Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Op de grote foto ziet u enkele arbeiders van de houtwal van Barend Arendsen omstreeks 1930 in de bossen van Van Beesd in Hulshorst. Twee Belgisehe koudbloedpaarden flankeren een Gelders paard, gespannen voor de in twee mallejannen getakelde boom. Regelmatig waren deze zware transporten bij Harderwijk te zien.

De mannen z.ijn, van links naar reehts: Teunis van de Berg, van de Essenburg; Willem van Berg uit Hierden; Beert Hop en Hendrik ten Hove.

In 1920 pas ging de houtwal van Arendsen over op stoom. V66r die tijd werd iedere plank en iedere balk met mankraeht gezaagd, zoals te zien is op de foto. De zogenaamde kraanzaag werd door twee man bediend; een eronder in een bijzonder vermoeiende houding. Staand van links naar reehts: Jan van de Brink, Jan Louw, een onbekend jongetje en twee Belgisehe gemterneerden. Boven op de boom Van de Boseh uit het Middenstandshuis.

32. Tot ongeveer 1920 hield de heer Cozijnse een partieuliere bank in Harderwijk. Daama is de bank, die in de Donkerstraat stond, overgenomen door het bankiershuis Wertheim en Gomperts. Cozijnse bleef direeteur tot 1930 en werd toen opgevolgd door de heer Drijver uit Naarden. Weer later is het de "Amsterdamse Bank" geworden. Op de grote foto het bankpersoneel onder Wertheim en Gomperts in 1923. Van links naar reehts op de aehterste rij: Brands, Henk Tromp, Ab Donkelaar, Wim van Ulsen, Emmie Buitenhuis, Van Beek uit Putten en Henk Petersen. Vooraan: Gerrit van Dam, Poppe Stamhuis, Henk Petersen en Willem van Beek.

Op de inzet ziet u het technisch personeel van de P.T.T. omstreeks 1930. Van links naar reehts:

Gols, Randewijk en J aeob Vierhout.

33. Hier ziet u op de gemeentewei Aart Jansen, wethouder en loco-burgemeester, in gesprek met Gerrit Dooyeweerd, de koeherder, vlak voor het inscharen van het vee. Begin mei werden de dieren, na maanden op stal te hebben gestaan, toegclaten tot de gemeentewei. Na een keuring van de veearts werden ze aan de zorgen van de koeherder toevertrouwd.

34. Omstreeks 1925 werd door gemeentearbeiders een nieuwe schoeiing om de verbrede haven aangebracht. Hier ziet u ze bij hun werk.

Van links naar rechts: Galema, de machinist van de baggermolen, later havenmeester; Hendrik Dooyeweerd; Peter Kruysdijk; Gerrit van Dijk, timmerman; Aalt Veldhoen; Hendrik Kruysdijk; Baas de Vries, gemeenteopzichter; Olofsen jr.; Hendrik W. Kruysdijk en Olofsen de havenmeester.

35. De Doelenmuur was een overblijfsel van het middeleeuwse vestingfront aan de landzijde, ongeveer 250 meter lang, 4 tot 7 meter hoog en 30 tot 80 em dik. De muur liep in bijna reehte lijn vanaf de Smeepoort tot aan de Luttekepoortstraat en was voorzien van vijf halfronde torens, zogenaamde rondelen.

Aan de stadszijde werd deze muur al sinds onheuglijke tijden gebruikt als aehterwand van daartegen gebouwde woninkjes. "Aehter de Muur" heette dit armenbuurtje, of ook weI "pianobuurt", een benaming waarvan de herkomst weI gezoeht wordt in de opvallende aanwezigheid van de vele pianovormige vuilniskisten tegen de voorkant van de krotten, immers, een aehtertuin was er niet. Nu was de gemeentepolitiek gericht op aankoop en afbraak van deze weinig florissante buurt en inderdaad werd daar in 1908 mee begonnen, het laatste krot verdween in 1909.

Er rijpten plannen om op de plaats van de muur arbeiderswoningen te bouwen, maar op aandrang van de oudheidkundige Hoefer werden sloopplannen voor de muur uitgesteld. Kraehtige pogingen ondernomen om gelden voor restauratie bijeen te brengen mislukten door de geringe animo bij gemeente en rijk. Veel meer voelde men voor bebouwing van het vrijkomende terrein met achttien arbeiderswoningen. Na veel gekrakeel en zelfs een proees tegen de gemeente, werd in de raadsvergadering van 30 maart 1911 tot sloop van de muur besloten, hetgeen de dag daarop terstond een aanvang nam. Onder leiding van gemeentearchitect Tiemens werd de muur door middel van dommekrachten omgeduwd, een werkje dat aan de energieke stadsjantjes met gerust hart kon worden overgelaten, getuige deze zeldzame opname. De woningen werden gebouwd door de in 1912 opgerichte woningbouwvereniging "Volkswelvaart". Op de foto herkennen we: geheel op de voorgrond Lan Luitjes (Jan van Rende) en Tiemens, de heer met de hoed.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek