Kent u ze nog... de Harderwiekers

Kent u ze nog... de Harderwiekers

Auteur
:   M. Hilckman
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3734-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Harderwiekers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. Aanvankelijk bevoer beurtschipper Scheepstra met zijn tjalk de Zuiderzee. Na 1929 vestigde het gezin zich in Harderwijk en Scheepstra begon een brandstoffenhandel. Varend onder zeil haa1de hij korte turf uit Friesland, lange turf uit de Drentse veengebieden en voor de kolen maakte hij tochten naar de Amsterdamse kolenhaven. A1s zijn schip, afgeladen met brandstoffen, op zijn vertrouwde p1aats in de kom van de haven lag, werden de klan ten uit Harderwijk en wijde omgeving gewaarschuwd. Dan kwamen de boeren met paard en wagen en laadden de wintervoorraad rechtstreeks uit het schip. Ook veel vissers stookten, thuis en aan boord, de brandstof van Scheepstra. Aan boord van het schip staan, van links naar rechts: lemke, vrouw Scheepstra, schipper Scheepstra, Teeke en Klaas.

42. Hier het personeel van de mandenmakerij van Willem Ravesloot tijdens de eerste wereldoorlog. Deze mandenmakerij stond buiten de Vispoort waar thans het restaurant van Ab Dragt is. Later is de mandenmakerij verplaatst naar de Vismarkt. U ziet, van links naar rechts, op de voorgrond: een Belgische geinterneerde, dan volgen Gerard Foppen, Goossen Goossensen, Jan Herzog en Leendert Aartsen (Doesjen), Achter hen, van rechts naar links: Harmen Dwars (Hannen de Pierewipper) en de patroon Willern Ravesloot. De anderen zijn Belgen uit het interncringskamp, die zich als mandenmakers verdienstelijk maakten. Behalve de derde van rechts, die voor de deur staat. Hij was de sjouwerman en werd "De Kloeke" genoemd om zijn kracht en zijn sterkc verhalen.

43. Op deze plaat ziet u het personeel van de mandenmakerij van Dirk van Bijsteren op de Hierdenseweg, waar nu de groentezaak van Reind van Stralen staat. Dirk van Bijsteren is bezig met het vlechten van de kub. Voor Jan Raaien ligt een inkel, dat is het gedeelte met de kleine vangopening dat in de onderkant van de kub wordt gevlochten. De vissers bevestigen een klein netje voor de opening am terugzwemmen te verhinderen, zo'n netje wordt ook inkel genoemd. De platte mandjes op de voorgrond zijn zeigers, voor bot. Van links naar rechts: Eldert van Denen, meer bekend als harmonikaspeler dan als mandenmaker. Jarenlang trok hij op vrijdag door de stad en speelde zijn trieste "melodietjes"; dan Den Besten, Jan Raaien en Dirk van Bijsteren.

44. De Luttekepoortstraat rond 1918. Links de slagerij van H.J.E. Schiffmacher, hij staat met zijn ZOOllS Christiaan en Gerard in de deuropening, In het huis daarnaast woonde toen de familie Steylen. Boven uit het raam kijken Piet, Cor en Andre. Achter het slagersknechtje staat opa Schiffrnacher. Op de voorgrond, met bezem, Karel Bensing de smid en naast hem Van Straaten, die "Achter de Muur" woonde.

Bakker De Vroom kijkt vanuit zijn winkel, Vlak naast zijn winkel een van de vele stadspompen, die Harderwijk nog telde. Voor cafe "Het Witte Paard" staat de vrachtwagen van Boschman uit Elburg. Aan het einde van de straat is het cafe van Roozenbroek nag zichtbaar.

45. Hier de smederij van Hendrik Saager in de Luttekepoortstraat, in 1916. Van links naar rechts zien we: Karel Bensing, een Belgische geiriterneerde, Hendrik Saager, de smidspatroon en Formenoy, kopers1ager en overbuurman van Saager.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek