Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Auteur
:   C. Kroon
Gemeente
:   Rynwoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4267-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. In 1882 werd een nieuwe openbare school aan de Rijndijk gebouwd; de oude school werd toen ingericht als gemeentesecretarie. V oor die tijd was de gerneentelijke administratie gevestigd in een groot woonhuis tegenover de huidige Zonneveldstraat. Dit pand werd door de gemeente gehuurd van de heer J.P. Voorthuysen voor f.300.- per jaar. Een gedeelte van de woning was door de gemeente weer onderverhuurd aan secretaris J.M. Kok voor f.50.- per jaar. Op de foto, omstreeks 1900 genomen, poseert gemeentesecretaris J.M. Kok, die toen de ambtswoning naast het secretarie bewoonde. Naast hem staan vermoedelijk zijn echtgenote en kinderen. De namen van de twee jongetjes in de berm zijn helaas niet bekend. Kent u ze? Secretaris Kok werd in 1919 opgevolgd door B. den Braver.

7. Gemeenteopzichter en -architect Henri Goldberg met zijn, ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913, versierde fiets, compleet met verlichting (vetpotjes). Goldberg stamde uit een oud Hazerswouds geslacht. Zijn vader, J. Goldberg, was destijds ook gemeentearchitect. Deze bouwde onder andere de molen van de Katpolder, de openbare school in het dorp in 1864 en de openbare school aan de Rijndijk, in 1883. Henri Goldberg woonde naast de pastorie van de remonstrantse gemeente, in het herenhuis "Repos Ailleurs" Goldberg ging in 1925 met pensioen en werd opgevolgd door Jan Dekker.

8. De fami1ie J ac. Bo1 voor de boerderij in het Westeinde omstreeks 1910. De boer heeft het juk op de schouders waaraan houten melkemmers hangen. Oma Bo1 draagt de Rijn1andse mopmuts en de boerinnenk1eding uit die tijd, Jacob Bo1 was een bekend ge1egenheidsdichter. Verder heeft hij zeer vee1 aan het kerke1ijk 1even bijgedragen. Men ziet van links naar reehts: Bastiaan Bol, het dienstmeisje van de familie Bo1 (naam niet meer bekend, zij was afkomstig uit Benthuizen), Jacob Bo1, Johanna Bo1, Gerrit Vlasveld, Pietje Bo1, Cornelia Bo1, knaapje Sepers, Willem en Janus Bol.

9. Drie dorpsfiguren van we1eer. Het zijn Hendrik van Hof, Willem Erke1ens, met de to en vee1ge1ezen Rijnbode in zijn handen, en Jan Susan. Erke1ens was de vader van de wie1renner Cornelis Erke1ens die in 1912 Nederlands kampioen werd. Hendrik van Hof was een zeer bekend amateurfotograaf. Van hem zijn nog een groot aanta1 vroege fotografieen van Hazerswoude bewaard geb1even. Hij was gemeentewerkman, maar eveneens klokkenist, hu1ppostbode en lantaarnopsteker. Jan Susan exploiteerde in de Dorpsstraat een kappersbedrijf, dat in 1906 werd overgenomen door Koos Cok.

l O. Sedert de zestiende eeuw kwam de dorpsraad van Hazerswoude steeds bijeen in de bovenzaal van de dorpsherberg "De Jonge Swaen", thans Dorpsstraat 87. In deze zaal werd eveneens de vierschaar gespannen over misdrijven die niet met geld konden worden afgekocht. Wanneer een misdadiger ter dood moest worden gebracht werd het schavot voor de herberg opgesteld. In 1882 werden er plannen gemaakt een nieuw raadhuis te bouwen. Het duurde echter nog tot 1927 a1vorens een nieuw raadhuis officiee1 in gebruik kon worden genomen. In 1963 werd dit gebouw weer vervangen door een nieuw gemeentehuis aan de Rijndijk. Het is ter gelegenheid van de opening van het raadhuis aan de Dorpsstraat dat de hiernaast afgedrukte foto werd genomen. Zittend, van links naar rechts, het gemeentebestuur: Jan Brugman, Dirk Buitenhuis, Tinus Heyker, P.F. Vee1enturf, mevrouw en burgemeester J. v.d. Meulen, Dirk de Bruyn, Jacob van Beek, Kees Patijn en Leen Noordam. Staande het gemeentepersoneel: Theodorus Wilhelmus van Niekerk, Nic. van de Bosch, Jan van Veen, C. Smeets, A.J. de Jong, J. van Elk, Adrianus Gerardus Vet, B. den Braver, Cor van Dam, A. Heesterman, Jan Dekker, Wout Vroegrijk, Hendrik van Hof en Jan Plaisier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek