Kent u ze nog... de Hoekenaren

Kent u ze nog... de Hoekenaren

Auteur
:   J. Platteeuw
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4280-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoekenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje over Hoek willen we u in de gelegenheid stellen opnieuw kennis te maken met vele dorpsgenoten uit de periode tussen 1890 en 1940. Voor de een zal het accent liggen op de eerste helft en voor de anderop de tweede helft van deze jaren. Om tot een verantwoord geheel te komen wat betreft de namen van de afgebeelde personen, moest de hulp worden ingeroepen van verscheidene inwoners van ons dorp. Ook werd menige anekdote uit vroeger jaren weer voor het voetlicht gehaald. Daarom mijn bijzondere dank aan al degenen die meegeholpen hebben om er een aantrekkelijk boekje van te maken.

We zullen u niet aileen laten dolen tussen de veelheid van bekenden; vandaar een "ruggesteuntje" in de vorm van een verklarende tekst. Toch vertellen we u niet alles, want dan blijft er niets meer over om zelf te ontdekken. U moet toch ook nog wat te puzzelen hebben? Dan kunt u zich des te beter inleven in die tijd. Als u dan, in gedachten verzonken, zit te bladeren in de memoires van ons dorp, proeft u weer iets van de sfeer van deze reeds lang vervlogen jaren.

Natuurlijk was het in dit kleine bestek niet mogelijk alles in beeld weer te geven. We hopen echter dat de meesten van u, bij het zien van de diverse bekenden, zelf in staat zullen zijn het ontbrekende aan te vullen. We horen er al opnieuw het rijmpje fluisteren van:

"Weet je wa da Butje weunt, Butje weunt in 't straatje,

't Sta geschreev'n op z'n deur,

Mee un koper plaotje."

Anderen zullen denken aan De Bock, de man die een gang onderdoor zijn klein woninkje groef, om zijn varken wat meer levensruimte te kunnen bieden. Weer anderen denken misschien aan lijkdienaar Kiel, die viel over de drempel van een landbouwershuis, toen hij "de wete" kwam doen. De boer die inmiddels was komen opdagen, barstte in lachen uit bij het zien van deze scene. Hij constateerde dat de .Jikebidder" op de vorige adressen al te veel gedronken had. Maar de toch niet al te zatte lijkdienaar zei: "As 't zo staot, kan je verr ... en zeg 'k nie wien at ter dood is. "

Zo was die oude tijd, hoe armoedig ze voor velen ook was, gekenmerkt door geestige voorvallen. Kees Brouwer durfde niet voorbij een molen te lopen, omdat hij bang was. Als hij met verlof kwam, ging hij via de Hasjesstraat naar huis, om de op het dorp staande molen niet van dichtbij te hoeven passeren. Toen Nilles op weg was naar zijn werk, vertelde iemand hem dat er brand op het dorp was uitgebroken. Hij nam zijn fiets op zijn rug en haastte zich naar de plaats van de brand omdat hij yond dat lopen vlugger ging. Jan Slieper dankte zijn bijnaam aan een kruiwagen met scharensliep, welke op een zekere dag op het dorp stond. Hij draaide aan het scharenslieperswiel en dat werd hem voor die bijnaam noodlottig.

Zo zouden we door kunnen vertellen, maar laat ons op de volgende bladzijden eens kijken, wat er nog over ons rijkelijk met humor bedeelde dorp geschreven en te zien is.

1. Ons eerste bezoek brengen we aan de hervonnde pastorie in de Langestraat (1890). Daar ontmoeten we dominee J. van 't Hoff met zijn vrouw Maria Scheerens, hun kind en anderen. Achteraan, rechts bij de woning, staat de dienstmeid. Kennelijk mag zij meeposeren voor de fotograaf. Van 1887 tot 1892 stond deze predikant op Hoek. De pastorie is in 1886 gebouwd. Het is een van de grootste gebouwen die er op het dorp staan.

2. Na dominee Van 't Hoff maken we achtereenvo1gens kennis met de drie vo1gende predikanten van het dorp. Het zijn: Pieter de Haas, van 1894 tot 1897; Leendert C. Terneden, van 1897 tot 1899 en Ernst T.K. Steller, van 1899 tot 1901. Pas in 1903 komt dominee E. Raams naar Hoek. In een klein jaar tijds maken we dus kennis met vier predikanten.

3. Een klein eindje voorbij de genoemde pastorie staat de openbare lag ere school. Op een foto van 1892 zien we het onderwijzend personeel, van links naar rechts: J.H. Goor, J. Risseeuw, mevrouw Goor-Besuijen (echtgenote van meester Goor), Amelunxen, mevrouw Amelunxen-Geelhoedt, J. van Doeselaar en Kok. U kunt onder het genot van een kopje thee met allen even kennis maken.

4. In 1898 is er groat feest bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. In de Langestraat, voor de woning van hoofdonderwijzer GOOf van de openbare lagere school, treffen we een grote groep jongens aan. Ze zijn allen voorzien van een feestpet, sjerp of oranjespeldje, Aan de linkerkant staat meester Goor en rechts vinden we de onderwijzers Neteson en Van Doeselaar, Van boven naar beneden herkennen we hier en daar enkele jongens: Marien Meertens, Arjaan de Bruijne, Kees de Visser, Ko Rooze, Abram Waaiihaert, Daan Bareman, Wannes van der Welle, Jacob van Hermon, Frans Tollenaar, Ko de Groote, Bram Nederhand, Karel Dieleman, Ko Blok, Reinier de Fouw, Wullem Nieuwelink, Ko Bareman, Joos Klaassen, Hendrik Pladdet, Izak Keukelaar, Jan Verhelst, Piet van Tatenhove, Levien de Groote, Maerten Dieleman, Daan Meeusen, Izak Bakker, Ko den Hooglander, Piet Meeusen, Ko Drabbe, Wullem Buter, Frans van Opdorp, Kees van Hermon, Frans Hamelink, Piet de Meester, Jan van Es en Arjaan Pladdet.

5. In 1907 wordt er een klas van de openbare 1agere school vereeuwigd, in het bijzijn van meester Doeselaar. Het valt direct op, dat er bijna geen jongens meer in de traditionele Axelse boerendracht gekleed ziin, WeI zien we veel rneisjes in deze dracht. Op de eerste rij maken we kennis met, van links naar rechts: Th. van Opdorp, J. Buijze, A.J. Platteeuw, E. van Hoeve, E. van Doeselaar, F. Kaan, J. Drabbe en M. van Opdorp. Op de tweede rij zitten: D. Wolfert, J. Haak, M. de Feyter, M. van Hoorn, C. Koole, J. Haak, L. Koole en Joh. Platteeuw. Derde rij: J. van Hoorn, J. Heimendach (? ), C. de Feyter, J. Buijze, M. Verbrugge, S. van Hermon, M. Rooze, G. de Feyter en J. van Hoorn. Op de bovenste rij zien we: H. Wolfert, J.A. Platteeuw, Jan en Jac. Verpoorte, A. 't Gilde, F. Buter, G. van Opdorp, J. Lantsheer, J. Haak en A. Koole.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek