Kent u ze nog... de Hasselters

Kent u ze nog... de Hasselters

Auteur
:   Joh. Gerrits
Gemeente
:   Hasselt
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4266-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hasselters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Uit de talrijke aanwezige foto's van 1eden van verenigingen, leerlingen van scholen, enzovoort moest een keuze gedaan worden voor de samenstelling van het boekje "Kent u ze nog ... de Hasselters", wat beslist niet gemakkelijk was.

Veel moeilijker was even weI nog het vinden van de namen van de op de foto's voorkomende personen. Daartoe moest veel v.speurwerk" verricht worden. Velen zijn hierbij behulpzaam geweest. We hebben de laatste tijd zo veel namen horen noemen, dat wij in deze inleiding geen namen meer kunnen noemen. Aan allen, die bereid waren om te help en in welke vorm dan ook, betuigen wij onze hartelijke dank.

We hebben, ondanks veel moeite, in sommige gevallen he1aas vraagtekens moeten plaatsen. Voorts willen we bij voorbaat vergissingen niet uitsluiten. Wanneer de onbekende personen u weI bekend zijn en/of wanneer abusievelijk een verkeerde naam is vermeld, gelieve u de samensteller daarvan op de hoogte te stellen.

Opgemerkt dient te worden, dat, of schoon de buurtschappen Genne en Mastenbroek vanwege de opheffing van de gemeente Zwollerkerspe1 per 1 augustus 1967 aan de gemeente Hasselt werden toegevoegd, wij gemeend hebben de bewoners van deze gebieden ook een "plaatsje" in dit boekwerkje te moeten geven. Van de in deze buurtschappen gevestigde scholen werden ze1fs twee foto's opgenomen!

Tot slot spreken wij de wens uit, dat dit boekje voor velen een herinnering mag zijn aan ouders, familieleden, vrienden of bekenden.

1. Dit is een foto, genomen op 28 april 1913, van het college van burgemeester en wethouders van Hasselt. U ziet van links naar rechts: F.A. Beins, gemeentesecretaris (van 1 maart 1911 tot 1 oktober 1913 secretaris van Hasselt); J. Admiraal Pzn., wethouder; J.P. Royer, burgemeester (van 19 mei 1910 tot 1 oktober 1947 burgemeester van Hasselt) en H. Knegt, wethouder.

2. De gemeenteraad van Hasselt tijdens de zittingsperiode 1931/34. Staande van links naar reehts zien we: H. van den Berg, H. Galenkamp, L.J. Helenthal, J. de Lange en veldwaehter T.P. Stoel. Zittend van links naar rechts: H. van der Wal (gemeentesecretaris van Hasselt van juli 1923 tot november 1940), B.J. Holtrust (wethouder), J.P. Royer (burgemeester), J. Moed (wethouder) en H.J. Overmars.

3. Deze foto werd gemaakt op 30 oktober 1940 ter ge1egenheid van het afseheid van gemeenteseeretaris H. van der Wal, die per 1 november 1940 tot burgemeester van Staphorst was benoemd. Op de voorgrond zien we van links naar reehts: mevrouw Van der Wa1, seeretaris H. van der Wal, M.H. Malcorps (burgemeester van Hasselt van 1 januari 1948 tot 1 september 1971; met ingang van laatstgenoemde datum burgemeester van Harderwijk), P. de Graaf (wethouder) en J.P. Royer.

4. Omstreeks de eeuwwisseling werd deze foto van het gezin Sehummelketel met familie (echtpaar reehts) gemaakt. Hendrik Sehummelketel (geboren 14 mei 1858 en overleden 22 juli 1908) was secretaris-ontvanger van het watersehap Hasselt-Zwartsluis, Zijn zoon Hendrik Willem (geboren 30 juni 1892) is op 19 september 1901 te Hasselt overleden. Mevrouw Ida Schumrnelketel01deman (geboren 16 januari 1859) verhuisde op 26 april 1909 met haar doehter Ida Woltera (ge boren 11 april 1894) naar Arnhem.

5. Op de foto rechts ziet u dominee J. Kraaij (geboren 22 oktober 1879), predikant van de hervormde gemeente te Hasselt van 1911 tot 1916. Links ziet u dominee en mevrouw LuteijnWillems. Deze foto werd genomen op 14 januari 1922. Dominee A. Luteijn (geboren 13 juli 1880) was van 1917 tot 1922 predikant van de hervormde gemeente a1hier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek