Kent u ze nog... de Hardenbergers

Kent u ze nog... de Hardenbergers

Auteur
:   G. Kuipers
Gemeente
:   Hardenberg
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4075-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hardenbergers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21.0ok de predikant van Heemse profiteer de van de gemeenschapszin van de platte1andsbevolking. Elk jaar zorgden de boeren er voor, dat de dominee mest voor zijn tuin kreeg en dat "de tune ummespit" werd. Dit rouleerde per buurtschap. De koffie en krentenstoete en nog een lekkere sigaar maakten dat het voor de werkers een fijne, gezellige dag werd. Dominee G. Warmolts stond in Heemse van 1935-1938. De boeren die bij hem in de tuin kwamen spitten werden gefotografeerd samen met het dochtertje van de dominee. Hans Veldsink, koster en tuinman (tweede van rechts) gaf de nodige aanwijzingen. Van links naar rechts zien we: Henk Warmink, Roelof Warrnink, Jan Dorgelo, Hendrik Dorgelo, Egbert Braakrnan, onbekend, Berend Jan Braakman, Jan Hendrik Pullen, Derk Veldsink, onbekend, Jan Overweg, Reindert Veldsink, Roelof Pullen, Gerrit W. Lichtenberg en geheel rechts Jan Hendrik Mulder.

22. Gemeenteraad en -person eel van Ambt-Hardenberg (1920). Tot 1941 was Ambt-Hardenberg een zelfstandige gemeente, met Heemse als hoofdplaats. In dat jaar werden .Ambt" en "Stad" samengevoegd tot een gemeente:

Hardenberg. Op de achterste rij van links naar rechts: gemeentebode Stad, gemeentearchitect Nieman, Kleine Staarman (Slagharen), mejuffrouw Frank, G. Bruins (kassier), E:J. aan het Rot, G.J. Jonkhans, J.W. Reesink, Jan Mulder (de Krim), H. Boerrigter (gemeenteontvanger), Olsman, Jan Prenger (Sibculo), Ten Cate (schrijver), J.G. Boekhoven (eerste ambtenaar) en veldwachter E. S chul dink. Zittend: Herbert (Bergenthuin), Geert Arends (Bruchterveld), Jan Grooters (oud-gerneenteontvanger), H.H. Weitkamp, B.A. Schuite (secretaris, later burgemeester van Stad-Hardenberg), A.A. Oostenbrink, J.H.R.M. Geerdes (Slagharen) en R. v.d. Vecht; op de voorgrond: Hidding en W.P. de Jong.

23. Hier wordt een akte gepasseerd ten overstaan van notaris Stuart (links) in 1905. Partij was in dezen de familie Kremer. De vrouw draagt een schort (scholk) waarin duidelijk de vouwen zijn te zien. Dit is zogenaamd "Kistentung" , kleding die in een klerenkist opgevouwen werd bewaard. De persoon rechts is een neef van de notaris; naast hem de heer Pullen. Bij deze laatste zijn duidelijk de "signetten" aan de horlogeketting te zien.

24. Foto van omstreeks 1916 met van links naar rechts: Jan Westhoff, zoon van dominee Westhoff, die hervormd preidikant te Hardenberg was; Rudger Frijling (boven); Sjoerd Leering (onder); J. v.d. Sanden, was lid van gedeputeerde staten van Overijssel en woonde te Bergentheim; G.W.E. Frijling (woonde in de Voorstraat, schuin tegenover postkantoor) en Roelof v.d. Sanden, zoon van J .A. v.d. Sanden. Sjoerd Leering, wiens vader een cafe had aan de Markt, verbleef veel in Rusland, waar hij bomen opkocht en liet hakken voor rederij Vinke te Amsterdam. De heer Vinke schonk indertijd een orgel aan de hervormde kerk van Heemse ter vervanging van het vroeger door Clara Feijoena van Raesfeldt Sytsama geschonken orgel. De vier jongemannen gingen destijds met Sjoerd Leering naar St. Petersburg voor een zesweekse vakantie, welke betaald werd door de heer Smelt uit Vriezenveen, die toen miljonair was. Zij namen hun attestatie mee, waardoor ze stemrecht kregen voor de benoeming van een dominee. Men wilde namelijk graag een Hollandse dominee in St. Petersburg. Dit plan lukte even wel niet, want de Duitsers had den hetzelfde bedacht en zij hadden een grater stemmenaantal dan de Hollandse kolonie ...

25. Foto van omstreeks 1915. Ret personeel van het schildersbedrijf Frijling. De "overall" was destijds nog niet uitgevonden; men werkte toen nag in lange witte kielen. We zien op de foto onder andere Johannes Breukelman, G. Frijling; Rudolf Bloemendal, E. Frijling en Rudger Frijling, ZOOllS van G.; de anderen zijn tijdelijke knechten, die van elders kwamen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek