Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Zt

tl

~~~

-t j.

r"

11. Op de foto links boven zien we de leden van de sportvereniging "Sport Staalt Spieren". Het militaire exercitieterrein achter de plaats, waar vroeger de ambachtsschool en de huishoudschool aan de Stationslaan stonden, werd voor de viering van Koninginnedag als feestterrein beschikbaar gesteld door de garnizoenscommandant. Op het versierde veld werden tal van volksspelen georganiseerd. De gymnastiekvereniging, onder leiding van sergeant-majoor De Riemer, gaf in 1912 een demonstratie voor een talrijk publiek.

Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Bennie Hartz; Van Soest van de groentehandel; Hoeve, zoon van de Hoeve, die per handkar de goederen van en naar het station placht te vervoeren; Hendrik Wipkink en Wuestman. Op de tweede rij: Veenstra, zoon van de belastingambtenaar; een zoon van de opzichter van de genie; Jo van Plateringen; Willem van Plateringen; Jopie Stempels en Raayen van toko Raayen. Staand: sergeant-majoor De Riemer; Klaas Raayen; Jan Loozenoord; Ko Kok en Piet Hein de Vroom. Op de voorste rij: Arnold Kok; Arie Stempels; Herman Legebeker; Carl Reiche; Herman van Schie; Jantje Uiterwijk, instructeur voor de junioren; Louis Tange; een onbekende; Luiting, zoon van de slager en Jansen.

"Dauwtrappen" .

De gymnastiekvereniging "Sport Staalt Spieren". Op 17 mei 1917 startten deze energieke atleten, voor een snelwandeltocht over dertig kilometer, vanaf hotel "Monopole" (foto rechts boven). De vereniging stond toen onder leiding van de Belgische geinterneerde Goris. Deze bekwame sportinstructeur (timmerman bij Bruining in de Hoogstraat) organiseerde deze prestatietocht om eens afwisseling te brengen in het straffe oefenschema. Er werden enkele sportliefhebbers aangewezen als controleur op het lange parcours. Zeeg de Lange, Gerard Scheffel en Stevens gingen dus op de fiets.

Op de voorste rij staan: de jongeman met de witte sportschoenen: zoon van Zeeg de Lange, Wilhelm, Engelegeer, instructeur Goris, Van Wijk, schoenmaker Willem Herzog, bakker Gerrit v.d. Brink, schoenmaker Jo van Plateringen, letterzetter Andre Planta, schilder Willem van Plateringen en bakker Keesje van Dijk. De anderen zijn: Zeeg de Lange, Gerard Scheffel, Eikehorst (Vuldersbrink), Reiche (zoon van de plantsoenwacht), Andre Driesenaar, Cesar Rufflie, Frans Molenberg, horlogemaker Frits Richter, Kees Keizer, kleermaker Andre Steylen, schilder Gerrit Smink, kleermaker Cor Steylen, Herman Legebeke, Driesenaar (dienstplichtig militair), Wouter Zonnesteyn en Stevens, vertegenwoordiger in Singer Naaimachines.

Op de foto links onder ziet u de groep op mars door de Smeepoortstraat in gesloten formatie. Afgesproken was dat buiten de stad ieder voor zich het parcours zou afleggen. De controleurs op de fiets houden de zaak nauwlettend in het oog. Steylen was de glorieuze winnaar van de slopende tocht.

Hier ziet u de leden van de voetbalvereniging S.D.O. (Samenspel Doet Overwinnen). De foto is genomen in 1920 op het speelveld achter de Konijnenberg. S.D.O. is een van de oudst bekende clubs uit Harderwijk. Op het veld, eigendom van Teunis van Maanen, groeide geen spriet gras, toch wist de club door te dringen naar de tweede afdeling. Er werd met grote inzet gevoetbald en de wedstrijden trokken veel publiek. Zeeg de Lange was voorzitter. Hij was een man die door dik en dun zijn club steunde. Weer of geen weer, Zeeg stond langs de lijn en je moest weI uit zijn buurt blijven want hij voetbalde driftig mee met ferme trappen en lange uithalen. Later is de club overgegaan in de "Harderwijker Boys".

U ziet van links naar reehts: Johan de Paauw, Klaas Klein, Hendrik Tromp (Kokkeltje Pilo), meubelmaker Marinus Arends, belastingambtenaar Marten Bruining, textielhandelaar Benny Hartz, timmerman Sjuul Nijboer, schilder Gerrit Smink, kruidenier Piet Groen, matroos Jan Smit, smid Johan Paauw en Johan Drost, die bij de spoorwegen werkte.

12. In de jaren dertig beleefde de wielrensport, vooral de baansport, gouden jaren. In Harderwijk had men tijdens de internering van de Belgen in de tweede wereldoorlog al kennis gemaakt met de baansport. Binnen het kamp, langs de bosrand, had den de Belgen zelf een grote baan aangelegd. Op deze grootste baan van Nederland draaiden prominente rijders als Piet van Kempen, Moeskops, Braspenninkx en de sterke Belgen Spiessens, Luyeks en Pauwels onder enorme belangstelling hun ronden. Iedere Harderwijker probeerde het spektakel mee te maken en sommigen loofden premies uit om de strijdlust te verhogen. Dan schalde het over de baan: "Een premie van de voddenmarehant van twee gulden vijftig". De voddenmarehant was Zeeg de Lange, geen wonder dat deze sportliefhebber ook een van de initiatiefnemers was voor de nieuwe baan in Harderwijk. Jan van de Brink, de kruidenier, was de belangrijkste man in dit kostbare avontuur. Op deze foto, genomen op de baan, ziet u op de aehterste rij, van links naar rechts: de oprichter

Jan van de Brink, Ab Donkelaar, Zeeg de Lange (handelaar in lompen en metalen), Piet Karssen (schilder en penningmeester), loodgieter Hein ten Hove, Hendrik Luitjes, Polvliet (militair) en Schaftenaar. Op de voorste rij: Bertus Schaftenaar, horlogier; Aart Vermeer, Heetebrij, militair; Sam Brink en Wiedijk, militair.

13. De "Gereformeerde Jongelingenvereniging Prediker 12, vers la "Gedenk Uw Schepper in de dagen van Uw jongelingschap". Hier ziet u dominee Van den Bosch te midden van zijn pupillen tijdens de viering van het veertigjarig bestaan.

Voor u poseren, van links naar reehts, op de achterste rij: Bertus van de Zande, onderwijzer; Willem Dirksen, landbouwer; Geerlof Bruinink; Andries van Nieus Mons; onbekend; Jan Dirksen, landbouwer; Cor Evertsen, kleermaker; Andries Mons, visser; Arie Jansen, visser; Andries Luiting (Andries van Barend); Johan Jonker; Wouter Klei; Govert de Hollander, onderwijzer; onbekend; Willem Krissel en Aart Doornhof, timmerman. Op de middelste rij: Johan van de Zande; Klaas Jansen, sehildersknecht bij Van Aken; Hendrik Goosensen, mandemaker; dominee J.W. van den Bosch; Henk Luchies, kapper bij Lubbers; Xander Wilhelm, kleermaker en Martinus van de Os, tuinder. Op de voorste rij: Janus Foppen; Jan van de Os, tuinder; Wouter Klaassen, visser; Willem Bos, tuinder; Andries Jansen, visser; Hein Volkers en Nico de Vente, onderwijzer.

14. De jongelingenvereniging "Daniel". De avonden werden doorgebracht met voordracht en spel. Er ging een grote vormende invloed uit van deze samenkomsten, duurzame vriendsehappen zijn dank zij deze vereniging ontstaan. Aart Jansen,de latere wethouder, heeft meerdere malen gezegd, dat hij zijn bestuurlijke ervaring heeft te danken aan de jongelingenvereniging. Hij is dan ook vele jaren de stuwende kracht achter deze vereniging geweest.

We zien, van links naar reehts, op de voorgrond: Aartsen, Karsen, Teunis Uit den Bosch en Willem Hamstra. Zittend op de middelste rij: Nico Westerink, bakker; Hendrik Langen, textielhandelaar en kleermaker; Aart Jansen, landbouwer, later wethouder en loco-burgemeester; Marten van de Brink; Bertus Groenesteyn; Willem Budde; Aart van Dam, loodgieter; Hendrik Tromp, timmerman en Teunis van Dijk. Staand op de achterste rij: Pieter Poorter, onderwijzer; Schaftenaar; Siep Budde; Nuy Barend; Frits Meiboom, kapper; Jan Hemeltjen, bloemist; nog een Schaftenaar; Gerrit Knaap; Kees van Straalen, groentehandelaar; Jan Langen, textielhandelaar; Peter Hamstra, militair; Johan van Schie, onderwijzer; Gerrit van Dam, bankbediende en Johan Visch, belastingambtenaar.

15. "Lang Leve de Gouden Ploeg, Harderwijk 26-9-'20". U kunt deze wens le zen op de achterkant van het dienblad en niet vaak zal een wens beter in vervulling zijn gegaan dan deze. Nu, in 1975, bestaat deze vriendenkring nog steeds, zij het dat de gelederen erg gedund zijn. Zittend, van links naar rechts, op de voorgrond: W. Olofsen, H. Brands, W. Hamstra, H. Bos, D. Kruisdijk, G. Vrijhof en P. Petersen. Op de achtergrond: G. Bos, W. Tromp, H. Reyers, K. Kok, M. Verhoef, W. Foppen, P. Bakker, B. Kuikhoven, J. Vrijhof en A. Petersen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek