Kent u ze nog... de Hasselters

Kent u ze nog... de Hasselters

Auteur
:   Joh. Gerrits
Gemeente
:   Hasselt
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4266-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hasselters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Het rooms-katholiek kerkkoor op reis in het buitenland in 1932. We zien van links naar reehts: Johannes Rozendal (geboren 4 maart 1863), Mathijs Johannes van de Wetering (geboren 29 juni 1910), Gerhardus Johannes Antonius Rozendal (geboren 15 juli 1898), Frederik Paulus Thomas van de Wetering (geboren 25 januari 1876), Hermannus Gerhardus Augustinus Wilke (geboren 24 april 1879) en Gerhard Joseph Becker.

22. Omstreeks 1930 werd deze foto van de christelijke gemengde zangvererugmg "Loon den Heere " gemaakt. Deze vererugmg werd op 8 januari 1924 opgericht, Op de bovenste rij zien we van links naar rechts: W.J. Bosman, F.W. Cornet, B. Holthuis, R. Buter Bzn., G.J. Arends, B.l. Eenkhoorn en Kl, van Made. Tweede rij: Klaasje de Lange, mejuffrouw J. Schaapman, mejuffrouw C. Reinders, mejuffrouw G. Schmidt, rnejuffrouw D. van Hasselt, mejuffrouw K. Velthuis, mejuffrouw A. Buter en mejuffrouw R Smit. Derde rij: G.J. Brink, rnejuffrouw S. Kruithof, mejuffrouw R. ten Klooster, mejuffrouw D. Schaaprnan, mejuffrouw 1.. Erdsieck, mejuffrouw D. van der Meer, mejuffrouw A. Erdsieck, rnejuffrouw 1.. van Marle, mejuffrouw G. Comet en mejuffrouw R. ten Klooster. Vierde rij: R. Buter Hmzn., E.H. Ridderikhof, E. van der Steege, K Bakker (directeur), dominee A.C. Enkelaar, mejuffrouw J. van Lingen, mejuffrouw T. Elsloot en mejuffrouw 1.. van Lingen, Vooraan liggend: G.J.C. Moed, J. Schelhaas Mzn. en H. Snijder Hmzn.

23. Ter gelegenheid van het koninginnefeest in 1927 hadden de rneisjes van de hervormde meisjesvereniging "Bidt en Werkt" zich eens anders gekleed dan anders. U ziet, staande van links naar rechts: Rika ten Klooster, Lena Bergman, Corrie Reinders, Hendrikje de Jonge, Klazina van Dijk, Aaltje van Dijk, Gretha Schmidt, Gretha Schmidt en Dina Kruithof. Vooraan: Sientje Kruithof, Liesbeth van MarIe, Koba Velthuis, Aaltje Buter en Dientje van der Meer.

24. De christelijke gemengde zangvereniging "Looft den Heere" omstreeks 1933. Op deze foto zijn de volgende personen te zien. Eerste rij (bovenaan, van links naar rechts): Berend Holthuis, Rika Hoogenkamp, Aaltje van Dijk, Corrie Reinders, Maaike Schelhaas, Hendrikje de J onge, Hillechien Horbeek, Siebeltje Schuring, Jo Meu1eman, Trui Meesters, Koosje Admiraal en Jet Spoe1der. Tweede rij (eveneens van links naar reehts): G.J.c. Moed, A. Lindeboom, Hermannes Ridderikhof, Reint Bergman, Jan Willem van Hasse1t, Steven de Jonge, Hendrik Snijder, Arend Jan Velthuis, Henk ten Klooster, Reint Buter, Herman Kruithof, Willemina Sehelhaas, Klaas Admiraal en Mina Smit. Derde rij (idem): Jan Timmerman, Annie Berends, Bart Ridderikhof, R. Buter, Nijmeier (dirigent), Dina van Hasselt, Jo van Lingen, Trijntje Berends, Aaltje Buter en WiHemina Dekker. Vierde rij (idem): Aaltje Hulleman, Bertha Sehaapman, Jo Sehelhaas, Margie Snijder, Catrien van de Ve1de, Fenny Kijk in de Vegte, Dirkje Sehaapman, Johanna de Jonge, Geesje Sehaapman, Stien Reinders en Alie Buter.

25. Een foto van het in 1902 opgerichte christelijke fanfarekorps "Euphonia", gemaakt in 1924. Een aantal jaren daarna is dit korps opgeheven. Staande van links naar rechts zijn te zien: B. Broekroelofs, Jac. Admiraal, Wolter Admiraal, Hendrikus Schutte, Jac. Admiraal, H. Haasjes, Willem Schutte, Wessel Kluppel, Jac. Drupsteen, W. van Dijk, J.L. van der Kolk, G.J. Brinkman en Aleidus Broekroelofs. Op de voorgrond van links naar rechts: H. van Mulligen, Henk ten Klooster, Jan Admiraal, Hendrik Kosters en G. van Dijk,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek