Kent u ze nog... de Hillegommers

Kent u ze nog... de Hillegommers

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Hillegom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3788-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hillegommers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

16. Werkers in het bloembollenbedrijf; maar op deze foto's wordt niet gewerkt! Links zijn we weer op "Veelzorg" aan de Stationsweg, mei 1911. Op de voorgrond gekopte tulpen; op de achtergrond de schuur en de boomgaard van Han de Nijs (nr. 24). Links staat de heer Abrams, de boekhouder. Een beste boekhouder, maar hij had de nare gewoonte nog wel eens in de prullebak te "spitten", zoals de Engelsen dat noemen. En als er dan een enthousiasteling naar fraaie postzegels zocht.. .. Frans Scholten die naast hem staat volgde hem als boekhouder op. Die had weer een andere liefheb berij; hij hield veel van wandelen. Het kwam voor, dat hij 's Zondags voor de kerk van 10 uur met zijn vader, Gerrit Scholten, even "Ham"lem om" liep! Zittend: Abram en Gerrit Duys, reizigers op Amerika, waarheen ze later ook geernigreerd zijn.

Rechts boven is het personeel van de heer Klaas Veldhuis van "De Kraal" (gladiolenkraal), aan de Leidsestraat. Wij zijn hier in 1935 bij het tuinschuurtje op Veenenburg, over het spoor aan het eind van de Frederikslaan. V.1.n.r.: Schuurbaas Arie van Kampen, Teun van der Plas, tuinbaas Piet Balkenende, W. Schafer, Fr. Vledder (correspondent van de N.C.R.V.) en M. Kleine.

Kijk die laatste foto nu toch eens aan! M. van Waveren & Zn, "Leeuwestein", zomer 1927. "Ik heb rnijn manden volgeladen vol met. .. ", nu ja, vult U maar in. De dragers en hun zoete last zijn v.l.n.r. Marie Mailand (thans Mevrouw Posthuma), Ton Vooren van de postdirecteur (nrs, 46 en 58), Rie van Wijnen (Mevrouw Vervat), Wiebe Steensma, Elize de Graaf, Henk Mailand, Gree van der Vooren (Mevrouw Veldhuyzen van Zanten), Nol van Wonderen, Juul van der Vooren (Mevrouw Telkamp), Dirk Mohlman, Rie Vlotman en Willem of Karel Lange1er. Die vormden een tweeling en ze leken sprekend op elkaar. Zo, en nu moet er weer gewerkt worden!

17. In de bollenschuur. De eerste foto van omstreeks de eeuwwisseling is eigenlijk niet in de schuur, maar in de timmerwerkplaats van Van Waveren-Leeuwenstein aan de Pastoors1aan. Zo'n groot bedrijf had een eigen timmerafdeling. Let eens op de petten; wat zijn er toch veel soorten! De man met de boor, links, is Jacob Heeres, later "ouwe Jaap Heeres". Gerrit Philippo hanteert de grote hamer.

Nu zijn we in de schuur bij J. Schilpzand & Zonen op de hoek van de Weeresteinstraat/Pastoors1aan, 1910. De Schi1pzands komen uit Zandvoort en misschien oorspronkelijk uit Aurich in Oost-Friesland. De beide "Heren Schilpzand" staan helemaa1 achteraan. Met balhoed "Mijnheer Henk" (Hendrik Ernst August, 1865-1937), de bouwer van "Groenhoven" op Weerestein (1903), en links van hem de twee jaar oudere "Mijnheer Rutgerd". De jongeman rechts van hem is Henk Schilpzand J r. De vrouwen komen uit de Amerikabuurt. In de "Kroniek" staat op blz. 102 de heer H.E.A. Schilpzand midden op de foto, de tweede van links; rechts op de fiets zijn echtgenote.

En nu de derde foto! "Hulde aan den Jube1aris" (sic), vlaggedoek, kunstbloemen, papieren guirlandes en vee1 aspergegroen. Het is Piet van Horick die bij de Gebroeders Van Zan ten zijn jubileum viert. De Van Horicks kwamen uit Vogelenzang. Als jongens hadden ze eens een man die altijd 's avonds bij zijn vrouw wegliep - "ergens heen" - de stuipen op het lijf gejaagd. In het donker trokken ze (met touwtjes) telkens het klaphekje open en dicht. Het spookte! De man is er nooit meer 's avonds tussen uit gegaan ..... Later woonde de familie Van Horick in de kleine huisjes aan het begin van de Pastoorslaan. Die waren van moeder Van Horick; vader was al in 1904 overleden. Jan was fietsenmaker, maar hielp als bijverdienste ook wel eens in de bollen. Gerrit en Piet werkten bij de Gebroeders Van Zanten, Piet in de tulpenafdeling. Oom Piet is laat getrouwd en stierf reeds op 57-jarige leeftijd, kinderloos. En nu is hij hier vereeuwigd. Dat had hij vast nooit gedacht! Zijn collega's die zijn plaats aan de paktafe1 zo mooi versierd hadden waarschijn1ijk ook niet.

-'

, -, j. ScIri1pzand : Z

SortWcn van ~Inen, Hil1egom oembollen

18. Werkzaamheden in schuur en pakkerij. Links boven zijn we weer bij Van Zanten & Co (" Veelzorg") in augustus 1921. V.l.n.r. H.J. (Herman) Korbee, die de administratie in de pakkerij verzorgde, J.H. (Jan) Veldhuyzen van Zanten ("Vredehof'), Van Ginhoven uit Sassenheim en F.H. (Frans) Veldhuyzen van Zan ten ("Huis ter Laan"), die later naar Florida emigreerde.

Rechts is de pakkerij volop bezig. Nu ja, bezig ..... , even stilstaan voor een kiekje. Zittend v.l.n.r. Siem Korsten, reiziger op Duitsland en Zweden, met zijn zoontje Ben en Gerrit Veldhuyzen van Zanten van "Huis ter Laan". Ook die emigreerde naar de States. Staande: Cor de Wolf, inpakker, Herman Korbee, Frans Veldhuyzen van Zanten, zijn neef Jan en nog Bram van Drunen, die de leiding had in de afdeling "late tulpen".

Links onder is de pakkerij van Gebr. Van Waveren ("Oostduin") in 1920. Wegens de hoge houtprijzen en ter ontduiking van hoge invoerrechten werd veel gebruik gemaakt van tenen manden. Hier poseren v.l.n.r. Jan van der Loo, J. van Steenwijk, reiziger op Zwitserland en Zweden, Herman Mohlman, Tinus Assendelft uit Bennebroek en Faan (Stephanus) van de Tonnekreek. Achteraan Klaas Veldhuis (later van de bloemenwinkel), Toon Beelen en Peter Keijzers. Ten slotte Huig Raaphorst met zijn zijden pet (nr. 14).

"Langelaan en Hulsebosch" aan de Leidsestraat, omstreeks 1937. De duizendste kist met bollen is gepakt! Staande v.l.n.r. Quirien Smit, Siem Hageman, een onbekende, Toon Koppert, een onbekende, Piet Zus-of-zo, Gijs van Lammeren en Jan Langelaan, die juist een wolkje sigarettenrook uitblaast. Zittend: Jan Koppert, Willem Bakker, Ton Langelaan, Piet Nieuwenhuis, Louis van Schie en Gerrit Klootwijk. De rechts liggende jongen is Henk Pijpers.

Er werden in augustus lange dagen gemaakt, soms van 6 uur 's morgens tot 11 a 12 uur 's nachts, maar als het druk was in de pakkerij was de stemming gewoonlijk op zijn best. Meestal werd er voor de schaft gebeld. Bij Van Zanten & Co niet. Als daar Kees Beukers uit volle borst "Overal" riep, was het zo ver. Wat die oude matrozenkreet eigenlijk betekende wist niemand, maar een keer roepen was genoeg!

19. Op deze foto, genomen bij de brug in de "Doodlaan" of "Doodweg", de tegenwoordige Nieuwe weg nabij de Haarlemmerstraat, zien we, hoe de bollen van de Gebr. Heemskerk worden overgeladen van de schuit op de vrachtwagen van de firma Teeuwen in Bennebroek. Ze zijn gekocht door P. Nelis N.V. in Heemstede; de letters P.N. staan op de manden. Op de brug staat M. van der Aart, in de schuit de "vogeltjesboer" uit de Hogewerfstraat, Leo Uitendaal. De jongen rechts is Piet Wijngaarden uit de Meerdorpstraat. De chauffeur, P. van der Voort uit Bennebroek, kijkt toe.

Vroeger ging haast alles per schip. Meestal werden de schuiten voortgeduwd met een boom (Ansichten 30 en 56). Geleidelijk aan heeft de vrachtauto het gehele transport overgenomen. In juni 1920 had men de eerste vrachtauto op een bollenbedrijf gesignaleerd. Het sensationele nieuws stond breeduit in de krant. "De fa. M.V. V. Zan ten & Zn heeft voor haar bedrijf een vrachtauto laten ombouwen. Zij wordt gedreven door een 20 H.P. motor; de banden om de voorwielen zijn luchtbanden, om de achterwielen massief gummie. Een houten bak, die in hoofdzaak rust op de achteras, geeft ruimte voor 35 manden bollen. Het laden en lossen gaat zeer snel, want het gehee1 is laag bij den grond. Wij zagen de beladen auto vanaf de kweekerij "Rustenburg" tegen den hogen Loosterweg III opklauteren, wat het beste span paarden niet zal verbeteren. Dit is de eerste in de bollenstreek; ongetwijfeld zullen andere firma's dit voorbeeld volgen". Dat is dan nu ook wel ongetwijfeld gebeurd!

Tegelijkertijd werd vermeld, dat "de reeds bejaarde Heer V.d. Meer" uit Noordwijk per vliegmachine naar Engeland was gereisd om aldaar zijn bollen te verkopen en dat men in Boskoop zelfs "een pakket, inhoudende 12 Aster Elta" per vliegmachien naar Engeland had gestuurd. Die mod erne techniek staat ook nergens voor!

20. Wat een drukte aan de Haven (Ansichten 74). Het is omstreeks 1920. De kisten met bollen worden in de schepen geladen, die ze naar Rotterdam zullen brengen. "Ouwe Willem van der Linden", de "Koning van de Haven", links, ziet toe hoe zijn personeel het karwei klaart. De kisten met een grote S erop zijn van Schilpzand, het bedrijf op de hoek van de Weeresteinstraat en de Pastoorslaan (later Rijnveld, thans Freriks, Ansichten 13). Rechts staat de sleperswagen van Schilpzand met de twee paarden, de "Vos" en "Piet". Op de bok zit Jan van der Kwaak (nr. 61/62), van 1910 tot 1922 bij Schilpzand werkzaam. Toen ging het bedrijf failliet.. ... Van der Kwaak kocht er de sleperswagen, een brik (Ansichten 9), een boerenwagen en een paard en begon toen maar voor zich zelf, februari 1922. Er heeft op zijn onderneming zegen gerust; de Van der Kwaaks hebben - niet zonder zorgen en moeite - een groot expeditiebedrijf opgebouwd!

Midden op de foto staat met de witte slagersjas slager Van der Vooren uit het Dorp (de Hoofdstraat, Ansichten 37) en wat naar rechts met donkere pet "ouwe Bert Heiligenberg", een schippersknecht van Van der Linden. Geheellinks is de Hoftuin en daarachter de graanschuur van Van Waveren's Graanhandel (Ansichten 64 en 74). De schuiten zijn geladen, en daar gaan de bollen dan naar Hamburg, naar Engeland of naar Amerika.

Als kleine jongen liep ik graag tussen de drukte door de Haven af. Waar de keien ophielden was de vuilnisbelt en daar kon het erg stinken. Daar nog weer voorbij stond aan het .Kanaal" riet met mooie pluimen en helemaal achter het water lag de Haarlemmermeer. Maar dat was voor een kleine jongen wei heel erg ver weg. Daarachter begon de onbekende wereld ..... Wat is dat fijn als je nog jong bent en vol verwachting de wereld in kunt kijken. Ik geloof dat een mens dat altijd een beetje moet zien te houden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek