Kent u ze nog... de Hammenaren

Kent u ze nog... de Hammenaren

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4264-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hammenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Het personeel van de zuivelfabriek bij het vijfentwintigjarig bestaan van "De Eensgezindheid" op 20 maar 1940. Zittend van links naar rechts: eerste botermaker G.J. Schepers, adjunct-directeur A. Dijk, directeur G. Posthumus, rnelkontvanger-kantoorbediende A. Minkjan, ondermelkmeter A. Kleinjan en tweede botermaker A. Kleene. Staande van links naar rechts: machinist T. van Nijen, eerste melkcontroleur D. IJpma, centrifugist H. de Boer, melkontvanger W. Runhart, chauffeur J. Schumer, tweede melkcontroleur H.J. ten Brinke, plaatsvervanger R.J. Bogtman, poedermaker M. Hemstede, centrifugist H. Bosch en kuiper B. Oldegberts.

37. Op deze foto uit de jaren veertig zien we H.J. Schurink met - hoe kan het anders! - een hengst, in dit geva1: Paul van Bleyendaal. De heer Schurink, die werd geboren in 1893, is een bekende persoon1ijkheid op veeteeltgebied, met name op het terre in van de paardenfokkerij en de verbetering van het veebestand. Daarnaast was hij ve1e jaren lid van het college van diakenen in de hervormde kerk, bestuurs1id van de hervormde schoo1vereniging, van de raad van toezicht der Boeren1eenbank (thans Raiffeisenbank) en van "Het Groene Kruis". Ook was hij raads1id (1935/41 en 1949/62) en wethouder (1949/62). Hij is drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

38. Bij het vijfentwintigjarig bestaan van het in 1931 opgerichte ziekenfonds "Den Ham en ornstreken" werd deze foto genomen van het toenmalige bestuur. Behalve de heer D.J. Maneschijn (staande links) zijn alle bestuursleden sindsdien overleden. In 1968 is het fonds gefusioneerd met het Hoogeveense O.D.V.V.Z. We zien van links naar rechts, zittend, de heren: G. Blekkenhorst (secretarie-ambtenaar gedurende meer dan veertig jaren), H. Teisman (werkzaam bij de rijksbelastingdienst, vele jaren gemeenteraadslid en zeer actief in het Hammer verenigingsleven, zoals de oranjevereniging) en L. Oosterhof (hoofd der gereformeerde school, lange tijd penningmeester van het Groene Kruis en voorts actief op het terre in van het landbouwonderwijs). Staande: de reeds genoemde heer D.J. Maneschijn (secretarie-ambtenaar; tevens oprichter van de zangvereniging "Zang en Vriendschap") en F.J. Teusink (waarnemend gemeentesecretaris, eveneens zeer actief in het Hammer verenigingsleven, dagbladcorrespondent, oprichter van de voetbalvereniging enzovoort).

Mooi' oale huussien in 't Hammerlaand

Mooi in de veurjoorszunne lag

't huussien, de-k achter Den Ham eens zagg!

Groot stun in 't noorden nen dennenbosch, net of e 't huussien bescharmen mos.

Twee aole dennen op d'eene zied Waan ziene vreene sind vrogger tied. Veer redde barken, al rood van knop, Sieren op d'aandre zied het op.

't Was of der rosie um 't muurtien gunk ... 't Needrige huussien, het hadd' ginn en dunk. Zonder det 't was, was't ne wondere prach ...

Huussien in zunne van veurjoorsdag!

Huussien ... het hef zonnen hoop miej verteld ...

Klein as 't door stun op det groote veld,

Gel van de bunte en broen van 't heed, Laand, woer de zorge en den armood geet ... 't Stroon dak was oald en den vos was krom, Huussien ... zol't meu ween van oalderdom?

Van al de zorge, dee 't umme zich zag?

Toch leek 't nog bliej op den veurjoorsdag.

Zunne verzulver'n zien oale stroo ...

Stille bliejmoodigheid gunk op miej too ...

Mooi' oale huussien in 't laand van Den Ham lej deen miei weldoad, toew 'k langs oew kwamm'.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek