Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Auteur
:   C. Kroon
Gemeente
:   Rynwoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4267-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Een foto van de genodigden voor de officiele opening van het nieuwe raadhuis aan de Dorpsstraat. Staande van links naar rechts: Jan Dekker, G. Maaskant, mejuffrouw N. van Pijlen, J.e. van Saase, rnejuffrouw G. van Pijlen, C. Smeets, A. Plaisier, 1. Noordam, W. van Klaveren, W. van der Voort, A.J. de Jong, N.P. Kapteyn, J. van Elk, e. Patijn, D. Buitenhuis, J. van Vliet, A.J. Lelie, B. den Braver, 1.J. Windhorst, A.T. de Ruyter (hoofd van de Michaelschool), B. Offringa (hoofd van de "School met den Bijbel"), A. van der Meulen (hoofd van de openbare school), A. Heesterman en Th.W. van Niekerk. Zittend: D. de Bruyn IJzn., mejuffrouw A. van der Meulen, mejuffrouw M. van der Meulen, burgemeester J. v.d. Meulen en echtgenote, mejuffrouw A. van der Meulen en P. Veelenturf.

12. Er is een tijd geweest, dat het Nederlandse volk uit de rij der volkeren was geschrapt, dat de Nederlandse driekleur was verscheurd, dat alle bewoners van de eens zo maehtige Republiek gedwongen werden de zegekar van de roemruehtige keizer der Fransen te volgen. Gelukkig kwam daar in 1813 verandering in. De Franse heerschappij werd topzwaar. Op Moskou volgde de verp1etterende nederlaag bij Leipzig. Nu was de tijd gekomen het vreemde juk af te werpen, maar dan moest er eensgezind worden opgetreden. De verenigingsleuze was: "Oranje Boven". Op 21 novem ber 1813 aanvaardden Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam het a1gemeen bestuur van het land tot de komst van prins Willem Frederik uit Engeland. Deze kwam op 30 november te Scheveningen aan wal. In 1913 werd dat heugelijke feit in Hazerswoude herdaeht met grote festiviteiten. Woensdag 10 september was er een grote historische optocht waaraan door honderdvierendertig gekostumeerde personen werd deelgenomen, te weten vijfenzeventig te paard, zesendertig te voet, tien in een rijtuig en twaa1f dames op de zegewagen. De optocht werd opgeluisterd met muziek van het stafkorps van het tiende regiment infanterie uit Haarlem. Op de foto een viertal personen die in de optocht hebben meegelopen. Het zijn van links naar rechts; Kees Erkelens, Ger Dorsman, Riek Erkelens en Bram Dorsman.

13. In 1923 werd er in Hazerswoude groot feest gevierd ter ere van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Overal in het dorp waren erepoorten opgesteld, de een nag mooier dan de ander, Tegenover de boerderij van Jacob Bol in het Westeinde (nu bewoond door Aart Bol) stond de erepoort, waarvan men hiernaast een afbeelding ziet. Boven de poort, op de foto niet zichtbaar, stand het door Jacob Bol geschreven vers:

Wij zijn een in ons bedoelen Wzj zijn allen een van zin Hoe ook de bolsjewisten woe len Lang leve onze Koningin.

De personen op de foto zijn, van links naar rechts: Camelis Bol, Jannetje Bol-Buys, Jac. Bol, Plonia Zandstra-van Vliet, Johanna Bol en Jaantje Slappendel.

14. Op 14 september 1931 werd door Johannes van Veen de "Hazerswoudsche Schaakclub" opgericht. Men kwam bijeen in de bovenzaal van het oude raadhuis. Van links naar rechts, zittend: (Caesar) Brunt, Gerard Ruis, Jaap Cok, Jan Pieter van de Bosch, Niek Cok en Dirk van de Bosch. Staande: Kees van Veen, Jan van Veen, Jan Pieter Cok, Dirk Hofland, Niek Luik, Cor van der Tooren, Jaap van der Tooren, Hannes de Groot, Thijs Matze, Huub Laros en Cor van der Voort. Oprichter Johannes van Veen, destijds schaakkampioen van Leiden en omstreken, ontbreekt op de foto omdat hij toen juist moest opkomen voor de militaire dienst.

15. Op 31 oktober 1883 werd ten huize van de hervormde predikant dominee Keers, door de heren A. de Bruin, J. Gaarkeuken en B. den Hoed, de christelijke jongelingsvereniging "Eere Zij God" opgericht, Het aantal leden groeide de eerste jaren zeer langzaam, het varieerde van zeven tot twaalf personen. Van een onbekende ontving men een veertigtal studieboeken, waardoor de werkzaamheden op hoger peil kwamen te staan. Een tweetalleden is later predikant geworden, te weten D.A. v.d. Bosch, die van 1905 tot 1908 voorzitter van de vereniging was, en J.W. Fase. In 1970 is de vereniging samengegaan met de meisjesvereniging "Lydia". Deze foto werd genomen ter gelegenheid van het vijftigiarig bestaan van de vereniging. Zittend, van links naar rechts: Kees Goedegebure, David de Gelder, A. de Vogel, Henk van der Loo, Jan van Rijssel, Steef Slappendel, Jo Gaarkeuken (oprichter van de vereniging), Jaap Kroon, Huub Laros, Jo Fase, dominee Kiehl, Piet Verheul, Anton Harkes, Joh. de Kart en Wim van Klaveren. Staande: Arie Bosch, Piet de Vogel, Jan Vondeling, Dirk van de Bosch, J. van Klaveren, L. Plaisier, M. Overbeek, Daan Harkes, G. van Klaveren, Adriaan van Klaveren, Jan Rademaker, Henk Vermeulen, D. de Vogel, Joh. de Bruin en Jan Dompeling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek