Kent u ze nog... de Hardenbergers

Kent u ze nog... de Hardenbergers

Auteur
:   G. Kuipers
Gemeente
:   Hardenberg
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4075-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hardenbergers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Enkele duizenden jaren geleden woonden er al mensen aan de oevers van de Vecht. Deze stroom zal toen een goed viswater geweest zijn; de ruig-begroeide woeste gronden waren een goed jachtveld en op de hoogten, waar nu Baalder, Brucht, Lutten, Heemse en Rheeze liggen, woonden de mensen veilig, bescherrnd tegen het drieste watergeweld van de Vecht in natte tijden. Van dit yolk uit de prehistoric werden ons - helaas - geen portretten of schilderijen nagelaten. Trouwens, we kennen niet eens hun namen, Ook van het volk, dat hier woonde ten tijde van de Romeinen en in de vroege middeleeuwen weten we weinig, Picardt meent, dat de naam Vecht ontleend zou zijn aan Vidrus. Zo heette een priester, die in de Frankische tijd in het woest kolkende water van de rivier verdronk. Het kan zijn, dat Picardt gelijk heeft... In de Romeinse tijd wordt de naam Fehta, Fiderus ofVechio gebruikt en sommigen beweren, dat hieruit de naam Vecht is ontstaan. Volgens Graatsma hangt de naam samen met .Vehere", dat .varen" betekent. We laten het maar zoo Voor ons staat vast, dat de Vecht Vecht is, een interessante stroom, zich slingerend door een prachtige streek, waar een volk woont, dat het waard is gekend te worden en waarvan we mogen weten hoe het hier leefde en werkte.

Juist in deze snel veranderende tijd is het van belang het ver!eden te kennen en te weten wie het waren, die hier vaar ons woonden. Het was geen vechtersvolk dat de oevers van de Vecht bewoonde. Het waren vredelievende, gastvrije mensen, waarvan dorninee Ulfers schreef in het begin van deze eeuw in zijn boek "Oostloorn"; "Ik heb de schoonheid gezien van het leven der landbouwers tussen hun akkers en korenvelden onder de wolkenhernel". En dan vertelt hij het verhaal van Wiegen de Dromer, de grote herdersjongen, die met zijn schapen door de velden rond Hardenberg trok; van Wine, het dorpsmeisje, dat tegen Wiegen zei, dat hij zijn haren moest laten knippen omdat ze veel te lang waren en de andere jongens hem uitlachten; van de koster Ilting, die het zo moeilijk had in de woelige tijd van splitsing en strijd in zijn kerk en die toch graag zijn plicht wilde blijven doen; van Ake, die daar achter in het veld, tegen de Duitse grens aan eenzaam in haar hut woonde en toch zo trouw naar de kerk kwam, al moest ze zo ver lopen; van de rijke boer Harders, die zo vee I macht had in de gemeenschap; van Godeke, Schepers en Dreese, van dorninee Walter en dorninee Senserff, van Jacob de Jood, Kremar de ouderling, oude meester Boeser en van al dat andere Yolk, dat in het laatst van de vorige eeuw in deze streek woonde. Dominee Ulfers heeft deze namen verzonnen va or de mensen, die werkelijkheid waren ...

Als we dan nu het boekje "Kent U ze nag ... de Hardenbergers" aan U presenteren en U bladert er in, de foto's en portretten bekijkend, dan herkent U de nakomelingen van Wiegen de Dromer, die trouwde met Wine en van al die anderen. En kent U ze niet, dan kan het voor U toch nuttig zijn te weten wie het waren, die hier va6r ons woonden.

1. De feesteommissie die in Hardenberg de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 voorbereidde. Ze zijn herkenbaar aan de deftige hoge hoed en de met trots gedragen medaille. Staande van links naar reehts: Gerrit Bruins (kassier van de Boerenleenbank), J. Siegler, Herman Weitkamp en Jo de Bruin. Zittend van links naar reehts: Jan Grooters, meester Verwoest, de heer Sehol, direeteur Folkers van de boterfabriek en meester K. Jongsma. Het is een daverend feest geworden met een historisehe optoeht en praehtige straatversiering.

2. De bewoners van de buurt in het Centrum bezig met het aanbrengen van straatversiering ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. De foto is genomen v66r cafe Leering. Staand, van links naar rechts: wethouder De Bruin, rijwielhandelaar Bos, Sjoerd Leering, kleermaker Meijer, J.R. Zweers, bakker Jo Otten en slager Vlogman. Op de ladder Makkinga en bovenaan timmerman Hamhuis. Voor de versiering werd veel dennegroen gebruikt, waarvan machtige erepoorten werden gebouwd. Dit was een wedstrijd tussen de verschillende buurten en straten van het stadje.

3. Ook de buurt .Achterstraat", nu Wilhelminastraat liet zich in 1938 niet onbetuigd wat de straatversiering betrof. Natuurlijk moest men ook gezamenlijk op de foto, tot de hond toe. Op de achtergrond de Hoftekerk, welke staat op de plaats van het vroegere "Hor' van de bisschop (de naam "Hofte" zou daarvan afgeleid kunnen zijn), het bisschoppelijke kasteel op de Herderenbergh. Van links naar rechts merken we in de groep op: postbode Dorgelo, zetter Gerrit Lotterman, juffrouw Scholten, Janna Leussink, Gerard Santman, Hendrik Jan Santrnan, vrouw Harnhuis, Geertje Santman , Hilligje Baarslag, Frederik Bos, Carolina Homrnerink, Jennigje Lotterman, Dina Bos, Albertus Hamhuis, Lute de Jong, Jan Koers, Bertha Brand, Antonie Santman, Leen Schuurman en Jacob Bakker. In de voorste rijen zien we onder anderen: Jantje Lotterman, de drie kinderen van Bakker en drie van Baarslag; verder Riek Kremer, Jan Hendrik Lotterman en Gerard Clement.

4. Oak de buurtvereniging .Voorstraat-West" zette haar beste beentje voor am de straat te versieren ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Op de achterste rij ziet U van links naar rechts: D. Steeuwijk sr., F. Goris, rnejuffrouw Wamelink, Johannes Wamelink, H.C. Jansen sr., H.J. Santman, A. Santman, J. Goris, G. Sierink, H. Grooters en J. Smit. Op de voorste rij: C. Meijer, Jan Meijer, Truus Meijer, H.C. Jansen jr., C. Smit, G. Prins, W. Prins en D. Steeuwijkjr. Het was een gezellige bezigheid in de diverse stadsbuurtenom gezamenlijk de buurt te verfraaien voor het feest. Het schijnt dat dit soort werk oak toen a1 een dorstige aangelegenheid was ...

5. Voor de versiering van de groene erepoorten en de wagens van de optochten kon men vroeger niet zo maar naar een winkel stappen om te kopen wat men nodig had! Men ging zelf aan het werk. Van gekleurd papier maakten vrouwen en meisjes tientallen rozen, die dan met draad aan poort en wagen werden bevestigd om het groen op te fleuren. Hier zien we zo'n groepje dames omstreeks 1926 bezig met roosjes maken voor het op handen zijnde oranjefeest.Op de achterste rij staan: Annigje Kedde, Marie Soer-Breukelman, Janna Lenters en Bertha Leusing. Op de voorste rij: Geertje Tekkelenburg-Moeken, Geertje Kremer, Dientje ten Broek, Jantje Martens en Jennigje Niezink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek