Kent u ze nog... de Hellendoorners

Kent u ze nog... de Hellendoorners

Auteur
:   G.J. Karkdijk
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4274-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hellendoorners'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

De inleiding voor dit boek kan zeer kort zijn.

Over het oude dorp Hellendoorn, het moederdorp van Nijverdal, is al veel geschreven in diverse streekbladen. De heer A. Ponsteen heeft er een heel goed boek over geschreven, namelijk "Het kerkdorp Hellendoorn in vroeger eeuwen". Dit boekje kreeg als titel mee: "Kent u ze nog ... de Hellendoorners" .

Omdat Hellendoorn volgend jaar (1978) zijn negenhonderdjarig bestaan viert, vond ik het zelf leuk om dit boekje net voor die tijd te laten verschijnen. U vindt hierin schoolfoto's, foto's van zang- en muziekverenigingen enzovoort.

Persoonlijk dank ik allen, en dat zijn heel wat Hellendoorners, en speciaal de heer A. Hartkamp, hoofd van de afdeling interne zaken, voor de medewerking bij het tot stand komen van dit boek.

1. De eerste foto die men in dit boekje tegenkomt is ook de oudste, de kerk van Hellendoom. Daar is al veel over geschreven en ik begin daarom met een gedicht van Johanna van Buren.

Donze oale karke

Dale karke, die door eeuwen Laank in 't Helders darp al steet

Donze karke, die zoo volle Van geslachten veer al weet ... Dee zoo mennigmoal getuge Was van onroad en van stried

Middelpunt van 't oale Heldern Al in lang verleenen tied.

Binnen eere oale muren Wodt ebid en wodt edaankt, Wadt ezegend en ezungen Al zoovolle eeuwen laank wodt epreekt de Grote Leefd Epreezen oonzen Leeven Heer Oale karke, dee ons lee! is, En deew hoalen wilt in eer'.

" Taand des tieds begint te kruigen, Ruumte hep ze neet genog, Volle is an eer misgeund, en Bittergeerne wi-weer tocn

Zeen weer in eer' vrogger' gloriej Eeren oalen steen weer bloot.

En zoo meer - mar 't kan alleen' a-w All'moal oonze beste doot.

2. Links: Gerrit Jan Seine Bo1ks, geboren op 30 april 1814 te Den Ham en in 1838 gehuwd met Geertje Brouwer. Deze jonge 1andbouwer, die ve1e jaren achter de schapen liep, had ruimschoots tijd om te peinzen over de geestelijke dingen en om de bijbel, die zijn moeder hem meegaf, te bestuderen ... Hendrik Wormser vestigde de aandacht van de kerkeraad op Seine Bo1ks te Den Ham en toen is hij de eerste predikant van Hellendoorn geworden.

Rechts: het "fiene karkie". Van 1841 tot 1847 (dus maar zes jaar) heeft het gebouw dienst gedaan a1s kerkgebouw en pastorie van de Christelijk Afgescheiden Gemeente. Nadat dominee Bo1ks in 1847 met het grootste dee1 van zijn gemeente naar Noord-Amerika vertrok, is het verbouwd tot boerenwoonhuis.

3. Links boven: de eerste predikant van de Hervormde Kerk te Hellendoorn was domineeJoachimus Joachimi, van 1600 tot 1611. Vanaf die eerste predikant zijn er tweeendertig predikanten werkzaam geweest. Dominee Johannes Coninck Liefsting en zijn vrouw (links onder) hebben de tijd meegemaakt van de afscheiding in 1834. Dominee Coninck Liefsting is geboren in 1785 en hij is van 1807 tot 1857 predikant van Hellendoorn geweest. Hij over1eed in 1858.

Op de rechter foto, voor de pastorie, zien we zijn opvo1ger dominee Lambertus Johannes Fledderus. Links bij de boom staat Cor Fledderus, zittend oma, voor het raam de dienstbode, dan Jan, Jo, Frans, Marie, Helena en Christiene en staande mevrouw Charlotte Fledderus-van Riemsdijk, Dominee F1edderus was predikant van 1858 tot 1891. Hij was geboren in 1833. Deze pastorie is later nag verbouwd, zoals u op de volgende foto ziet.

4. Inzet: het laatste gezin dat de oude pastorie bewoonde was dat van dominee E.G.J. Bal. Dominee E.G.J. Bal werd geboren te Rotterdam op 1 mei 1872. In 1895 legde hij met goed gevolg het kandidaatsexamen af en op 8 september van dat jaar deed hij intrede in zijn eerste gemeente, Nijeveen. In 1898 volgde zijn intrede in zijn tweede gemeente, Holten (tot 1903), toen volgde 's-Heerenberg tot 1906 en vandaar ging hij naar 81. Philipsland (1906-1913). Van 1913 tot 14 maart 1937, ruim drieentwintig jaar, was hij predikant van de Hervormde Gemeente te Hellendoom. Na zijn emeritaat vestigde hij zich met zijn vrouw in Holten. Op 1 mei honderd jaar geworden, is dominee Bal op ruim honderdjarige leeftijd nog vrij plotseling, op 14 december 1972, te Holten overleden. Hij woonde aan de Molenbelterweg 18 en is in Holten begraven.

De grote afbeelding laat de pastorie zien waarin zij het laatst hebben gewoond. Deze is in 1937 afgebroken en op dezelfde plaats is toen de nieuwe pastorie gebouwd, het eerst bewoond door dominee R. Bijlsma in 1938 (nu woonachtig te Zeist) en sedert 26 oktober 1958 bewoond door dominee Ph.J. Stoutjesdijk.

5. Schapen op weg naar de heide.

Mannes Hemmink met de schaapskudde. Deze schaapherder werkte bij Jan Otten boer, die twee schaapskooien had. De ene schaapskooi stond op de plaats waar nu de woning van de directeur van de zuivelfabriek staat, aan de Reggeweg. De andere schaapskooi stond boven aan de Noord Es, ongeveer waar nu "De Elf Provincien" is gevestigd. In Hellendoorn werden in de jaren rond 1840 veel schapen gehouden. Ook waren er toen nog koeherders en koeherderinnen. In totaal waren er in 1840 ongeveer tachtig personen, onder wie ook mensen in de buurtschappen Noetsele, Hulsen, Haarle, enzovoort, die het beroep van schaap herder uitoefenden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek