Kent u ze nog... de Hillegommers

Kent u ze nog... de Hillegommers

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Hillegom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3788-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hillegommers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

6. Een he Ie bladzijde vol "Heren Bloernisten", zoals dat vroeger heette. Links boven Rudolf van der Schoot (1806-1877), die in 1830 een bloembollenkwekerij begon (Ansichten 76). Naast hem zijn zoon Johan Balthasar (1828-1878), de eerste "bollenreiziger" op Amerika (1849). De foto van diens zoon J ohan (J .B., 1868-1926) is in 1895 op de Broadway in New York gemaakt. Zowel zijn moeder als zijn vrouw waren ene Roozen. Een Van der Schoot vertelde eens: "Wat er knap aan ons is komt van de Roozens, de rest is Van der Schoof"! Ook Rudolf Antonius (1860-1925), links onder, genoemd naar zijn beide grootvaders, R. van der Schoot en "Gouden Toon Roozen", was met ene Roozen getrouwd. Hij adverteerde in Enge1and met zijn portret en daaronder de woorden "The Man You Know". Hij genoot inderdaad algemene bekendheid. Het leek soms weI, of het een eer was de order aan "Mr R.A." te mogen overhandigen,

Rechts boven zien we J.H. van Waveren (1870-1941) van "Belle Alliance", lid van Gebrs. Van Waveren van ,,'t Stamhuis", en onder hem zijn broer Hendrik Andries (1866-1939), die op "Oostduin" woonde, v1ak bij de grens met Bennebroek. Hij is verscheidene jaren gemeenteraadslid geweest. Rechts van "The Man You Know" zien we Rutgerd Veldhuyzen van Zanten (1864-1936) van "Huis ter Laan", firmant in "Van Zanten & Co". Tussen de heren Van Zanten en Van Waveren staat het portret van Come lis Warmenhoven (1867-1936), de zoon van de molenaar (Ansichten 17). Hij ging als zeventienjarige jongen werken bij Otto Ta1eker in Leipzig, waar Amarylissen (Hippeastrums) werden gekweekt. Hij nam er 300 mee naar huis, Zijn vader, de molenaar, kwam uit De Lier in het Westland en wist dus weI wat af van kassen en warenhuizen. Zo is het begonnen .... De Amarylissen, aanvankelijk met name de rode, hebben Warmenhoven een wereldnaam bezorgd.

7. We hebben nu enkele bollenfamilies gezien en met een aantal Heren Bloemisten kennis gemaakt. Nu het land in! Deze foto is van omstreeks de eeuwwisseling. Er zit onmiskenbaar voorjaar in de lucht. De heer Rutgerd Veldhuyzen van Zanten Gzn. ziet toe, hoe het laatste riet met drietanders voorzichtig van de bedden wordt verwijderd. De tulpen "staan er goed op"! Let ook op de rietberrie rechts, de ouderwetse schuren en de hoge heggen langs de sloot. De arbeiders zijn v.l.n.r. C. Paase, Jacob Koop en Jacob Boot.

Op 1 juli 1860 werd de "Algemeene Vereeniging voor Bloernbollencultuur" opgericht. Later kwamen er ook plaatselijke afdelingen; als eerste de Afdeling Hillegom op 4 februari 1879. Lisse volgde op 13 maart, dus pas 37 dagen later, zoals de heer J. Bijl van Duijvenbode eens met een hart vol chauvinisme opmerkte. Tot de 26 leden die dadelijk tot de afdeling toetraden behoorden onder meer C. van Bourgondien, P. Damen, P. Goemans, P. Hopman, R.A. van der Schoot, P. Staats, G. Telkamp, J. van Til, A. Topper, L. van Waveren en R. Veldhuyzen van Zanten. In hetzelfde jaar volgden nog: H. Nieuwenhuis, J. Ruigrok Woutz., P. Ruigrok, G. Veldhuyzen van Zan ten en R. van Til Sf. In 1892 wenste de Afdeling Hillegom reeds "dat naar een beter beurslokaal worde omgezien". Waaruit men weer ziet, dat geduld beloond wordt.

Het is opvallend hoevele Franse namen onze bollen toen nog hadden. De hyacint ,Perle brillante' (Schitterende parel) en ,Grand maitre' (Grote meester) kennen we nog weI. Maar wat zegt U van ,La Blanchisseuse' (De wasvrouw), ,L'amie du coeur' (De hartsvriendin), ,La crepuscule' (Het ochtendgloren), ,Noble par merite' (Edel door verdienste) en ,La Virginite' (De maagdelijke zuiverheid)? Het va1t te betwijfelen of ieder al dat Frans wel begrepen heeft, want in de rubriek "Vraag en Aanbod" van het "Weekblad" wordt laatstgenoemde hyacint aangeboden "in bedding

en rornme l" .

8. Hier is het voltallig kantoorpersoneel van R. van der Schoot & Zn omstreeks 1903. Het bedrijf was gevestigd achter "Villa Margaretha", het woonhuis van "Mijnheer Johan" (Ansichten 76 en 77). Het lage, gepleisterde gebouw achter de huidige flat is nog een deel van wat eens vol trots was "R. van der Schoot & Zn".

Op de foto zien wij zittend v.l.n.r.: Dorus van Lierop, B. Hulkenberg (met onafscheidelijke sigaar) en A.J. Degens. Hulkenberg kwam uit het Gelderse en is in het begin der negentiger jaren naar Hillegom gekomen. Een erudiet man; zijn schitterende verhandeling over de gerechtelijke moord op de Engelse kanselier Thomas Morus bleef in de Hillegomse Debatingclub nog lange tijd onderwerp van gesprek. Degens, een Rotterdammer, handelde oorspronkelijk in koloniale waren. Voor Van del' Schoot reisde hij op Duitsland, maar later keerde hij tot zijn eerste liefde terug: hij werd bedrijfsleider van de in de twintiger jaren opgerichte Cooperatie, Zijn dochter Anne Marie was de bekende "Juffrouw Degens" van de naaischool (Kroniek blz. 83). Op het tafeltje staat in een hyacinteglas (! ) een boeketje narcissen, waarschijnlijk een nieuwe "soort". Ook op het gebied van narcissen was Van der Schoot een begrip!

Links zien we - met de fietsklemmen nog aan de broekspijpen - Mijnheer A.P.J. tel' Woort, een man die het altijd koud had en daarom dubbele sokken droeg. "Ik kan geen graden schijten", had de jongen die voor de kachels moest zorgen eens gemopperd. J a, en toen, toen moest hij in het privekantoor komen, want "Zo iets zegt men niet". Rechts van Tel' Woort staat Janus Kroone. Men ziet juist zijn houten been heel duidelijk tussen de schoenen van Aad tel' Woort en de stoelpoot. Dan volgt - met lorgnet aan een gouden kettinkje - een Duitser, Albert Wagner. Achter hem ziet men de etikettenkast. Rechts staat Dirk Stevens, blond, blozend en blauwogig als zijn moeder. De Stevensen kwamen uit Krommenie. Er was geen katholieke kleermaker in Hillegom. Aldus had pastoor Van Grossel (nr. 44) kleermaker Stevens van zijn vroegere pastoorsplaats naar Hillegom laten komen. De man met de sportieve pet is Co Gijselaar. Ten slotte de keurige fietsjongen, vlug, beleefd en vriendelijk. Het is Willem van Dam, de vader van de wethouder/ locoburgemeester (nr. 63).

9. Boven: "Visit of the British Horticultural Trader's Tour to Messrs R. van der Schoot & Sons, Bulbfarms at Hillegom (Holland) on April 24th 1903". Een illustere foto, een prachtige club en op de voorgrond geurende Narcissus poeticus. lets rechts van het midden, met redingote-metcape, R.A. van der Schoot ("The Man You Know", nr. 6), rechts van hem, met jas over de arm, A.c. van der Schoot en daarnaast, met knevel en baard, diens broer J .B. of wel "Mijnheer J ohan". Onder: "With Mr. Anthony C. van der Schoot's compliments. Hillegom, Holland, April 3rd 1923". Een groep Engelse onderwijzeressen onder 1eiding van een tuinbouwleraar, gefotografeerd op de tuin achter de kantoren aan de Van den Endelaan (Ansichten 66). Een der dames biedt op haar knieen aan haar leraar twee narcissen aan. (Left hand is nearer to the heart). Achter hen de heer A.C. van der Schoot Sr. Rechts achteraan: Mijnheer Ton (A.C. van der Schoot Jr., nr. 1), Koos van der Weijden, Kees Langelaan en geheel rechts Mijnheer Walter (van der Schoot). De jongen met de korte broek tussen de twee laatsten in is de jongste zoon van "A.C.", Jozef. Hij heeft zich door al dit vrouwelijk schoon niet van de wijs laten brengen en werd "Witte Pater" in Afrika. Daar heeft hij in ontbering en armoede bewonderenswaardige dingen verricht.

Van der Schoot.. .... , wat is er van geworden? In 1917 waren de drie broers uiteengegaan. "R.A." zakte niet lang na de dood van "The Man You Know" als een kaartenhuis ineen. "J.B." wist zich nog lang te handhaven, maar had toch wel de vroegere grandeur verloren. De N.V. "A.C." ging triest ten onder. Het koninklijk wapen, in 1930 haar verleend, staat thans op een tochtige hoek achter aan de Weeresteinstraat. A1s ik er langs kom, moet ik vaak wat verslikken. Van het concert des levens krijgt niemand een program ..... Maar gelukkig is Wim er nog, de heer W.R. van der Schoot Wzn., een kleinzoon van "The Man You Know", die de oude traditie op eigentijdse wijze gaat voortzetten. Volhouden, Wim, van harte succes gewenst!

10. Boven: Wij zijn op de kwekerij van Th. Rijkelijkhuizen achter het huis aan de Weeresteinstraat, met zicht op de Weerlaan, 1926. Links staat Dirk Rijkelijkhuizen zelf tussen de narcissen ,Spring Glory'. Daarachter bloeit de ,Bicolor Victoria'. Rijkelijkhuizen kwam uit de Haarlemmermeer. In 1914 was hij begonnen met snijbonen, later werden het bollen. Toen woonde hij nog bij "De Tol" aan de Haarlemmerstraat. De man in het midden is Adriaan Seysener, de sympathieke inkoper van G. Telkamp (Ansichten 9). Rechts staat Gerard Telkamp Jr., een studentachtige persoonlijkheid. Toen hij afstudeerde aan Eton College kreeg hij van pa een sportwagen! Ook snorde hij graag in boeken. Volgens mijn zegsman .Jieeft hij zichzelf uit Het Yak gelezen". Inderdaad, lezende of studerende mensen werden in het bollenvak hoogst zonderling bevonden. Op de onderste foto is de kwekerij op "Oostduin" aan de Haarlemmerstraat. Hier bloeit de tulp ,Grand duc' of ,Keizerskroon', een heel oude tulp, rood met gele randen. Links staat Ali van Waveren van "Oostduin", dan voIgt Steven van Bezu van de Bethlehemlaan, de heer Th. Rijkelijkhuizen en Jaap Weijers, die in Bakkum woonde, op de hoek van Mariastraat en het Laantje van de Mulo, thans Prinses Irenelaan. Het huis, waar vroeger een bordje "Haantje's Bieren" uithing, wordt binnenkort juist afgebroken. Op de achtergrond ziet men de huizen van de Haarlernrnerstraat, met links de garage van het autobusbedrijf van Heemskerk. (Dat perceeltje is thans onbebouwd).

Jan Rijkelijkhuizen (nrs, 61 en 63) moest hier "wieje", weken en weken lang. Dat is erg geestdodend voor een jongen die zo ongeveer de beste was van de klas. Hij was blij als hij water kon halen achter de huisjes, of bij "Berg en Dal" BZK-pruimtabak voor zijn vader. En als hij dan naar huis liep gooide hij onderweg uit louter balorigheid met keistenen aIle isolatoren van de telefoonpalen stuk. Hij heeft het goedgemaakt; naderhand heeft hij "Het Vak" met een groot aantal prachtige tulpencultivars ("soorten") verrijkt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek