Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De samenstelling van "Kent u ze nog ... de Harderwiekers" is een langdurige arbeid gebleken. In 1972 verscheen de eerste oproep tot inzending van oude foto's in de plaatselijke pers. De reactie was bepaald overstelpend, zelfs van buiten Harderwijk werden foto's toegezonden. Dit nu was beslist het gemakkelijkste deel van de taak die de samensteller zich had gesteld.

Aangevuld met hetgeen in de archieven van het Veluws Museum te Harderwijk aanwezig was, kon gestart worden met de volgende fase, de identificatie van de vele op de gevoelige plaat vastgelegde Harderwijkers. Een karwei dat de samensteller voor schier onoverkomelijke moeilijkheden plaatste, ware het niet dat Andre van Dam ten tonele verscheen. Als geboren Harderwijker met een grote belangstelling voor oude foto's, ontfermde hij zich, met veel geduld en opoffering van veel vrije tijd, over deze zaak. Hem komt de eer toe voor de uiteindelijke afronding van dit stukje plaatselijke geschiedschrijving over de periode 1890-1940. Of wij in onze opzet zijn geslaagd, laten wij aan de beoordeling van de lezer over.

Toch willen wij dit boekje niet aanbieden zonder verontschuldiging voor bepaalde onvolkornenheden. Een aantal zaken is niet aan de orde gekomen, gewoon omdat er geen foto's van verworven konden worden. De keuze, die gemaakt moest worden uit de grote hoeveelheid materiaal, zal hier en daar teleurstellend zijn voor een goede gever, omdat zijn foto niet opgenomen werd; een aantal foto's zal niet alle namen van de daarop afgebeelden prijsgeven. Het is echter ondoenlijk een feilloze volledigheid te bereiken.

Dit boekje is bedoeld als de vonk, die een herinnering bij de lezer moet doen ontbranden. Zelf invullen van wat wij niet meer konden achterhalen, geeft aan dit boekje meer diepte dan alleen maar plaatjes kijken.

Rest ons, als samenstellers, niets anders dan te besluiten met een Harderwijkse verzuchting: "De garnele ben d'r uut, hoal op voor'n doalder punten".

1. Toen burgemeester Kempers op 19 april 1928 afseheid nam van de gemeente Harderwijk, liet deze veel gefotografeerde notabele zieh nog eenmaal vereeuwigen met wethouders en raadsleden. We zien geheel vooraan, van links naar reehts: wethouder Koster Henke, de burgemeester, gemeenteseeretaris Sonke, wethouder Vierhouten en deurwaarder D.J. WiIIemsen. Links en reehts aehter Koster Henke staan respectievelijk J. Gehem, het eerste raadsIid dat de S.D.A.P. vertegenwoordigde en A. Jansen. Op de aehterste rij: J. Volgers in zijn kwaliteit van verslaggever van de raadsvergaderingen, T. van Maanen, Brons uit Hierden, Wouters uit Hierden, B. Petersen, Mekenkamp, Huberts en Rienstra de gemeentebode met op zijn borst de zogenaamde bodebus.

2. In de Hondegatstraat voor het politiebureau, thans de woning van de gemeentebode, staat deze krijgshaftige groep achter de burgemeester en de commissaris. Dit staatsieportret werd gemaakt ter ere van het vij fen twintigjarig jubi1eum van burgemeester Kempers op 25 augustus 1915.

We zien op de voorgrond burgemeester Kempers en commissaris Felix en op de achterste rij, van links naar rechts: F. de Vente, J. Brands de nachtwachter, K. Beers, K. Hamstra, J.A. Schmidt uit Hierden, H. Brands, F. Haveman, F. Heide de boswachter, H. de Bruin, C.A. Reiche de p1antsoenwachter en G. van de Bosch.

Reiche stond ook weI bekend a1s "Karel de Mof". Als een kwajongen niet netjes op de paden van het plantsoen bleef, kreeg hij vast en zeker Reiche achter zich aan die dan met zijn zwaar accent riep: "Ka aus das grune kras".

3. Niet aIleen het politiepersoneel ging op de kiek bij het jubileum van burgemeester Kempers, ook het ambtenarenkorps moest even poseren op het Klooster voor de tekenschool. Een aantal vreemde namen in de groep behoort aan enkele gei'nterneerde Belgen, die ten gemeentehuize te werk waren gesteld.

Zittend op de voorste rij: W. Pijl, F. Mathieu, A Pietrons, G. Moussiaux, V. Maes, M. de Moulin en P. Duchamp. Op de tweede rij: F. Lefebre, J. Adriaanse, J.W. Felix, AJ.E. Veldeman, gemeentearts dr. H.J. van Rijn, mr. G.J. Kempers, J.c. Manssen jr., mr. W.H. Gesner van der Voort, gemeentearchitect D.C. Tiemens en gemeentesecretaris A Sonke. Op de derde rij: F. baron Chazal, F. Haveman, J. de Craene, P. van Steenbergen, A. Rienstra, O. de Craene, AJ. Huese, S.P. Timmers, A Foppen, W.C.G. van Esveld, A. Anner en H. de Neef. Op de achterste rij: G. de Wal, J. Volgers, A.G. Verhagen, J. Houbaer en A.Th. Stikkers,

4. Burgemeester De J ong-Saakes werd op 3 mei 1928 feestelijk ingehaald als opvolger van burgemeester Kempers. Komend uit de richting Zwolle was Hierden de eerste buurtschap in de gemeente Harderwijk die hem kon verwelkomen. Bij de gemeentegrens werd hij opgewacht en bij de school stonden de kinderen opgesteld die hem een welkomstlied toezongen op de wijs van:

"Wij willen Holland houden". De tekst was als voIgt:

Wees welkorn Burgerneester op Hierdens grondgebied 20 juicht de groet u tegen Die Hierden u thans biedt.

Wees welkorn in ons dorpje zii 't ook gering en klein Moge hier uw kornst vol vreugde en rijk gezegend zijn.

We zien op de foto links boven, van links naar rechts: commissaris Felix, kapitein Stadlander (niet helemaal zichtbaar achter een onbekende), De Jong-Saakes, chauffeur Van Dullemen, mevrouw De Jong-Saakes, raadslid J. Brons, Huse (hoofd van de school in Hierden), raadslid Reind Wouters, J. Volgers en een onbekende.

In Harderwijk defileerden aIle verenigingen voor de nieuwe eerste burger. Letterlijk een ontvangst met" vliegende vaandels en slaande trom".

Op de foto rechts onder zien we onder anderen: meester Bronsveld (met fluit, aan het hoofd van zijn "Harmonie"), commissaris Felix, kapitein Stadlander, burgemeester De Jong-Saakes, Van Dullemen, J. Volgers (met chauffeurspet), gemeentesecretaris G. Breman, politieagent Klinkenberg en de directeur van de waterleiding, de heer De Bruin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek