgang werd een knipjesmuts opgezet met lange afhangende gesteven stroken ("gebleumde musse"); tijdens rouwperioden werd hetzelfde model, maar dan wit ("slichte" musse) gedragen.

24. Bestuur en personee1 van de Hammer hervormde school omkranst door bloemen tijdens de vie ring van het vijfentwintigjarig bestaan van de school in 1937. Zittend poseren, van links naar rechts: M. Warmink, H.J. Kuiper, H. Kamphuis, Joh. Kuiper, dominee E.E. de Looze, H. Voort, M. Nijman, A. Podde en F. Miskotte. Daarachter staan van links naar rechts: mejuffrouw M. Hombrink, D.J. Snel, J. Gorter (hoofd der school), mejuffrouw G. Boer, L. de Olde, mejuffrouw J.T. Bruggink en mejuffrouw R. Bruins. "Meester" Gorter heeft ook de viering van het vijftigjarig bestaan van de school in 1962 meegeorganiseerd. Hij was hier zeer gezien.

25. In de Voorstraat werd omstreeks 1935 deze foto gemaakt van de bekende melkrijders, de gebroeders Pellewever uit de Molenstraat. Van de eerste dag af dat de zuivelfabriek in werking was (20 maart 1915) tot 1958, dus gedurende drieenveertig jaar, zijn (van links naar reehts) Evert, Hendrikus en Hendrik als melkrijders onafgebroken aan de melkfabriek verbonden geweest. Bij hun afseheid kregen zij van het bedrijf een tafel met drie stoelen en een krentenwegge met een pond boter. Op initiatief van dokter Van Brakel - van 1918 tot 1934 tevens voorzitter van deze cooperatie - werd hun melkrit niet meer aanbesteed, maar naar evenredigheid van de overige aanbestedingsprijzen elk jaar aan de gebroeders Pelle wever toegewezen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek