Kent u ze nog... de Hilvarenbekers

Kent u ze nog... de Hilvarenbekers

Auteur
:   dr. H.A.M. Ruhe
Gemeente
:   Hilvarenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4278-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hilvarenbekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De "Sint-Sebastiaansgilde" trekt 1930 met een praalwagen door het dorp. Dit gilde, dat evenals "Sint Joris" van hoge ouderdom is, schiet met de handboog. Op de praalwagen staat Sint Sebastiaan , voorgesteld door Piet van Gestel, aan een paal gebonden. Verder zien we, van links naar rechts: Piet de Kort en Harrie Hesselmans met sjerp, Frans Woestënberg, mejuffrouw Antonia Loots, Narrus de Kort (met de vlag), Jan van Gestel uit de Voort, Jan van Eyk, Arnold van Dal, Jan Dirkx, Driekske lansen (hoofdman), Piet Kierneney, Jan van Korven (koning met het zilver), Anselrnus van Dijk, Jan Tirnmermans, W. van Brekkel (met trom), Jan de Kort uit het Hoogspul en P. Witlox.

Peer van de Voort en van de ". (I 1-1 )

dr. P.e. de Brouwer (l874-19ó 1). Deze grote leraar klassieke

heeft heel leven gewijd aan de ormmg van de Brabantse mensen, die door

een noodlottige loop der een enorme achterstand vertoonden. Hij de stoot tot de

oprichting van een over heel de provincie gespannen net van middelbare scholen. Geboren in Hilvarenbeek, bracht hij het werkzame deel van leven grotendeels door in waar les gaf in de klassieke talen aan het St-Odulphuslyceurn. Op latere leeftijd keerde hij naar Hilvarenbeek terug. Ook het gildeleven heeft veel aan hem te danken. Daarom staat hij hier

naast een zelfbewuste gildekoning.

23. Links: Mevrouw Smolders-Van Wijk werd afgebeeld omdat de Brabantse poffer haar zo goed staat.

Rechts: dominee en mevrouw Terlet-Einthoven. Dominee Terlet was van 1940 tot 1949 hervormd predikant te Hilvarenbeek en hij strekte menigeen tot voorbeeld door zijn fiere houding tegenover de Duitsers, maar meer nog door de enorme energie waarmee hij, te zamen met zijn vrouw, voedsel verzamelde voor onderduikers, gevangenen en anderen behoeftigen.

24. Als contrast met de mannenwereld van zovele foto's dit portret van een onbekende Beekse weduwe. Gekleed in de dracht der armen en eenvoudigen zit ze in haar stoel en ze straalt goedheid en tevredenheid uit. In de stoel van de gestorven "baas" ligt haar gezel in de eenzame levensavond, die het gemis aan iemand, waarvoor ze zorgen kan .vergocden moet.

25. Hilvarenbeek, 27 oktober 1924, de vijfde klasse. De meisjes staan met de klassezuster, zuster Bernarde (in de wereld mejuffrouw M. Prinsen), in de voortuin van het bejaardenh uis in de Koestraat, waar ook de zusters van liefde, die het onderwijs aan de meisjesschool verzorgden, geherbergd waren. De volgende meisjes zijn herkend. Bovenste rij van links naar rech ts: de Graaf, Jans Brekelmans, R. Hesselmans (Vrijthof 16), onbekend, Anna Kemps (mevrouw Derrissen), Marie van Gestel (mevrouw Geraerds) en Lies van Gestel. Tweede rij, van links naar rechts: zuster Bernarde (mejuffrouw M. Prinsen), Net Vugts (mevrouw Adriaansen), lans van Spreeuwen (mevrouw v.d. Wouw), Wolda van Gorkum, Martha Verhagen. Rieka Kluijtrnans, onbekend en Dora v.d. Ven. Derde rij, van links naar rechts: Sien Harbers (mevrouw van Nunen), Anna van Raak (mevrouw Loyens), Miet Zeebregts (mevrouw v.d. Wouw), D. v.d. Lisdonk (mevrouw Wolfs), Anna van Gestel (mevrouw Van Kemenade) en Fien van Eijken (mevrouw Bekkers). Vierde rij (geknield), van links naar rechts: Anna van Poppel (mevrouw Van Gorp), Miet Willerns, M. Elings (Wouwerstraat 4), Nel de Kort, Miet Bekkers (mevrouw Loyens), Cato van Raak en C Roest. Vijfde rij zittend van links naar rechts: Doetje Kemps (mevrouw Naaykens) en Mia Smolders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek