Kent u ze nog... de Hengeloërs

Kent u ze nog... de Hengeloërs

Auteur
:   D.J.F. Wilmink
Gemeente
:   Hengelo (Ov)
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4276-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hengeloërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het Hengelose C.q. Twentse culturele en sportieve verenigingsleven is begonnen omstreeks de eeuwwisseling. Het gebouw "De Beurs" was voor die ontwikkeling in hoge mate van belang. Wij zullen trachten in de ons beschikbaar gestelde pagina's hiervan een blik te geven met de wens dat vooral voor oudere lezers(essen) een beeld wordt opgeroepen van "Kent u ze nog ... de HengeJoers". Gezien het grote succes van de reeks "in oude ansichten", waarvan wij de Hengelose editie mede verzorgd hebben, twijfelen wij er niet aan dat ook deze uitgave tot genoegen van vel en zal strekken. Bij de voorbereiding hebben veel bejaarde Hengeloers graag en uitvoerig hulp verleend. Mocht u oneffenheden of schoonheidsfoutjes vinden of mocht u verder fotomateriaal voor dit doel beschikbaar hebben, dan houden wij ons ten zeerste aanbevolen in verband met een eventuele tweede druk.

1. De Beurs die geen Beurs was ...

Aan de oude Beurs zijn heel wat herinneringen verbonden. Het gebouw was voor zijn tijd imposant. De entree met een hardstenen trap en enkele pijlers die een soort loggia vormden, gaf een kloeke indruk. Het gebouw was gelegen bij het Stationsplein waar thans de Algemene Bank Nederland, Beursstraat 15, is gevestigd. De Hengelose Concertvereniging yond hier haar eerste thuis, evenals de Societeit. In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de Beurs onderdak geboden aan het telegraafkantoor. Kiezersvergaderingen werden er gehouden, overwinningen gevierd en nederlagen herdacht. Eminente sprekers voerden het woord voor meestal stampvolle za1en. Onder hen waren Pierson, specialist op financieel gebied, de grote katholieke leider dr. Schaepman en Troe1stra, Schaper, Van Kol en abbe Daens. Hevige de batten en levendige discussies op straat waren het gevolg van deze bijeenkornsten, Ieder jaar yond in de Beurs het "brandspuitenmaal" plaats, Dansfestijnen waren er in dit gebouw met de kerrnis en midvasten en op tweede kerst- en paasdag.

Enige Hengelose verenigingen vonden hier hun "home", zoals "Euphonia", een zangvereniging onder leiding van de heer Cramer uit Delden; "Hengeloos Mannenkoor" onder leiding van de heer E. Wettig Weissenborn; gymnastiekvereniging H.G.V.; muziekvereniging "Excelsior" ('t Hengeler rnuziek) en de toneelvereniging onder lei ding van dominee Boctje en later onder rijksontvanger Troelstra. Tijdens de rnobilisatie (1914-1918) was het gebouw nog een tijd lang verblijfplaats voor soldaten en geinterneerden. De geheelonthouderstoneelvereniging "Houd Moed" gaf tweemaal per jaar een bioscoopvoorstelling van Alex Benners stomme film met explicatie van de heer Louis Hartloper. Verder traden Speenhoff, Nap de 1a Mar, Bouwmeester, Verkade en anderen er op. Een felle brand verwoestte in 1921 een groot gedeelte van het beursgebouw. Als wij het eens wat nader beschouwen, zien wij een oprijlaan en een gebouw met twee grote glazen deuren. Oorspronkelijk was de Beurs bestemd voor de katoenhandel. Toen Hengelo een centrum werd van spoorwegen, waar de lijnen van Enschede, Oldenzaal, Almelo en Goor sam en kwamen, meende men daar ter plaatse een gebouw te moeten stichten, waar de katoenhandelaren en -fabrikanten elkander konden ontmoeten en zaken doen. De Nederlandsche Handelmaatschappij bood krachtig hulp en uit ruime beurs verrees de Beurs, die op 25 april 1867 plechtig werd geopend met een grote feestrede van mr. P. Vissering, hoogleraar te Leiden, gevolgd door een feestmaal, waarbij de nijvere Twentenaren in allerlei toosten werden verheerlijkt,

2. Op 18 augustus 1914 werd, onder voorzittersehap van mr. N.A. Tonekens, burgemeester van onze stad, een Rode Kruis-afdeling opgericht in de Beurs aan het Stationsplein. Dr. L.F.C. Alers, oud-officier van gezondheid, was de eerste eolonneeommandant. In 1918 vertrok hij naar Hilversum en dat was voor de afdeling een geweldige klap. Van links naar reehts: oud-commandant J.J. Noordendorp, J. Kerkhof, onbekend, H. Holtslag, Hennink, J.M. Krayenzang, A.J. Dijkhof sr., D. Frankens en reehts dr. L.F.C. Alers.

3. Hengelo's eerste burgemeester was Jan Dijk (1802-1832). Jan Dijk werd te Hengelo geboren op 23 augustus 1775 en hij overleed te Hengelo op 13 september 1849. Hij huwde er op 11 september 1799 met Reinherz Tungenhald Kalle, geboren te Gallen op 6 juni 1771 en overleden te Hengelo op 12 april 1827. De ouders van Jan Dijk waren Steven Dijk, geboren te Groningen op 26 juni 1747 en Jenneken ten Cate, geboren te Hengelo op 9 september 1751 en overleden te Hengelo op 28 april 1814. Uit het huwelijk van Jan Dijk werd op 5 oktober 1802 een dochter, Johanna Catharina, geboren. Zij huwde met Hendrik Overbeek.

Een eerbewijs aan onze eerste burgemeester, die een bekwaam bestuurder was, is op z'n p1aats. Hengelo werd een zelfstandige gemeente en bouwde aan een toekomst die van Hengelo maakte wat het vandaag is; een plaats waar het goed wonen en werken is. Jammer, maar een foto van deze grote Hengeloer is niet in ons bezit, zodat wij een afbee1ding geven van een voortbrengsel van zijn grote hobby, het schilderen. Op vijftienjarige leeftijd schilderde hij het nevenstaande stilleven.

4. De Hengelose brandweer poseert op 3 maart 1925 ter gelegenheid van het aftreden van de heren J. Krabbenbos en J.H. Versteeg. Zij waren reeds dertig jaar lid van de Hengelose brandweer. De huldigingsavond werd gehouden in het bekende hotel Eulderink aan het Stationsplein. Van links naar rechts: brandmeester G. Krabbenbos, Arends, Koopman, Planthof, Sueters, Ter Weer, Van Putten, Brunninkreef, Griepink, J.H. Versteeg, Jac. Krabbenbos, Geerlings, Klunder, Borchert, H. Walhof, Weustink en Bos. De Hengelose brandweer werd omstreeks 1880 opgericht, Ze was samengesteld uit twee zelfstandig optredende afdelingen, "Spuit I" en "Spuit II" genaamd. Deze zelfstandigheid ontaarde bij voorkomende branden dikwijls in een concurrentiestrijd, die voor het algemeen belang niet altijd bevorderlijk was. Het aantal branden was destijds niet groot. Van 1883 tot 1892 hebben er zestien branden plaatsgehad, dus gerniddels nog geen twee per jaar. In het voorjaar van 1896 besloot de raad van de gemeente Hengelo tot het aanleggen van een waterleiding, wat voor de brand weer een reorganisatie tot gevolg had: "Spuit I" en "Spuit II" werden sarnengevoegd, In 1923 werden motorspuiten en kleding voor het gehele personeel aangeschaft en werd de brand weer ondergebracht in een nieuwe kazerne.

5. De "Vereniging tot Behartiging van de Be1angen van het Personee1 verbonden aan de Maehinefabriek van Gebroeders Stork & Co". Deze "vereniging", waarvan alle leden van het vaste personee1 van de fabriek ingevolge hun aanstelling lid zijn, werd op 1 januari 1881 in het 1even geroepen. Dit is het bestuur in 1906. Staande van links naar reehts: B. Be1tman, A.J. Hoefsmid, C.F. Stork, D.W. Stork, C. Biese, H.C. Stork en J.J. Spaay. Zittend: J. Heukers, S. Metternieh, A.M.D. Egler en H. van Wezel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek