Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Tijdens een destijds gehouden feest in Kloosterzande werd uit de aard der zaak een optocht georganiseerd, waaraan diverse personen deelnamen.

Van de op dit plaatje staande personen herkennen we onder anderen: Jan Cambeen, Wies Vertier, Sief Heyens en M. van Erk.

Gezien het feit dat de bomen hier nog bladeren hebben, is het niet uitgesloten dat hier sprake geweest is van een Oranjefeest,

Wanneer er Oranjefeesten en/of Burgemeestersfeesten werden georganiseerd, bestond hiervoor van de zijde der bevolking meestal een flinke belangstelling. Voor de optochten, waarbij diverse praalwagens meereden in de feesteliike optocht, had men veel tijd over om een en ander te versieren, teneinde zo goed mogelijk voor de dag te komen en indien mogelijk de eerste priis in de wacht te slepen.

Het kon dan ook in de diverse kern en van de gemeente Hontenisse tijdens deze feestelijkheden een gezellige boel ziin.

16. In 1920 werd van de 1eerlingen en het personee1 van de open bare 1agere school in de Noordstraat van Kloosterzande deze opname gemaakt.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Sies de Vijlder, Leo Morens, Piet Neve, Sies van Geersdaelen, Piet Aerens, Frans van Domme1en, Wies Suy, Sies Cambeen en meester Victor Born, hoofd der school.

De tweede rij wordt gevormd door de volgende leerlingen, die ons van links naar reehts aankijken:

Martha Maas, Janna Verbrugge, Cornelia Verbrugge, Irma de Waal, Marie Verbruggen, Roos Maas en Ko Verbrugge.

Op de derde rij staan, eveneens van links naar reehts: Piet de Bakker, Joos van Hese, Louis de Kever, Joos Suy, Toon de Buck; Piet Eggermont, Joos Aerens en de onderwijzeres, mejuffrouw Martina Kakebeeke.

Vooraan zitten, van links naar rechts: Piet van Hese, Wies Eggermont, Marien Verbrugge en Leonard de Waal.

Wies Eggermont houdt de traditionele lei vast, met als opsehrift:

No ordstraat 1920

Deze foto werd genomen door A.W. Versehoore de la Houssaye, Lange Vorststraat C 241, Goes.

17. Het was in 1982 zestig jaar ge1eden dat de koninkliike harmonie "S1, Cecilia" uit Kloosterzande deelnam aan een in Hansweert gehouden concours. Ter gelegenheid van deze muzikale manifestatie werd een foto gemaakt van de deelnemende muzikanten, die "op hun zondags" poseren,

Op de bovenste rii, van links naar rechts: Mahu (voomaam onbekend), Frans Grasser, Piet Baart, Sief Neve, Fiel Cappendiik, Van Heese Janzn. (voomaam onbekend), Piet Dankaart en Door Baart. (Fiel Cappendiik houdt het vaande1 vast.)

Op de tweede rij staan, van links naar rechts: Ed Aarsen, Ed Steiins, Frits Rademakers, Asselman (voomaam onbekend), Ed Pieters (links van het vaandel), Bram Jansen (rechts van het vaandel), Aloys Mieghern, R6 de Booy, Victor Riik, Piet van Jole en Fons Leijs (aehter de grote trommel). Op de derde rij kijken ons, zittend van links naar rechts, aan: Jozef Pieters, Piet Kint, Aloys van Jole sr., Marien de Koster, Jac. Duerinek sr., Piet C. van Delft (dirigent), Piet Voet, Piet Fassaert, Aloys de Nijs en Sjef Asselman.

Vooraan op de grond zitten, van links naar rechts: Ulrich Rijk, Piet Mareelis, Aloys Neve, Piet de Koster, Piet Verhagen, Daan de Koster en Flop Aarsen.

18. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 werd van de koninklijke harmonie "St. Cecilia" deze opname gemaakt, waarop de muzikanten poseren in zeventiende-eeuwse uniformen.

Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Frans Grasser, Ed Pieters (met vlag), Re de Boog, Van der Walle (voornaam onbekend), Piet Marcelis, Van Heese (voornaam onbekend), Jozef Pieters, Frits Rademakers, Piet C. van Delft (dirigent, in donker uniform), Piet Baart, Door Weemaes, Victor Rijk, Van der Walle (voornaam onbekend), Door Baart, Sief Neve, Fiel Cappendiik, Ulrich Rijk, Piet van Jole, Flop Aarssen en Fons Leijs,

De zes muzikanten die op een stoel hebben plaats genom en zijn, van links naar rechts: Jan de Meijer, Aloys van Jole, Piet Kint (in donker uniform), Marien de Koster, Piet Verhagen en Ed Steijns,

Op de grond zitten, van links naar rechts: een onbekende, Door Sarneel, Daan de Koster en Piet de Koster.

19. De eerste groep van de leerlingen van de openbare lagere school uit de Noordstraat in Kloosterzande werd op 19 mei 1924 op de foto gezet.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: juffrouw Magdalena Elizabeth Leenhouts, onderwiizeres; Bram Brakman, Piet Jansen, Izak Brakman, Piet Geene, Leen Broere Jzn., Leen Broere Gzn. en meester Adriaan Neeteson, hoofd der schoo1.

Op de tweede rij staan, van links naar rechts: Piet Brakman, Marien Jansen, Anna Broere Jdr., Jaantje (Adriana) Quaak, Saartje Geene, Anna Broere Gdr., Anthonia Quaak en Leen Quaak. Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Machiel van Arenthals, Wim Kamphuis, twee meisjes Quaak (hun voomamen werden niet genoemd), Jaantje (Adriana) Lukasse, meisie Quaak (voomaam helaas onbekend), Netie Neeteson, Koos van Arenthals, Piet van Arenthals en Johan Geene.

Een meisie Quaak houdt de traditionele lei vast, met als opschrift:

G.L.S.1 Kloosterzande 19 mei '24

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek