Kent u ze nog... de Hilvarenbekers

Kent u ze nog... de Hilvarenbekers

Auteur
:   dr. H.A.M. Ruhe
Gemeente
:   Hilvarenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4278-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hilvarenbekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Jacques Joseph Majoie, geboren te Namen in 1787 en overleden te Hilvarenbeek in 1878; luitenant-kolonel de cavalerie. Door een toeval kwam deze, in tijd beroepsmilitair in Hilvarenbeek terecht en hij werd er de stamvader van een bekend geslacht. Het militaire vak leerde deze Waalse Zuidnederlander in het leger van Napoleon. Na diens val ging hij over naar het Nederlandse leger en nam hij onder andere deel aan de slag bij Waterloo. Toen later, in 1830, België in opstand kwam tegen koning Willem I bleef hij trouw aan zijn koning en hij vestigde zich daarom na 1839 in Nederland. In Hilvarenbeek kocht hij het vervallen oude huis "Groenendaal" en liet dat door een nieuw bouwwerk, dat voor een deel nog bestaat, vervangen. Zijn laatste levensjaren bracht hij door ten huize van zijn zoon die eigenaar was van de brouwerij "De Roos". Hij was een populaire figuur in het dorp over wie allerlei sterke verhalen verteld werden. Men vertelt van hem dat hij nog tijdens zijn leven zijn doodskist liet maken. Toen hij wilde passen of hij er in kon struikelde hij en gaf de geest, zodat de kist meteen in gebruik kon worden genomen!

7. Na kolonel Majoie werd het huis "Groenen daal" bewoond door de familie Swagemakers, eigenlijk Tilburgers die in het bezit waren van een bloeiend textielbedrijf. Hubert Swagemakers was tevens in het bezit van de heerlijke rechten van de oude heerlijkheid Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers. In die tijd bestonden deze rechten alleen nog maar uit de eer zich heer van ..... te noemen en het heerlijk jachtrecht. Het huis "Groenendaal" had eigenlijk niets met die rechten te maken. Maar voor een romantische negentiende-eeuwse fabrikant was dat geen probleem. Hij deed alsof. De onderschriften van de beide, van een foto voorziene, doodsprentjes spreken voor zichzelf.

Bid voor de ziel van zaliger DEN HOOGEDELGEBOREK HEER

HUBERT SW A.GE]IA.KERS,

Echtgenoot van Mevrouw Elisa Wübbe,

Reer van Hflvarenbeek , Diessen, Riel en Westelbeers en Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Tilburg 12 Maar~J8B6, en, gesterkt door de lt. hh, Sacramentën, overleden op

't Kasteel Groenendaal te Hilvarenbeek

]2 December 1909.

Gedenk in utoe gebeden de ziel 'Van zaliger

MEVROUW

,

I ISabel~~ ~:r~~l 0 ttlNAd~ia::E~n~elina 1

ECHTGENOOTE VAR DEN WELED.GEB.H:EER

Hubertns Bernardus Swagemakers,

geboren. te Breda 20 December 1.836 en voorzien 'Van de HH. Sacramenten der

I Stervenden, overleden op 'tKasteel 6roenendaal te Hilvarenbeek 23 Juni 1902. I

__ I

8. Enkele tijdgen

1855-1 1862-1916) en

van de rnakers staan hier aan de ingang van links naar rechts: een Graad van

de Brouwer (1844-191 Joh.Fr. van Leenhout

de Graaf (1 857-1

9. Links: Hendrik Broeders, onderwijzer der jeugd (I 1865). was hoofd van de openbare school, medeoprichter van de harmonie "Concordia" en is nog steeds bekend door zijn .,Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Gemeente Hilvarenbeek voor de Jeugd", gedrukt te Tilburg in 1838.

De dame in het midden in de deftige klederdracht uit het midden der vorige eeuw, was gehuwd met een Van den Broek; een van haar dochters was gehuwd met meester Thomas Verhoeven. Rechts.notaris Huysmans (1850-1920), in de wandeling steeds Mieltje Huysmans genoemd, woonde in het voormalige witte huis aan de Markt of Vrijthof. Thans staat daar op nummer 25 de rooms katholieke pastorie. Zijn grootvader was behalve notaris ook maire in de tijd van Napoleon en daarna burgemeester. Pas op latere leeftijd gehuwd, is hij kinderloos gebleven. Hij is hier afgebeeld in het ceremoniële tenue van commandant der rustende schutterij.

10, Links boven: Gerard Rechts boven: Frans

ten noorden van de Sint

Links onder: Gérard F.J. (1893-1

lid en wethouder. Een schilderachtige evenveel vrienden als vijanden.

Rechts onder: Frans Kuijpers (1926-1952), de achterkleinzo schiedenis en heemkunde. Hij overleed door een droevig ongeval.

burgemeester van Hilvarenbeek.

zoon, die een had in de tuin achter

zijn kleinzoon, was

in het leven van

later raadshad

was

nteresseerd in ge-

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek