Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Tussen 1900 en 1927 woonde te Hengstdiik de familie Van Moorten op de Oostdijk, Met uitzondering van vader August van Moorten, is de verdere familie rond het jaar 1927 verhuisd naar de Haarlemmermeer. Omdat de vader van de thans in Oostburg wonende W.D. van Moorten al verkering had, is hii hier gebleven en hij was toen werkzaam bij de tram.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts (staande): Cyriel van Moorten, August van Moorten, zijn toen aanstaande echtgenote Maria van Goethem en Piet van Moorten.

Op de onderste rij kiiken ons van links naar rechts (zittend) aan: Joos van Moorten, opa Johannes van Moorten en opoe Louise Corijn.

Let op de ouderwetse stoelen en het mahoniehouten tafeltje met glazen bloernvaasie. Bij August van Moorten en Piet van Moorten is duidelijk de zilveren ketting te zien van het destijds veel gedragen zakhorloge.

11. Het is alweer heel wat jaren geleden dat de jongste broer van baronesse G.W.H. Collot d'Escury, die tijdens het schrijven van dit platenboekje op het Hof te Zandeplein 11 in Kloosterzande woonde, deze carrousel gebouwd heeft. Dat was namelijk H.A.A. (Hendrik Adolf Andre) baron Collot d'Escury, die van 6 mei 1868 tot 1893 burgemeester van Hontenisse was. Destijds heeft de te Kloosterzande bestaande Oranjevereniging eens een bazar gehouden voor een of ander liefdadig doel, waarbij deze carrousel goede diensten deed. De kinderen konden zich in deze carrousel, die op het schoolplein stond, best vermaken. Bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina heeft mevrouw Sara Hendrina deze Oranjevereniging opgericht. Het lidrnaatschap was vijfentwintig cent per persoon per jaar. Ret was destijds de gewoonte dat men kleren schonk aan de arme rnensen, terwiil de kinderen tijdens het kerstfeest bij de kerstboom diverse geschenken in ontvangst mochten nemen.

Van links naar rechts zien we: Guust Hamelink, zoontie van de veldwachter, Martha Voet en Jan Voet. (Jan Voet is in 1940 met een bus marechaussees naar Engeland vertrokken en daar met een Engelse getrouwd.) Met pet poseert de rentmeester van het kroondomein, Hendrik Adolf Andre Collot d'Escury.

Deze carrousel heeft lange tijd in het bos bij het grote huis van de familie Collot d'Escury gestaan. Hoewel niet in gebruik, vormde deze carrousel een aangename en leuke herinnering aan de talrijke activiteiten van de Oranjevereniging, die kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (in 1942) werd opgeheven.

12. De inwoners van de gemeente Hontenisse hebben zich meerma1en kunnen verheugen over enkele koninklijke bezoeken. Zo was dat het geval na de watersnoodramp van 1906, toen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek brachten aan het overstroomde gebied. Tijdens de ambtsperiode van burgemeester mr. Robert Joseph Johan Lambooy brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan de gemeente Hontenisse, waarvan we hier een afbeelding aantreffen. Van de op dit plaatje staande personen herkennen we onder anderen: links Jac.J.J. Jansen (met baardje), voor de hofauto burgemeester mr. R.J.J. Lambooy (met ambtsketen) en in de hofauto is duidelijk prins Hendrik (met steek) te zien.

Burgemeester Lambooy werd op 16 januari 1904 te 's-Gravenhage geboren. Hij kwam op 8 augustus 1929 in functie a1s burgemeester en bleef dat tot 1939. Hij was de opvolger van burgemeester Jacobus de Waal, geboren te Hontenisse op 1 februari 1861 en te Hontenisse overleden op 25 maart 1939. Wethouder De Waal was waarnemend burgerneester van Hontenisse vanaf 4 mei 1929 tot 7 augustus 1929. Vanaf het vertrek van mr. Lambooy, die toen tot burgemeester van Deurne werd benoemd (15 september 1939), was wethouder Petrus Augustinus Stallaert enige tijd waarnemend burgemeester. De heer Stallaert werd op 28 augustus 1878 te Hontenisse geboren.

In een van de bovenza1en van hotel "De Linde", dat we juist boven de hofauto kunnen zien, kijken enkele inwoners van Kloosterzande uit het raam, van waaruit ze een prachtig gezicht hadden op dit feestelijk gebeuren. Zoals op dit plaatje duidelijk waarneembaar is, werd de open hofauto gevolgd door een aantal auto's dat bii de koninklijke stoet behoorde.

13. Van de zevenenvijftig leden tellende "Pierclub" in Kloosterzande, waarvan Walter Mahu de koning was, werd ongeveer vijftig jaar geleden deze opname gemaakt, waarbij slechts twintig leden aanwezig waren om op de foto te gaan.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: G. Sponselee, A. Eggermont, Th. van Laenen, J. van Laenen, J. de Vijlder en R. de Bakker.

Op de middelste rij kijken ons van links naar rechts aan: A. Maas, P. de Bakker, J. de Waal, A. de Dokter, J. de Dokter, J. de Booy, P. Eggermont, R. de Viilder, F. Maas, F. van Geersdaelen en P. Hoefijzers.

Vooraan zitten, van links naar rechts: A. Mahu, J. van Heijften en J. Neve.

14. Van de "Pierclub" in Kloosterzande werd destijds deze opname gemaakt. De leden van deze club staan wat door elkaar, zodat het niet mogelijk was de namen precies op rij te vermelden. Maar hier volgen weI alle eenentwintig namen. Het zijn: J. Mahu, L. van Geersdaelen, Abr. Maas, Alphons de Bakker, J. de Feber, L. de Waal, P. Eggermont, P. de Bakker, J. de Viilder, R. de Bakker, K. Maas, A. de Waal, J. van Laere, K. Kuit, J. van Goethem, Th. van Laere, R. van Heiifte, W. Mahu, J. de Neve, A. Mahu en K. de Vijlder,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek