Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Auteur
:   Gerhard Modder
Gemeente
:   Heerhugowaard
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4269-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Heerhugowaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In 1912 had de plechtige opening plaats van de school voor christelijk nationaal onderwijs aan de Stationsweg in Heerhugowaard. Aan dit feestelijk moment waren jaren van voorbereidingen voorafgegaan. De gereformeerde gemeente was maar zeer klein en men eiste een aantal van minimaal negenentwintig leerlingen, v66r aan de bouw begonnen kon worden. Omdat de financiele gelijkstelling van het volledige onderwijs eerst in 1917 zou komen, waren de kosten voor de kleine gemeenschap bijzonder hoog. Men verschilde aanvankelijk van mening over de plaats van de school. De kerk stond in die dagen nog bij de zuivelfabriek "Excelsior" en meerderen waren van mening dat daar ook de school moest komen. Uiteindelijk werd op 12 november 1912 het onderwijzend personeel benoemd en de school kon worden geopend. De totale kosten bedroegen f 8400,-. Nu een gering bedrag, maar toen een kapitale som. Met de bouw van de gereformeerde kerk - dat gebeurde vier jaar later - werd het complex voltooid. Deze foto is van te ver af genomen om ieder te herkennen, maar we ontdekten in de archieven geen betere. Daar zijn oorlog en emigratie mede schul dig aan. Geheel links zien we Piet Gootjes Czn., mevrouw Gootjes-Van der Oord en dominee Van Vliet. De heer met snor en boord is hoofdonderwijzer, meester Koger. Tussen school en huis achteraan: Jan Leegwater en tegen het raam: Jan Pluister Hzn. (met pet). Daarnaast Frans de Engelse; de dames in het midden zijn: Anna Pluister Hdr, Maartje Pluister J dr.; het zesde meisje van links is Gitta Pluister J dr. en het meisje met boa is Annie Wagenaar Jdr. Op de stoep van de onderwijzerswoning staat in de deur mevrouw Koger; in witte blouse de predikantsvrouw mevrouw Van Vliet en mevrouw Pluister-Bakker.

37. Na een vaeature van Hen jaar had de hervormde gemeente weer een predikant. Vol ijver werd er gewerkt om de kwijnende belangstelling weer op te wekken, hetgeen een wat beter kerkbezoek ten gevolge had. De vrouwenvereniging "ODITH" ("Ons Doel Is Te Helpen") zag het levenslicht. Nu, er viel genoeg te helpen. Begonnen werd bij het kerkorgel dat in een onvoorstelbaar slechte toestand verkeerde. De foto toont de werksters van het eerste uur, vlak voor de opening van de bazaar. Een unicum hierbij was dat deze bazaar in het kerkgebouw zelf werd gehouden. Dat was zo'n opvallend initiatief dat de bazaar hierdoor een plaatsje in de gei1lustreerde tijdschriften haalde. De zusterkring "Odith" kon de kerkvoogdij een dusdanig bedrag afdragen dat er een goed en eenvoudig orgel aangeschaft kon worden. In verband met de naam "ZUSTERkring" het volgende. Het was in die tijd geen gewoonte om alle gehuwde vrouwen met "mevrouw" aan te spreken. Men zei wel "vrouw" Brouwer en "vrouw" Wuis, maar de eehtgenote van de gemeentesecretaris werd aangesproken met ,juffrouw" Geusebroek. De vrouwen van doktoren, dominees en burgemeesters genoten de eer "mevrouw" genoemd te worden. am in "Odith" al deze rangverschillen af te schaffen (we zouden tegenwoordig van discrirninatie spreken), werd de aanduiding "zuster" ingevoerd, Het klinkt nu wel wat ouderwets, maar voor die dagen bleek het een uitstekende oplossing. We zien zittend van links naar reehts het bestuur van "Odith", bestaande uit: de zusters Brouwer, Wuis, Geusebroek, Smit, Hartog en Dirkmaat, Staande: de zusters Modder, Folkertsma, Waterdrinker en Duinker,

38. Aan de hervormde kerk was een bloeiende zondagsschool verbonden. Dit in tegenstelling tot de kerkelijke belangstelling in die dagen. Na het vertrek van dominee Broekema naar Texel in 1924 zat de hervormde gemeente al jaren zonder predikant. Gelukkig dat deze leemte wat werd opgevuld door enige jongeren, die te zamen de V.C.J .B. (Vrijzinnig Christelijke J ongeren Bond) vertegenwoordigden en vol activiteiten zaten. Met vereende krachten werd weer een zondagsschool opgericht, die men met meer enthousiasme dan kennis leidde. Een grote groep kinderen kwam op de zondagmorgen na de dienst bijeen om naar een bijbels verhaal te luisteren en samen wat te zingen, Het kerstfeest was dan het hoogtepunt. We zien op de foto van 1929 zittend vooraan van links naar rechts: Nel Molenaar, Betsy Beets, Clasien Molenaar, Maartje Leegwater, Nely Grootes, een gaste, Riek Kout, Siem Kout, Trijnie Stapel, Trien Stapel, Jan Bakker (de tegenwoordige koster) en Piet Renses. Op de tweede rij: Bets Kooy, Trien Bas, Hiske Jelsma, Annie Bas, Annie Evers, meisje Hittema, Ina Bierhaalder, Dirk Leegwater, Wim Beek, Dirk Bas, onbekend, Huib Kreb en Wim Jelsma. Op de derde rij: de leidster Guurtje Kooy, Corrie Rensen en Ger van Twisk, verder Cor Koster, Niek Kout, Jan Schoen, Aris Volkers, Freek van der Meulen, Cor Goed, ? Snip, Dick Starn, Piet Kreb en Jannie Brouwer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek