Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37. Co Zikking, 38. Tony Mulder, 39. Ansing, 41. Jans Kluiver, 43. Jos Singor, 44. Evert Visser, 45. Peter Bruining, 46. Bertha Scheer, 48. Jan Reitsma, 50. Loek Zaayer, 51. Ada Stadlander, 52. Gijs Bruzewitz, 53. Annie Thomas, 55. Levi Hartz, 56. Joop Ansing, 57. Jan Volgers, 58. Dirk van de Made, 59. Rende Vermeer, 60. Ben Volgers, 61. Annie Voges, 62. Katrientje van 't Rood, 63. Betsy Dijkema, 66. juffrouw De Vries, 67. juffrouw De Vries, "Tante Bartje".

6. Het personeel van school A en B tussen 1914 en 1918. Dit is een foto waaruit maar weer blijkt dat elk mens zijn verhaal heeft. Steeds wanneer deze foto op tafel kwam, was er een stroom van verhalen. Welke belhamel was niet eens op het kantoortje van me ester Wisse onder handen genomen? Wie weet niet hoe muzikaal meester Bronsveld was? En meester Dalhuyzen, een echte heer, een soort uitvinder ook? Een man die al fotografeerde met een verborgen camera om ongedwongen beelden te krijgen,

Zittend, van links naar rechts: een onbekende, juffrouw Van Boekenooge, hoofd der school C. Wisse, meester Bronsveld, me ester Dalhuyzen en Manna Hoogeveen. Staande: meesterHoetink, juffrouw De Noo, A. Vermeer, Riek Plas, E. Hamstra, Riek Lacroix, meester Strikkers en juffrouw Reimes.

Er bestonden natuurlijk stiekeme spotversjes over de meesters en juffrouwen. Voor juffrouw Van Boekenooge werd deze poezie bedacht:

Juffrouw Boekenooge die heeft zo'n grote kak zii heeft een grote hoed op en een spiegeltje in haar zak.

7. Het bestuur en het onderwijzend personeel van de vereniging "Christelijk Onderwijs Harderwijk" bijeen voor de viering van het vijftigjarig bestaan (1879-1929) van de vereniging.

In de bloemen gezet voor de school in de Academiestraat, poseren, op de eerste rij, van links naar rechts: landbouwer A. Boonen, bestuurslid; wagenmaker De Nooy, bestuurslid; tabaksfabrikant Barend Goossens, bestuurslid; gemeentearchitect D.C. Tiemens, secretaris; dominee J. Hartwigsen; rector van het gymnasium dr. J. Moll; dominee L. van Maastrigt; penningmeester A. de Groot en godsdienstonderwijzer Mekenkamp, bestuurslid. Op de tweede rij: hoofdonderwijzer J. Ruitenbeek (Academiestraat), hoofdonderwijzer H. Veenhof (Israelstraat), onderwijzer C. Fokkema (Academiestraat), hoofd van de school Vismarkt Andringa, bestuurslid v.d. Horst, bestuurslid Van Beek (Tonsel), bestuurslid C. Versloot, bakker G. Ruiters, bestuurslid, onderwijzer L. v.d. Vegt (Israelstraat), mejuffrouw Voerman, onderwijzeres H. Kremer (Israelstraat), onderwijzeres Houtkamp (Academiestraat), onderwijzeres J. van Heezen (Israelstraat), onderwijzers T. Roorda (Academiestraat), onderwijzeres onderwijzeres J. van Heezen (Israelstraat), onderwijzeres T. Roorda (Academiestraat), onderwijzeres A. Bouter (Israelstraat), manufacturier J. Langen, bestuurslid; bakker Groenestein, bestuurslid; onderwijzer Tromp (Academiestraat), een onbekende, onderwijzeres De Groot (school Hierden), boekhandelaar Wuestman, bestuurslid; landbouwer R. Wouters (Hierden), bestuurslid en onderwijzer C. Tromp de Vries (Israelstraat). Op de derde rij: onderwijzer D. Hildebrand (Vismarkt), onderwijzer G. van Klaveren (Academiestraat), onderwijzer E.W. Buddingh (Academiestraat), onderwijzer Van Strien (Hierden), onderwijzer K. Huls (Hierden), hoofd der school Willems (Hierden), onderwijzeres G. Schaper (Hierden), onderwijzeres A. Smit (Hierden), onderwijzer A. Bootsma (Hierden), onderwijzeres B. Poelgeest (Hierden), onderwijzeres L. Klaassen (Hierden), onderwijzeres T. v.d. Berg (Israelstraat), onderwijzer H. v.d. Brink (Israelstraat), onderwijzeres T. van Gelderen (Academiestraat) en kruidenier M. v.d. Vegt, bestuurslid.

Ii

8. Hier een foto genomen bij de eerstesteenlegging van het Christelijk Lyceum in 1922. Op 26 april 1922 metselde de voorzitter van het bestuur van het Christelijk Lyceum, dominee C.l. Veenhuysen, een oorkonde in in het nieuwe, door architect P.H. van Lonkhuysen ontworpen gebouw en werd de eerste steen gelegd door Wilhelmina Johanna Sonke. Van de personen op de foto herkenden we: 1. burgemeester Kempers, 2. mevrouw Kempers, 3. gemeentearchitect D.l. Tiemens, 4. mevrouw C.S. van Lonkhuysen, 5. dominee Van Ingen, 8. Fijnvandraat, hoofd van de lagere school in Nunspeet, 9. A. Sonke, gemeentesecretaris en secretaris van het schoolbestuur, 11. mevrouw Van de Bosch, 12. dominee K.l. van de Berg, hervormd predikant te Amersfoort, 18. Van der Wart, directeur Groot Emaus, 20. dominee 1. van Mastrigt, 22. dr. J. Moll, rector van het lyceum, 23. Wilhelmina Sonke.

9. Opening van het nieuwe lyceumgebouw aan de Stations1aan, op 10 september 1923, door dr. J.Th. de Visser, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Op de eerste rij van links naar rechts: een onbekende, W.F. van der Wart, helaas weer een onbekende, secretaris A. Sonke, dr. 1.Th. de Visser, voorzitter dominee c.J. Veenhuysen en dominee K.J. van de Berg. Op de achtergrond van links naar rechts: burgerneester M.G.J. Kempers, P.H. van Lonkhuysen, de heer D.C. Tiemens, inspecteur van het onderwijs dr. Bolkestein, dr. J. Moll, onbekend, penningmeester-bankdirecteur H. Cozijnsen Llzn., hoofd van de mulo-school Ermelo A. Veerman, Fijnvandraat, onbekend en dominee L. van Mastrigt.

Voordien werd school gehouden in het oude burgemeestershuis op de Vismarkt ('t Passantenhuis in de eerste wereldoorlog). Een bescheiden begin, met zesentwintig leerlingen van wie twintig eerste- en zes tweedeklassers. Het heeft de bestuursleden niet aan visie ontbroken want nu is het 1eerlingenbestand ruim 1150. Tegenstanders van het ambitieuze plan spraken smalend over de "vis op het droge", daarbij doelend op de visvormige windwijzer die op het gebouw staat.

10. De viering van het vijfentwintigjarig bestaan van het lyceum moest door oorlogsomstandigheden worden uitgesteld. De sobere viering werd dus een na-oorlogse zaak en hoewel we voor deze fotoreeks als grens 1940 wilden aanhouden, maken we voor deze opname een uitzondering, gezien het belang van het college van de stad.Het is tevens een illustratie van de groei. U ziet het bestuur en onderwijzend personeel voor hotel "Zeezicht".

Op de achterste rij: R. Schokkers, wethouder Th. Rikkers (Ermelo), J.G. Kohler, J.G. Wuestman, C. van Dam, mevrouw H.W. van Lonkhuyzen, H.J. van 't Hul, onbekend, mr. W.G. van Meer, de dames D. v.d. Bosch, A.H. Tiernens-Tiernens, H. Groenevelt-Tiemens en C. van Lonkhuyzen, C. Storm van's Gravensande, onbekend, Joh. Meyer en dominee E.E. Pot. Op de middelste rij: H. Verschoor, twee onbekenden, J. Veerman (? ), H. Rijnfrank, J. Koot, dr. H.M. v.d. Vegt, mevrouw W. Klaver-v.d. Bosch, mevrouw G. Bos-Groen, dr. J.G. v.d. Putte, G. Horreus de HaasSpruit, J. Groenveld, K. v.d. Waa, mevrouw H. te Feber-Knibbe, onbekend, H. Breukelaar, onbekend, de dames H. van de Vegt, R. van 't Heel-Idenburg en L. Blaken en G.B. van Nee-van Lonkhuyzen. Op de voorste rij: mevrouw W. Oosterhof-van Elten, onbekend, mevrouw Moolhuyzen-Evers, mevrouw J. Moll-Wielinga, rector dr. J. Moll, mevrouw M. Doekes-de Wilde, M. Dupont, de dames J. ten Broek, J. Westerhuis-Groothengel en A. Pieper (? ) en H.M. van Aken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek