Kent u ze nog... de Hoevelakers

Kent u ze nog... de Hoevelakers

Auteur
:   E.S. Beitler
Gemeente
:   Hoevelaken
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4281-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoevelakers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Door de uitgever werd ons verzocht om, met behulp van foto's, een boekje samen te stellen over inwoners van Hoevelaken in de periode 1880-1940. Want na 1940 hebben er in Hoevelaken grote veranderingen plaatsgevonden. De bevolking is meer dan verdubbe1d en buiten het oude dorp verrees een nieu w Hoevelaken.

Dit boekje geeft beelden van het ver1eden en dat is altijd boeiend omdat tal van plaatsgenoten vee1 belangstelling voor "vroeger" hebben.

Men zal zich afvragen: "Wie is dat? Ken je die nog? dat is ... ". En dan volgt vaak een bekende bijnaam of een aanduiding die de persoon in kwestie meteen in een bekend familieverband zet, bijvoorbeeld een oud gezegde: "dat is Hendrik van Fij". Moge deze foto's een stimu1ans zijn voor jeugdige verzamelaars en aan vele ouderen goede ogenblikken verschaffen. Wij wensen u allen een genoeglijk "oud" uurtje toe!

1. Dit is een heel oude foto van Ernst Sigmund Beitler, geboren in 1827. Hij is de derde man van links. Deze foto is genomen bij een jachtpartij in het bos. Beitler was meer dan veertig jaren rentmeester van baron Schimmelpenninck van der Oye, De persoon uiterst links is de heer Nefkens uit Amersfoort (wiens garagebedrijf nu nog bestaat). Ziet u weI wat een prachtige toeter er op deze auto zit, terwijl er nog geen spatborden zijn! De tweede van links is de heer Meursing, koekjesfabrikant uit Amersfoort. Uiterst rechts staat zijn bediende. De auto was eigendom van de heer Nefkens. Ernst Sigmund Beitler had als bijnaam "Groofje uit het bos".

2. Hendrik Beitler, de zoon van Ernst Sigmund, met zijn vrouw Fijtje Buitenhuis en natuurlijk de hond! Beiden zijn in echt Gelders -kostuum, Hendrik Beitler werd geboren in 1860 en werd "Hendrik van Fij" genoemd. Hij is altijd timmerman en antieksnijder geweest en hij heeft ook "Huize Weldam" gebouwd.

3. Maas Beitler werd geboren in 1882. flij studeerde voor onderwijzer en vele Hoevelakers hebben nog bij hem in de klas gezeten. Een weet zich nog te herinneren dat hij vijfentwintig strafregels van hem kreeg. Hij gaf het onderwijs echter op en hij verhuurde zich als bakkersknecht bij Vliek in Amersfoort, waar hij lop end naar toe ging. In 1906 begon hij zelf een zaak. Zijn vader bouwde het huis wat u op de foto ziet en waar nu zijn zoon Ernst woont. Op 1 april 1918 werd Maas Beitler voorlezer in de hervormde kerk. Dat heeft hij op de dag af veertig jaar mogen doen. Precies op deze jubileumdag, waar hij zich zo op verheugde, is hi] gestorven. Op de foto ziet u hem met zijn vrouw, zijn zoon Hendrik en zijn dochter Koba. Zoon Hendrik heeft de rokken nog aan, iets wat toen gebruikelijk was.

4. Hier ziet u een foto van het aannemersbedrijf van Eris Beitler, geboren in 1880 als zoon van Hendrik Beitler. Dit is het oude huis, waar nu het kantoor is. Ben handkar en asbestplaten zijn te zien. U ziet hem hier met zijn vrouw, zijn dochter Fij, zijn zoon Jan en zijn zoon Hendrik. Deze twee zonen zijn de tegenwoordige aannemers, die het bedrijf van hun grootvader en vader hebben voortgezet.

5. Op deze foto ziet u de heer Bartelsman op ongeveer twintigjarige leeftijd. Hij werd geboren op 14 februari 1904. Na het vo1gen van de hbs en een cursus gemeenteadministratie kreeg hij in 1926 een baan op het gemeentehuis in Hoeve1aken. Daar hij toen nog te jong was werd hij pas in 1927 tot gemeentesecretaris benoemd. Hij was toen de jongste gemeentesecretaris van Nederland. De heer Barte1sman heeft vele Hoevelakers in de echt verbonden, waarbij de humor in zijn toespraken niet ontbrak. Hij was ook een groot liefhebber van sport, waarin hij verschillende bestuursfuncties vervulde. Hijzelf beoefende de zwemsport. Tot 1 maart 1966 is hij hier gerneentesecretaris geweest en op 16 maart 1972 is hij overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek