Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Auteur
:   Gerhard Modder
Gemeente
:   Heerhugowaard
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4269-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Heerhugowaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De oogst van zilveruien is een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Zilveruien zijn klein en de oogst moet in snel tempo gebeuren. Vrouwen- en kinderhanden zijn voor dit werk bijzonder geschikt. Op deze foto is men bezig met "uie stirte" aan de Kabel (nu Lindelaan) bij de Oostertocht. Het land was van de heer Pijper, die zijn beroep als landbouwer combineerde met het kasteleinschap van "De Swan" (thans van de heer Rietbergen). De Kabel was in vroeger jaren een bospad dat door zijn diepe wagensporen en waterpoelen vooral in de winter slecht begaanbaar was. De bewoners waren allemaal kleine tuinders en landarbeiders. Ieder had weI een klein stukje grond voor een tuin of een geit. Vandaar dat men in de volksmond van "de Geitekabel" sprak. Het valt te betreuren dat de naam "Kabel" als straatnaam verloren is gegaan. De afgebeelde werkers en werksters in de volgens het onderschrift genoemde "Zilvermijn a.d. Kabel" zijn bijna allemaal bewoners van het Kabelpad. We zien op de achtergrond van links naar rechts: Cor Pijper, Piet Bleeker, vrouw Maartje Schilder-Bruin, Alie Pijper (net zichtbaar), vrouw Pijper (met de mooie hoed! ), Jaap Beets, Hero Beets, Grietje Bleeker, vrouw Bleeker, Geertje Bleeker, vrouw J ansje de Groot-Schilder, Kees Schilder, vrouw Beets, vrouw Rens Wester-Dam en Gert Pijper. Op de tweede rij: Mien Schilder, Ma Schilder, Anne Wester, Ares de Vries, Jan Zut, Arie Zut, Klaas Tamis, Cor Schilder, Jan Beets, Piet Schouten en Arie de Vries. Op de derde rij: Jan Wester, Niek de Groot, Jo de Groot, Nel de Groot, Jan de Groot, Jaap Wester, onbekend en Leen Wester.

22. Vermoedelijk rond 1912 werd de Rooms-Katholieke Boerenbond opgericht, waarbij men voor gezamenlijke rekening een dorsmachine en een lokomobiel kocht. Stropersen en traktoren bestonden toen nog niet. Zo'n lokomobiel had wel drijfkracht, maar geen trekvermogen. Hij werkte verder als een lokomotief op stoom. Ret personeel in vaste dienst bestond uit een machinist, een bandensnijder, een insteker en een weger. Zij waren de gasten van de ontvangende landbouwer. De stro-, kaf- en waterdragers moesten voor hun eigen boterhammetjes zorgen. De bouwer zorgde voorts voor mensen op de graanschelf en de strohoop en voor de zaadsjouwers. Ret gaf een hele drukte en zijn komst werd dan ook door de landbouwers onderling met gepaste ernst en zorg besproken. Een paard voor het lokie, twee voor de kas en een voor de gereedschapswagen. Zo werd het gehele geval van de een naar de ander versleept. Ret was voor de schooljeugd een geweldige tijd, Elk boerenerf was nu vrij voor hen toegankelijk en de boomgaarden ook! Je keek je ogen uit bij al dat bewegen en gerammel. Maar je moest wel goed oppassen voor de drijfriem. De "kas" staat hier bij Arie Oudhuis aan de Oostdijk, We zien van rechts naar links: op het lokie Piet Cornelissen, zoon van de machinist Cornelissen, Gre Oudhuis, vader en moeder Oudhuis, A. Oudhuis, Anna Oudhuis, Vel, Toon Vreeker, J. Kruyer, Tinus Klaver, Jb. Groot, Bertus Groot, Dirk Oudhuis, A. Oudhuis, P. Loos, Kees Kok, Gert Jak en Piet Molenaar op de kas en vaag zichtbaar zaadweger Jan Groenveld.

23. We zien hier nag een zangvereniging, namelijk het "Rooms-Katholiek Gemengd Koor". Dit koor werd opgericht bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig priesterjubileum van pastoor Charles de Meulder. Lang heeft dit koor het niet uitgezongen, maar deze foto is het bekijken waard. Het is een kiekje uit 1923. Zittend van links naar rechts: B. van der Pal, A. Zijp, pastoor De Meu1der, kapelaan Dessing (dirigent), T. van der Pal en G. van der Pal. De dames daarachter:

G. Beers, M. Punt, T. Konijn, A. Punt, M. Schouten, M. Rood, T. Schouten, A. Beers, M. Kruyer, M. Tromp, G. Kruyer, T. Oudhuis Pdr., M. Ursem, A. Mooy, A. Wester, M. Stet, E. Offeringa, A. van Dam, G. Does en M. Groot. De heren op de vier de rij: me ester Teunisz, J. Stet, D. Poland, H. Hoogland, Theo Klaver, G. de Jong, ? Driessen, Jan Does (witte) en W. Stoop. De heren op de laatste rij: L. Frederiks, J. de Jong, P. Does, J. Tromp, C. Tromp, F. Krom, W. Poland en J. Tromp. Pastoor De Meulder was gedurende de periode 1917-1944 herder van de Sint-Dionysiusparochie,

24. De zangvereniging "Ons Genoegen", opgericht in het jaar 1919, heeft al enige voorgangsters gehad. De eerste zangvereniging dateerde al van eind 1899, maar bij het vertrek van meester Molenaar naar Texel werd deze opgeheven. Later faalde nog een poging, tot ten slotte "Ons Genoegen" tegen de moeilijkheden bestand bleek. En hoe! In 1969 heeft de vereniging haar vijftigjarig bestaan gevierd. Op deze foto van omstreeks 1926 was penningmeesteresse Trien Reijne de bruid, Zij kreeg als blijvend aandenken een foto aangeboden. Van links naar reehts op de eerste rij: Janie Peereboom, Geertje Kooij, Aaltje Talsma, Jannie Brouwer en Maartje Reijne. Op de tweede rij: Brechtje Mereboer, mevrouw Biersteker, de bruid Trien Reijne, Piet Pauw, dirigent Van der Meij, Jan Blauw, Maarten Kooy, mevrouw Hittema en mevrouw De Koning. Op de derde rij: Marie de Jong, Nelie Kooy, Annie Oostrneijer, Ger van Twisk, Aagje Goed, zuster Smit, mevrouw Glas, mevrouw Kalf, mevrouw Starn, Annie Peijs, Grietje Rus, Wimmie Boekestein en Leen van der Oord. Op de vierde rij: Piet Blauw, Kobus Pot, Jaap Smit, Bert Kranenburg, Jan Hemke, Jaap Blokker, Dirk Starn en Gijs Dirkmaat.

25. Onder lei ding van de sportieve Jacob Zomer werd in 1929 de eerste Heerhugowaardse zwemvereniging opgerieht onder de naam "H.Z.V." De aecommodatie bij de Ringvaart op de Broekerhoek was nogal primitief: een paar tentjes in de onderdijk. Toen de belangstelling steeg, werd er van sloophout aan de overzijde van de Ringvaart, bij de Broekermolen, een eenvoudig zwembad gemaakt met kleedhokjes en springplanken, De heer Biersteker Sf. was met zijn roeiboot de veerman. De feestelijke opening met vlaggen en feestverliehting had onder veel belangstelling plaats. Toeh werd dit hele feest een sof, al was er pret genoeg. De dameszwemsters zouden een dernonstratie geven van hun vorderingen door de Ringvaart over te zwemmen, maar halverwege dit gebeuren kwam een van de zwemsters in moeilijkheden. De aanwezige heren zwommen de dames aehterna en braehten hen naar de overkant. Vlak voor de opening poseren de volgende sportievelingen: van links naar reehts staande Piet Starn, Jo Krijgsman, Dirk Dirkmaat, Marinus Blauw, Piet Boekestein, mevrouw v.d. Velde (molenaarsvrouw), Jannie Sehildstra, Nannie Goudsblom, Ida Goudsblom, molenaar v.d. Velde, Kees Brandsma, Jb, Zomer en Wim Beets Hzn. Hurkend: Kees Beets Azn., Maartje Reijne, Gerrit Kooy, Niek Blauw en Pe Waker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek