Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Auteur
:   C. Kroon
Gemeente
:   Rynwoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4267-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. In 1919 werd in Hazerswoude, op initia tief van de heer J. Vreugdenhil, de woningbou wvereniging "V01ksbe1ang" opgericht. Het begin van de activiteiten van de woningbouwvereniging leverde wel enige moeilijkheden op, vooral van de zijde van de grondeigenaren, die voor sociale woningbouw niets voelden. Maar toch kwam men spoedig tot de bouw van veertien woningen in de Torenstraat, waarvan op 28 augustus 1922 door burgemeester J. van der Meulen de eerste steen werd gelegd. Op de foto ziet men van links naar rechts: Jacob Vreugdenhil, Willem van der Spek, B. den Braver, Rinus Noordam, P.F. Veelenturf, Willem Slootweg, Dirk de Bruin, Leen Noordam, burgemeester J. van der Meulen, A. Heesterman en Jacob Lindenburg.

32. Omstreeks 1925 werd de Voorweg voor het eerst geasfalteerd en deze gebeurtenis moest natuurlijk op de foto worden vastgelegd. Men ziet geheel links wegwerker Wout Vroegrijk.en Hendrik van Hof met de fiets. Ook gemeenteopzichter Jan Dekker is present; hij staat naast politieagent Jan Plaisier die ook overal bij moest zijn. Anna en Cor Timmermans kijken over de schouders van de beide heren, terwijl Reinier Zaal en zijn zoon niet wilden ontbreken.

33. De postdiensten in Nederland waren in de tweede helft van de zeventiende eeuw particuliere ondernerningen, waarbij echter toestemming was vereist van de plaatselijke overheid. Zo werd op 19 januari 1789 door schout en ambachtsbewaarders van Hazerswoude ene Wittebol aangesteld als om klinker, waarbij tevens werd goed gevonden dat hij eveneens de postdienst in de gemeente mocht verzorgen voor "sijn Eygen reekening", Omstreeks 1865 kreeg Hazerswoude een gemeentelijk postkantoor en in 1889 werd de gemeente aangesloten op het telefoonnet, Dit postkantoor stond op de plaats waar thans de Provinciale- en Gemeneweg is. Omstreeks 1905 was Jan Blijleven daar directeur. Op de foto staat hij met zijn personeel: Jacobus van Pijlen, Jan van der Werf en Bram Verhoorn. De foto dateert van ongeveer 1915.

34. De inwoners van Hazerswoude genoten in de aehttiende eeuw gedurende twintig jaar vrijdorn van aIle grafelijke en Wassenaarse tollen van Holland, Zeeland en Westfriesland. Deze vrijdom ontvingen zij in verb and met de droogmaking van de Noordplas in 1759/65. Aangezien de tol aan de Gemeneweg eigendom was van het geslaeht Wassenaar, moehten zij ook daar vrij doorheen gaan. De tol aan de Gemeneweg, reeds in de vijftiende eeu w bekend, werd op 26 april 1932 opgeheven. Dit gebeurde op officiele wijze. Op de foto ziet men van links naar reehts: tolbaas P. Plomp, burgerneester J. van der Meulen, Jan Dekker, onbekend, Alberdien van der Meulen, seeretaris B. den Braver, A.J. de Jong, Dirk de Bruyn IJzn., W. Kuiper en Mas Plomp.

35. Reeds in de dertiende eeuw werd de turfwinning in Hazerswoude met voortvarendheid ter hand genomen. De plaats van de weggestoken turf liep, ten gevolge van de zeer hoge grondwaterstand, onmiddellijk vol met water. In de loop van de jaren ontstond hierdoor een uitgestrekte watermassa, de Hazerswoudse- of Noordplas. Hoeveel de veengrond van het dorp is verlaagd, bewijst bijvoorbeeld de deurdrempel van de toren van de hervormde kerk; deze bevindt zich thans circa twee meter boven de begane grond. Van 1759 tot 1765 werd de Noordplas ingedijkt en drooggemalen. Hierdoor werden vruchtbare 1andbouwgronden verkregen. Voor Hazerswoude en de omliggende gemeen ten werd dit het begin van een we1varende periode. In 1918 is voor het laatst in Hazerswoude turf gebaggerd, dat was langs het zogenaamde "pad van Meurs". Volgens opgave zijn toen twee miljoen turven gestoken en gedistribueerd. Op de foto ziet men van links naar rechts: Piet Hoekse1 (afkomstig van Sluipwijk bij Reeuwijk), Arie Kroon, Rijk Oppelaar, Cor van de Bosch, Maartje van de Bosch en Niek van de Bosch Azn., Op de grond zitten Jan Pieter van de Bosch, Maarte van de Berg en Klaas van de Bosch Bzn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek