Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. Een reparatie aan de gasleiding in 1924 ging niet ongemerkt voorbij. Op de hoek Bruggestraat-Vijhestraat werd het personeel van de gasfabriek zorgvuldig gadegeslagen door, van links naar rechts: mevrouw Luitjes, Jan Schaftenaar, een onbekende jongeman, mejuffrouw Van Baren, mevrouw Stols-Vermeer en Adriaan Cornelissen. Van de drie meisjes werd alleen het meisje links herkend, zij heet Lammetje Foppen. Dan volgen: Thijs Pauw, Jetske Foppen, Vader Schipper uit het "Oudemannenhuus", Gerrit Bosman, Johan Pauw (de kapper) en Hendrik Klaassen van de gasfabriek. De werkers op de voorgrond zijn: Jan Bunschoten, een onbekende, Aart Vierhouten, Jan Hoeve, Michelsen en Aart van Dam.

Ret muntkarretje van de gasfabriek. Wekelijks gingen twee meterophalers langs de huizen voor het verwisselen van de geldbakjes in de gasmeters. Er zat soms een aardig kapitaaltje in de wagen, toch stond het altijd ongesloten en onbewaakt op straat. Nooit is er iets gestolen, ook niet toen het wagentje omvergereden werd door paard en wagen van Vermeer en al het geld over de straat roide en iedereen hielp met oprapen. U ziet op het wagentje de pomp voor ,,'t chiffons doen". Mijngas bevat waterdamp dat zich na condensatie ais water ophoopt in het laagste dee 1 van de leidingen. Daar is met het leggen van het buizennet op gerekend: op de laagste punten zijn putten geplaatst zodat men regelmatig het overtollige water kan wegpompen. Deze activiteit heette ,,'t chiffons doen". Op deze foto staan Gerrit Schuiteman en Jan Bunschoten in de sneeuw om het koude karwei op te knappen.

37. Het zilveren jubileum van J. Adriaanse, directeur van de gasfabriek, op 15 september 1925. Maar liefst zestig mensen bijeen op deze foto. Het was dan ook een flink feest met vele genodigden. Het personeel vierde de feestelijkheden in de stokerij en de drank vloeide rijkelijk. Daardoor een beetje op hol geslagen dirigeerden de mann en de banketbakker naar de stokerij en ontfermden zich daar over het gebak dat bestemd was voor de gasten in huis. U ziet zittend, van links naar rechts: een onbekende; Cozijnse, bankdirecteur; het meisje van Johan Adriaanse; Johan Adriaanse; een zuster van de eerste vrouw van Adriaanse; mevrouw Adriaanse; Adriaanse zelf; een dochter van Adriaanse; mejuffrouw Van Dalen; Van Dalen, directeur van een andere gasfabriek; Sonke en dr. Timmers. Op de tweede rij: Tiemens; onbekend; Harmen Mons; Goossen Foppen , zoon van de lantaarnopsteker; Smink, boekhouder; Barend Wyenberg; Bonen uit Hierden; Maters, de monteur van de fabriek; Gerrit Schuiteman, meteropnemer; Jan van Dam, later directeur van de gasfabriek in Nijkerk; Gerrit Vierhouten, wethouder; mevrouw Schotman, Harderwijks eerste vrouwelijke raadslid; achter haar Jan ten Hove, stoker; Gehem, raadslid; achter hem Peter Kramer; Bart Lubbersen, stoker; Jan Hutten, metselaar-stoker; Willem Kruysdijk, stoker; Hendrik Klaassen (Hendrik van Lubbert); onbekend; Berend Beekhuizen, stoker; Gerrit Bruining, raadslid; J. Nieuwenhuis, veearts en directeur van net slachthuis; bode Rienstra en havenmeester Olofsen. Op de achterste rij: Hendrik Bos, plaatwerker; onbekend; Elzinga, stadsbaas; Aart Luitjes; Renger Foppen, lantaarnopsteker; een onbekende, toen nog smid, later directeur; Willem Gutte, schilder en klusjesman; Hendrik Meerens, zoutstoker; Eef Snel, getrouwd met Frits Kruysdijk; onbekend; Meindert Kruysdijk; Brands, gemeenteopzichter; Michel Besselsen; Aalt van de Brink, plaatwerker; Gerrit Kruysdijk, stoker; Jan Petersen, gasfitter; Kars Karsen, stoker; Aartje Bos; Hendrik Klaassen; George Klaassen, fitter; Jan Bunschoten, fitter en Eibert Schoonhoven, stoker.

38. De Rabbiestraat en omgeving was in de jaren twintig een volkrijke en, naar iedereen beweert, een gezellige buurt. Hier begon Hendrik Visser zijn paarden- en varkensslagerij. Op de foto links boven staat Hendrik met zijn vrouw A. Visser-van Stralen voor de winkel. Niet lang na de opening, in 1924, is de slagerij verplaatst naar het pand op de hoek Rabbiestraat-Bruggestraat, waarin nu nog de slagerij van Jan Karssen is gevestigd.

Op de andere foto staan Herman van Schie en zijn moeder voor hun winkel op de Smeepoortenbrink, waar thans het Veluws Dagblad zijn kantoor heeft. Van Schie was kleermaker en verkocht petten en andere herenmodes. In de etalage prijkt het fonkelnieuwe vaandel van het "Harderwijk's Mannenkoor", klaar om geleverd te worden. Op vrijdag 19 oktober 1928 werd het vaandel door burgemeester De Jong-Saakes plechtig overhandigd aan voorzitter Van Veelen.

39. Op de linker foto ziet u Jan en zijn vrouw B. van de Brink-Burghard voor hun kruideniers- en klompenhandel op de hoek Hierdenseweg-Friesegracht. De foto is genomen in 1920, vlak nadat Van de Brink de nering had overgenomen van Hendrik de Groot.

Paul Grohin, de fotograaf, werd in de eerste wereldoorlog uit Belgie verdreven en bclandde in Harderwijk. Hij zag brood in deze plaats waar zoveel landgenoten waren ge interneerd en inderdaad, vele honderden lieten zich door hem fotograferen. Hij trouwde een Harderwijks meisje en bleef ook na de oorlog in Harderwijk. In de Donkerstraat 26 was zijn eerste winkel gevestigd. Hij nam zelf deze opname van zijn vrouw, die in de deuropening van het eeuwenoude pand staat dat onlangs werd gerestaureerd en waarin thans een snelstomerij is gevestigd.

40. Op de foto links boven zien we het personeel van drukkerij Wedding. Deze opname werd in mei 1931 gernaakt toen het bedrijf nag in de Donkerstraat was gevestigd. In deze drukkerij, sinds 1919 onder leiding van J. Volgers, werd de "Harderwijker Courant" gedrukt. Een graag gelezen blad, niet alleen am de knappe raadsvers1agen, maar oak om de 1evendige verslaggevingen van de zittingen van het kantongerecht.

Betrokken als men zich voelde bij hetgeen er zoal in de Harderwijkse gemeenschap gebeurde, werd elke regel gespeld en ieder gebruikt initiaa1 uitgeplozen. Wat betreft de raadsverslagen, wie kent niet het verhaal over de plaatsing van een urinoir. Daar was al lang en breed over beraadslaagd en men ging eindelijk tot stemming over. Er waren rnerendeels voorstemmers, doch een raadslid. waarschijnlijk in de veronderstelling dat een urinoir een of ander werelds orgel was, verbond aan zijn stem de voorwaarde: ,,'t Is goed, as 't ding mer neet op zundag speult".

Achter de le tterbakken staan van links naar rechts: Peter van Bijster, Henk van de Wakker, J.F. Tange , Jacob van Dam. Gerrit van de Berg en Gerrit Jansen.

Zo zag de Bruggestraat er rond 1910 uit. Weduwe Aartje Bruinink en Evert Bruinink praktiseren hier hun huis-aan-huis vishandeltje.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek