Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

56. Zaterdagmorgen 9.00 uur. Gemeentebode Smink wordt omringd door belangstellende marktbezoekers tijdens het bekendmaken van de Burgerlijke Stand. Sine But, schoonmaakster van het stadhuis, leest nieuwsgierig mee.

57. Feest op de Smeepoortenbrink; een draaiorgel, muziek en lachende mensen. Twee meisjes wagen een dansje. Met witte muts Hendrikje Snel-Franken, naast haar Lubbertje Franken.

58. En zo zag de kermis er dan uit. Op de Smeepoortenbrink was juist voldoende plaats voor de grootste attractie, een fraaie stoomcarrousel.

59. Een versierde Smeepoortenbrink tijdens de feesten van het zevenhonderdjarig bestaan van Harderwijk in 1931. Nog nooit zijn er zoveel foto's gemaakt van Harderwijkers als in dat jaar. De gezamenlijke inspanning van de buurtverenigingen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen met de versiering van de straten, bracht de mensen dichter tot elkaar. In een gevalleidde dat zelfs tot de verdiende naamsverandering van de Pesthuisstraat. Besloten werd deze onprettig klinkende naam te veranderen in Eendrachtstraat.

Ook op deze foto van "De Brink" staan bijna alle bewoners. Toeh misten we nog Karsen van het kruidenierswinkeltje van Steventje en ook Dirksen uit de Paradijspoort. "Allemaal flauwekul", zeiden ze en wilde niet op de foto. Op de aehtergrond de vleeshouwerij van Uit den Bosch en het in 1927 in gebruik genomen Groene Kruisgebouw. Op de stoel zit Van Dam. Achter hem, van links naar reehts: G. Sehuiteman, mevrouw S. Karsen, weduwe Van Droogen, mevrouw Kok, Willem Kok, mevrouw Van Poolen, mevrouw Smink, Van Raalte, timmermanspatroon; mevrouw Gerards-Kok, mevrouw Van Raalte-Srnink, onbekend, mevrouw Lavos-van de Heuvel, bakker Lavos, Marretje van Soeren (Marremeu), de dames Schuiteman-van Dam, Klaassen-Vermeer en Uit den Bosch-Jansen, Hendrik Meerens, mevrouw Meerens-Brands, schoenmaker Polhout, mejuffrouw W. Dirksen, smidsbaas Slingerland, mevrouw Polhout, Peter Meerens, de dames Slingerland en Ten Hove, onbekend, juffrouw Binnendijk, aehter haar Albert Donkelaar, Free ten Hove en loodgieter Ten Hove.

60. Een hoogtepunt tijdens de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van Harderwijk a1s stad, was de historisehe optoeht. Uitgebee1d werd het bezoek van stadhouder prins Willem V aan Harderwijk in 1776, een historiseh gegeven waarvan nog vee1 bijzonderheden bekend waren, zodat een reeonstruetie rede1ijk mogelijk was. Hier staat een groep edelen uit het gevo1g van de Prins. Van links naar reehts: C.A. de Bruyn, direeteur van het waterleidingbedrijf in de rol van baron Van Nagel, kamerheer; J.M. van Baarsel, tandarts, als baron Voight van Elspe, opperhofmeester; D.A. Willemsen, deurwaarder, als baron Van Heyden, kamerheer; Henk Bos, tandarts, als Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, veldmaarsehalk der Vereenigde Nederlanden; ir. J. Adriaanse jr., als Johan Arnold Zoutman, vice-adrniraal van Holland en Westfriesland en P.H. van Lonkhuyzen, architect, als Walter Jan Gerrit baron van Bentinck, sehout bij nacht, adjudant van de prins.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek