Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Het bestuur van "De Vereniging tot Wering van Bedelarij door Werkverschaffing". Op 7 mei 1850 werd deze vereniging opgericht. Een uit twaa1f leden bestaand bestuur besliste, en beslist nog, over de bestemming van de fondsen. In de loop van het honderd vijfentwintigjarig bestaan heeft de vereniging veel gedaan voor de Harderwijker gemeenschap. Op de Kaatsbaan heeft zij nog enig onroerend goed in eigendom, waar vroeger werkplaatsen waren ingericht voor onder andere kousenbreien. Deze vorm van armenzorg op particuliere basis is inmiddels een achterhaalde zaak en overgenomen door de gemeentelijke sociale dienst. De geringere baten gaan naar plaatselijke verenigingen met een algemeen nut.

Ter ere van het vijfenzeventigjarig bestaan liet het bestuur een schilderij van zichze1f vervaardigen, doch om geen misverstanden te scheppen omtrent iemands uiterlijk, werden foto's van de gezichten netjes in het schilderstuk geplakt. Dit curie us geval hangt nog steeds in de bestuurskamer van de vereniging.

We zien zittend: J.W. Felix; J.H. Fesevuur, penningmeester; W. van Raaite, voorzitter; A. Sonke, secretaris en A.L. Willemsen, de deurwaarder. Staand: notaris mr. G.W.J. Neeb, W.J. Berends, E.J. Vitringa, Koster Henke, J. Adriaanse, Cozijnse en D.C. Tiemens.

De leden van dit notabel gezelschap zijn elders in dit boekje onder andere omstandigheden weI meer afgebeeld, doch de speciale plaats die deze vereniging innam in de Harderwijkse samenleving geld t als rech tvaardiging.

22. Hier ziet u de leden van het bestuur van de "Vereniging van Pluimvee- en Konijnenfokkers Harderwijk en Omstreken". Deze vereniging werd opgericht op 13 december 1922 en organiseerde regelmatig zeer verzorgde tentoonstellingen in de garnizoens-ontspanningszaal. Hier poseert het bestuur voor de entree van die zaal, vlak voor de opening van zo'n tentoonstelling in 1934.

Op de voorgrond van links naar rechts: J.K. van de Glas, ambtenaar NS, bestuurslid; Cozijnse, bankier en beschermheer; dr. S. Timmers, arts, voorzitter en L. Donkelaar, procuratiehouder, secretaris. Achter hen: Jan Uit den Bosch, bestuurslid; c.J. Voges, adjudant, penningmeester. Vooral de heer Donkelaar, een van de oprichters, is de grote stuwende kracht achter deze vereniging geweest, eerst als bestuurslid, later als voorzitter.

23. Op 11 mei 1935 organiseerde de "V.V.V." in Amsterdam een folkloristisch feest. Uit alle delen van Nederland, waar klederdracht werd gedragen, nodigde men deputaties uit voor een geweldige optocht in het stadion. Ook "V.V.V. Harderwijk Vooruit" zag het nut van een dergeIijke afvaardiging, maar yond geen Hierdenaar bereid om naar Amsterdam te gaan.

Met een bus van Van Maanen gingen op pad, van links naar rechts: J. Visch, belastingmabtenaar; J. Visch-van Esch; mevrouw G. Willemsen; mevrouw Wuestman-van Weynsbergen; R. Molenmaker, onderwijzer; mevrouw Dragt; Ab Dragt; F.W. Drijver; mevrouw Wuestman-Eshuis; mevrouw Drijver; mevrouw Volgers; Jan Volgers en de dames Philips en Visch. Op de voorgrond:

Philips, D.A. Willemsen (? ), T. van Maanen en J .G. Wuestman.

Dat de groep bepaald een authentieke indruk maakte laat zich door het volgende illustreren. Reeds op de heenweg kreeg de groep bij Muiden enkele vriendelijkheden toegevoegd, waarvan de kreet "Stinkboeren" het duidelijkst overkwam. Op de terugweg besloot de groep, in een allerbeste stemming verkerend na een geslaagde dag, even aan te leggen bij de zeer gerenommeerde uitspanning "J an Tabak" te Bussum. Een heftig ontdane gerant snelde het vrolijke gezelschap tegemoet en versperde met brede armgebaren de toegang tot de lege zaak terwijl hij riep: "U kunt niet naar binnen, alles is vol, alles is vol". De heel' Drijver, afkomstig uit Naarden en een in die omgeving bekende figuur, stapte verontwaardigd naar voren, nauwelijks herkenbaar onder zijn boerenpetje. "Wat vertel je me nu?" Verschrikt spreidde de gerant zijn armen en riep: "Maar mijnheer Drijver, waarom loopt gij ook in zulk een kledij? "

24. Op 26 maart 1927 vierde de bakkersvereniging Harderwijk (Ermelo-Hierden) haar zilveren jubileum. In de Vismarktschool werd een tentoonstelling gehouden waarop de bakkers hun produkten toonden. Ook uit andere p1aatsen kwamen inzenders die dongen naar de begeerde eerste prijzen. Op deze foto ontvangt burgemeester Kempers de jubi1erende bakkers op het stadhuis. Veel oude bekenden staan op deze unieke plaat, wellicht is uw vroegere bakker er ook bij. 's Avonds was er een diner in de concertzaal. Bakker Heetebrij, pas in de zaak van Groenestein, verzorgde deze maaltijd voor zijn collegae fijnproevers.

We herkennen: 1. J. van E1st, 2. A. Kluiver, 3. burgemeester Kempers, 4. J. Koot, 5. L. van Ernst, 6. G. Demmink, 7. G. Evers, beurtschipper, 8. Heineman Barneveld, 9. Bronkhorst, 10. mevrouw Kluiver, 11. mevrouw Poelgeest, 12. D. van Poelgeest, 13. vrouw van Piet Hein de Vroom, 14. G.A. Ruiters, 15. P.H. de Vroom, 16. K. van Dijk, 17. mevrouw Koot, 18. mevrouw B. Krop, 19. mevrouw Groenestein, 20. mevrouw Ernst, 21. J.e. Heetebrij-Rornijn, 22. G. Groenestein, 23. onbekend, 24. Van Zalingen, 25. H. Schipper, beurtschipper, 26. H. Hieter, 27. B. Foppen, 28. Kees Klaassen (? ), 29. onbekend, 30. v.d. Zande uit Putten van de inkoopvereniging De Ring, 31. J.e. Polak, fabrikant van Polak's kruiden te Steenwijk, 32. onbekend, 33. Vos, vertegenwoordiger in bakkersartikelen, 34. Hein van Asselt, 35. Schulte Nordholt, vertegenwoordiger in suikerwerken, 36. v.d. Put, 37 Sonke, gemeentesecretaris, 38. J.B. Burna, voerman, 39. H. Burna, 40. St01s, 41. mevrouw St01s, 42. Volkers, 43. mevrouw Van Asselt (? ),44. onbekend, 45. Barend van Dijk uit Nijkerk, 46. onbekend, 47. onbekend, 48. onbekend, 49. G.J. Krop sr., 50. onbekend, 51. Van Asselt jr., 52. Cozijnse Yzn., 53. Ten Cate uit Almelo, 54. J.A. ten Broek, 55. mevrouw Ten Broek, 56. Pen, vertegenwoordiger in Amerikaanse patent bloem, 57. mevrouw Demmink, 58. onbekend.

Contour bij nummer 24

25. In 1902 brandde de bakkerij van Groenestein aan de Smeepoortstraat af en werd kort daarna weer nieuw opgebouwd en vergroot. Hier ziet u tijdens de eerstesteen1egging in 1902, van links naar rechts: mevrouw Bronsve1d-Dirksen, G.A. Groenestein, vervolgens een heer van wie aIleen bekend is dat hij opzichter bij de genie was, Bertus Groenestein metselt, Willemientje en Fenna Groenestein en G.P. Bronsveld, onderwijzer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek