Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Op de linker foto ziet u Renger Snel bij het kruirad van mo1en "De Hoop", toen nog in vol bedrijf als korenmolen van Gardenbroek. De molen, gebouwd in 1914, brandde af in 1969. Plannen om op een andere plaats een molen te doen herrijzen kwamen niet tot uitvoering.

De foto rechts boven dateert van tussen 1914-1918. Zij toont de eerste dorsmachine bij Klaas Kuiper in de Hoogstraat. Op de voorgrond, zittend, van links naar rechts: een geinterneerde Belg, H. Kuikhoven, J. Smink, J. van Straaten, T. Smit, G. Jongetjes, H.J. Brands en C. van Straaten. Op de achtergrond: een machinist (uitgerust met stofbril), nog een machinist en dan G. Aartsen, dan weer een Belg en uiteindelijk Klaas Kuiper himself.

Rechts onder een foto van een brood transport naar het Belgenkamp. Deze foto is genomen in de Bruggestraat, voor de schoenwinkel van Huyer en de vis winkel van Zeger Cageling (hoek Heraltstraatje). De honderden kuggen uit de bakkerij van Rouwe werden door de sleperij van Willem Meerens naar het kamp vervoerd. Rouwe had indertijd de modernste en grootste bakkerij, de enige met een deegmachine.

We zien van links naar rechts: de man met het witte jasje en pet: bakker Rouwe; naast hem een militair, belast met de broodkeuring; de derde van rechts in dit groepje is Jan Loozenoord, de tweede en de eerste Kees van Dijk, de bakkersknecht en Nagelhout. In het midden staan twee kinderen van bakker Rouwe. Bij het groepje rechts vinden we de vo1gende personen: op de bok van de kar: Aart van de Brink, knecht bij Meerens en beter bekend onder de naam Aart Za1m; voor de kar Willem Meerens en naast hem zijn broer Peter. Tussen twee Belgische geinterneerden ontdekken we ene De Groot. Wouter van Veen staat rechts van de man met de platte pet.

27. Het goederenvervoer van de Nederlandse Spoorwegen. Hier ziet u paard en wagen van de sleperij van Willem Meerens. Het was de eerste platte wagen in Harderwijk, aangekocht in Amsterdam. Zo'n modern vervoermiddel was een bezienswaardigheid en een veelbesproken zaak, lange tijd liepen mensen kijkend en keurend rond de wagen. Willem Meerens begon zijn sleperij in 1903 en had in die tijd het toonaangevende bedrijf op vervoersgebied. In de stallen stonden wel achttien paarden en er was doorlopend bedrijvigheid in de Korte Kerkstraat. Vrachtvervoer, kolenhandel, levering van paarden en voerlieden aan militaire transporten tijdens de jaarlijkse driedaagse oefeningen, laden en lossen van schepen en wagons, levering en vervoer van Ievensmiddelen aan het interneringskamp. Daarbij, als het ware een arbeidsbeurs voor losse werklui vormend.

Op de bok van de platte wagen zit Evert Beekhuizen (Evert van Riekje). Willem Bakker, werkzaam bij de spoorwegen, bezorgde de vrachtgoederen en hield de aflevering zorgvuldig bij in het grote vrachtboek. De foto is genomen op de Vuldersbrink. Achter de wagen ziet u nog een paar stadsboerderij tjes,

28. Ter ere waarvan deze opname is gemaakt was niet meer te achterhalen. Toch moet het weI voor een zeer speciale gelegenheid zijn geweest dat het voltallig stationspersoneel van Harderwijk zich liet kieken.

We zien, van links naar rechts, op de voorste rij: mevrouw De Bruin; Karel Bruzewitz, klerk; mevrouw Buitenhuis; Marinus Buitenhuis, stationschef; Theo Gerhardt, onderchef en Wouter Dooyeweerd. Op de middelste rij: De J ong (? ), Marinus Buitenhuis jr.; Jan Willem Snippenburg, klerk; een onbekende; het dienstrneisje van de familie Buitenhuis; Barend Smink, seinhuiswachter; Jan Drost, seinhuiswachter; Hendrik Goedvree, rangeerder; Arie Michelsen, rangeerder; Willem Meerens, slepersbaas; Jan Loozenoord, seinhuiswachter en Jan Brummelkamp, kruier. Op de achterste rij: Wouter Goedvree, rangeerder; Gerrit Aartsen, rangeerder; Beert Smit, rangeerder en Brand Epe, overwegwachter.

29. Het "Stations-Koffiehuis" van E. Bakker, thans cafe "Wilhelmina" tegenover het stationsgebouw. Deze ondernemende kastelein exploiteerde tevens een stalhouderij. Per koets onderhield hij een dienst naar sanatorium "Sonnevanck". Op de bok zit Jacob van Bloemendaal, die later koetsier en daarna chauffeur is geweest bij notaris Neeb. Op deze van ongeveer 1914 daterende foto rekenen ontspannen wachtenden kennelijk op de aan de gevel bevestigde belofte: "waarschuwing voor elken trein".

De omnibus van hotel "Baars". Dit moderne voertuig verving in 1923 het koetsje, dat Baars tussen zijn hotel en het station liet rijden ten gerieve van de gasten. Ook werd deze bus weI ingezet voor schooireisjes. Het wagentje pendeide dan tussen Harderwijk en het reisdoel: de bosrijke omgeving van deze stad.

Naast het busje staan, van links naar rechts: J. Wuestman, Gerrit Smink, een onbekende en, voor het busje, bestuurder Wubs.

30. De bottelarij van Aschje Visscher in de Keizerstraat. Van hier werden de kogelflesjes met gazeuse en mineraalwater, maar ook de pittiger drankjes, over de Veluwe rondgebracht met de legendarische T-Ford. Aschje Visscher nam het bedrijf over van zijn plaatsgenoot Kok uit Kampen en wist het uit te bouwen tot een groothandel. Vroeger was achter in de bottelarij een hoekje, afgeschoten met gordijnen, waar een klandestien cafeetje werd gedreven. Menige verkleumde of dorstige visser pakte daar zijn borreltje.

We zien, van links naar rechts: Joop van Zijl, Riek Kok, Aschje Visscher en Jopie van Jantje de Bakker.

Op de inzet ziet u het personeel van melkfabnek "Amersfortia 11" in 1914. Voor u poseren, van links naar rechts: Jan Hamstra, Roelof de Groot, Bessel Worst, Harmen Hamstra en Drees van de Brink.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek