Kent u ze nog... de Hoekenaren

Kent u ze nog... de Hoekenaren

Auteur
:   J. Platteeuw
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4280-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoekenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Het hele dorp viert feest ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. We voegen ons bij de feestgangers van de Langestraat. Wekenlang heeft men voorbereidingen getroffen om rozen, guirlandes, enzovoort gereed te maken. Het maken daarvan wordt meestal in groepsverband gedaan. Iedereen is bereid er aan mee te help en, waarbij geestige opmerkingen en grappige verhalen voor een vrolijke noot zorgen. Als alles klaargemaakt is, komt de opbouw aan de beurt. Dit gebeurt 's morgens vroeg, op de dag van het feest. Er wordt een houten boog opgesteld, welke met groen ornkleed wordt. Daarna wordt deze met de vooraf gemaakte rozen en dergelijke opgesierd. Als alles klaar is dost iedereen zieh uit in zijn zondagse pakje en tooit zich met een oranjespeldje, Dan is het tijd am te poseren vo or de fotograaf. We zien hier onder anderen: A. Waaijhaert, M. van der Welle, P. de Feijter, J. Lantsheer en zijn vrouw, de dames S. de Blaeij, J. Dregmans, Van der Welle, De Feijter, Jurrij, OeM, Dieleman, Robijn, Goor, De Putter, Meertens en "Sientje van de seeretaris". Bovenaan staan nog: Nieuwelink, Dekker, Kaijser, De Putter, Dieleman en reehts (met pet) leden van het muziekgezelsehap, P.A. Ocke en Fr. de Groote. De opsomming is niet volledig, u vult hem zelf maar aan. Per slot van rekening gunnen we u graag nog wat puzzelwerk in dit boekje.

37. Bij het afseheid van dominee E. Raams in 1943 wordt er van de kerkeraad nog een foto gemaakt. Daarvoor komt deze samen in de kerk en staat opgeste1d voor de preekstoel. Zittend zien we, van links naar reehts: M. Michielsen, D. Jansen, dominee Raams, H. Otterloo en J. den Hoog1ander. Aehteraan staan: W. Oosterling, G. de Bruijne, F. van Es en A. Vinke.

38. Ook het bestuur van het "Groene Kruis" bevindt zich achter de groene tafel, omdat dominee Raams, welke in dit bestuur zitting had, afscheid neemt. Het "Groene Kruis" doet ons meteen denken aan het bouwvallige oude huisje op het marktplein, achter het huis van Bram de Ridder, kort bij de "Kietjes". Hier wordt alles van de vereniging bewaard en opgeslagen. Later zal deze situatie verbeteren: dan zal er een nieuw huis, annex magazijn worden gebouwd op het eind van de Langestraat. Degenen hier aanwezig, zijn, van links naar rechts: de nog jonge dokter Hofstee, onderwijzer I. Risseeuw, J.D. Haak (groot landbouwer; hij is de eerste amateurfilrner van Hoek), Jac. den Hamer, de scheidende predikant, winkelier D. Kaijser en gemeentesecretaris J. Dregmans.

We zijn nu aan het eind gekomen van onze reis door het verleden. Veel van onze families en vrienden die we gezien hebben, moe ten we reeds missen. Het leven is kort, dat weten we, maar de tijd gaat door. Zo is nu eenmaal 's werelds loop, waar niemand iets aan toe of af kan doen. Daarom kan een boekje zoals dit een middel zijn, om datgene wat zich eenmaal afspeelde, vast te leggen voor ons nageslacht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek