Kent u ze nog... de Hammenaren

Kent u ze nog... de Hammenaren

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4264-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hammenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Burgemeester G. Bramer werd op 15 september 1938 geinstalleerd. Deze foto toont het moment van begroeting op de nabij het kerkhof gelegen tweesprong Vroomshoopseweg (toen nog Burgemeester Beukenkamplaan geheten) en Daarleseweg (de Hammer fanfare zou dit moment later in haar jaarverslag opnemen als: "de Burgemeester van 't Kerkhof gehaald"! ). De installatie yond ditmaal plaats in hotel Leusink aan de Brink. De heer Bramer bleef in functie tot aan zijn pensionering op 1 januari 1970 en werd in de lengte van zijn ambtsterrnijn als burgemeester van Den Ham slechts overtroffen door burgemeester J.A. Helderman die zesendertig jaar (van 1844 tot in 1880) dit ambt bekleedde. Op deze foto staan, van links naar rechts: de heren Voort, Kaptein en Jansen, burgemeester en mevrouw Bramer, wethouder Kuiper, secretaris Prange en de ouders van mevrouw Bramer, de heer en mevrouw B. Westera; de heer Westera was schoolhoofd in Nijverdal en auteur van het vaak herdrukte boek "Praktisch Taalonderwijs", Op de voorgrond staan de kinderen Ben, Toto en Chris Bramer. Mevrouw Bramer draagt twee boeketten bloemen: het ene werd haar aangeboden in Vroomshoop op het Stationsplein, het andere aan de grens van het dorp Den Ham. De aankomst in de gemeente vond plaats per trein vanuit Marienberg.

32. In samenwerking met versehillende 1andbouworganisaties en vererngmgen organiseerde de zuive1fabriek a1 sinds de jaren dertig melkeursussen; deze werden afgesloten met een melkersexamen. De bedoeling was natuurlijk om de melkopbrengst kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Hiernaast zien we een foto uit eirca 1933, genomen na afloop van zo'n examen. Staand van links naar reehts: G. Reefhuis, G. Meijer, H.J. Dalvoorde, J. Sehutmaat, J. H. Fokkert, Rensink, H. Wolters, J.W. Dalvoorde, Miskotte, H. Kolkman, J. Meijer, A. Meijer, mejuffrouw D. ter Horst, mevrouw Meijer en A. Meijer. Zittend van links naar rechts: de dames M. Meijer, G. ter Horst, J. Dalvoorde, H. Schutmaat en H. Bouwhuis. Het examen werd afgenomen op de boerderij van A. Meijer in Linde.

33. Op deze foto uit 1937 - genomen achter het hervormd centrum "De Rank" aan de Brinkstraat - staan dominee E.E. de Looze (links) en (toen) oud-wethouder H. Voort (rechts). In het kader van de feestviering ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de hervormde school werd een dankstond gehouden waarin de initiatiefnemer voor de stichting van de school, dominee Holland (toen woonachtig in Putten), voorging en preekte over Psalm 77: 12. Dominee De Looze was, komend van Renswoude, de naar Kampen vertrokken dominee W. Wesseldijk in 1934 opgevolgd als voorzitter van het schoolbestuur; hij vertrok in 1938 naar Gouda.

34. Gezeten te midden van praehtige bloemstukken werden bij de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de zuive1fabriek ook de toenmalige eommissarissen gefotografeerd. Van links naar reehts zien we de heren: H. van Keu1en (uit Egede), H. Reiling (van de Vroomshoopse boerderij "Ora et Labora"; hij hie1d een zeer interessante voordraeht ter ge1egenheid van het jubi1eum), J. Janmaat (na de oorlog onder andere ook lid van de nood-gemeenteraad), G. Posthumus (direeteurvan 1915 tot 1955) en Hs. Oude1aar.

35. Van het begin van de jaren veertig dateert deze foto van de weduwe H. Nevenzel (in dialect "Neveldus-meuje") in haar oude woning aan de Ommerweg 69. De oude vrouw zit hier aan haar spinnewiel; op de stoel naast haar staat de wolhaspel, waarop het gesponnen garen werd opgerold; later werden daarvan dan knotten wol gemaakt. Let ook eens op het prachtige draaiwerk aan het spinnewiel en de knopstoel met biezen vlechtwerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek