Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de koninklijke harmonie "St. Cecilia" te Kloosterzande werd in 1926 deze opname gemaakt.

Op de bovenste rij kijken ons van links naar rechts aan: Fiel Cappendijk, Door Baart, Sief Neve, Frits Rademakers, Re de Boog, Door Sarnel, Ward Pieters, Ward Aarsen, Ward Steijns, Aloys Goossen, Frans Grasser, Piet Baart, Daan de Koster, Door Fassaert, Arthur Rademakers en Jan Baart.

Op de tweede rij staan, van links naar rechts: Flop Aarsen (achter de grote trom), Fons Pieters, Bram Jansen, Jan Voet, Ulrich Rijk, Jac. Duerinck jr., JozefPieters, Victor Riik, Piet Kint, Ward van Kerkckhoven, Piet van Jole Maxzn., Piet Verhagen, Van Heese (voomaam onbekend), Jan de Meijer, Jac. Duerinck Sf. en Piet de Koster (met kleine trom).

De derde rij muzikanten, zittend op stoelen, wordt gevormd door (van links naar rechts): Ed van Jole, Aloijs de Nijs, Piet Fassaert, Adriaan Neeteson, Piet Steijns, burgemeester K.J.A.G. (Karel Jan Andre Guyon) baron Collot d'Escury (burgemeester van de gemeente Hontenisse van 1 november 1893 tot 4 mei 1929), Piet Voet (voorzitter), Verbist (voomaam onbekend), Piet van Delft (dirigent), Arthur Dumolijn, jonkheer Dolf Collot d'Escury en Aloys Stallaert,

Vooraan op de grond zitten, van links naar rechts: Max Hoefijzers, Joos Struiilaert, Joos Voet, Piet Jansen en Jan Blankaert.

Op het vaandel staat het opschrift:

1868 Sint-Cecilia Hontenisse

Op de lei vooraan staat:

Harmonie" St. -Cecilia" Kloosterzande 1866 Sept. 1926

21. Het is alweer heel wat jaren geleden dat men in de Hervormde Gemeente van Kloosterzande een zangvereniging had. Dat was namelijk in de jaren twin tig, Op 19 september 1926 werd van de hervormde zangvereniging "De Lofstern" deze opname gemaakt.

Op de bovenste rij kijken ons van links naar rechts aan: Leunis Roelse, Daan de Koster, Marien Roelse, Van den Broeke (voornaam onbekend), Cornelis van Wattum, Jan Wijn, Piet de Koster, Kees Jansen en Kees Wijn.

Op de tweede rij poseren, van links naar rechts: Leentie Streefkerk, Netsy Geene, Adriaan Broere, Lies de Koeiier, Janna Verbrugge, Ko Vinke, Jaantje Neeteson (doehter van het hoofd van de openbare lagere school), Leuntje Roelse, Marie Damste en Marie de Feyter.

Op de vierde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Leendert van Duivenbode, H. Wisse uit Zaamslag (de dirigent van het koor) en Cornelia Roelse.

Vooraan op de grasmat zitten, van links naar rechts: Liesbeth Streefkerk en Corrie Verbugge.

Als biizonderheid kan worden vermeld dat de dirigent, de heer H. Wisse uit het naburige Zaamslag, elke zondag per fiets naar Kloosterzande kwam, ongeacht de weersomstandigheden, om van half drie tot half vier de repetities van het zangkoor te leiden. Ongetwiifeld zuIlen de ouderen uit Kloosterzande aangename herinneringen aan deze actieve dirigent bewaren.

22. Tijdens een van de heiligendagen werd omstreeks het jaar 1927 door Kloosterzande uit de aard der zaak een optocht georganiseerd, waarvan we op dit plaatje een duidelijk beeld zien. Op het bord, gedragen door een van de in het wit geklede meisjes, is duidelijk het volgende opschrift te lezen:

H. Hart van J ezus Heersch over de Missien

Geheel links staan de gezusters Van Gemst toe te kijken. Aan deze kindsheidoptocht namen onder anderen (van links naar reehts) de volgende meisjes deel: Lisa van Jole, Til Everaert, Els Everaert, Ursula de Kort en Margriet van Jole.

Er bestond destijds voor deze optocht van de zijde van de bevolking een flinke belangstelling.

23. Ret mag in de geschiedenis wel een unicum genoemd worden dat er op een school niet minder dan zeven tweelingen voorkwamen. Dat was dan ook wel iets am op de gevoelige plaat vast te leggen.

Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: Anny en Agnes Neve met tussen hen in het bard met het volgende opschrift:

Allemaal Tweelingen! ! ! Hontenisse

Op de rniddelste rij kiiken ons van links naar rechts aan: Tini en Thea Ivens, Jose en Rosa Ivens en Mina en Paulien de Feber.

Vooraan zitten, gehurkt van links naar reehts: Maria en Walter van de Vijver, Jan en Alouis Tieleman en Edy en Wimpy Steijns.

Let op de gelijke kleding van deze tweelingen. Deze foto werd in 1937 genomen.

24. Zijn dat nu niet allemaal schatten van kinderen? En wat zijn ze keurig gekleed. Keurig gepoetste schoenen of wit geschuurde klompen. Dat was allemaal omdat ze op de foto moesten "en dan moet ie er toch netjes uitzien", dachten de moeders van deze kinderen van de bewaarschool uit Kloosterzande, die in 1942 op de foto gingen.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Piet Baart, Antoine Raes, Piet Verdurmen, R. Buys, Piet Hoefeijzers, Piet Maunceert, Johan Burm, Piet Clippelaar, Rogher van Mieghem en Jo Kint.

Op de tweede rij kijken ons van links naar rechts aan: Emerie van Laere, Lo de Waal, Eda Crombeen, Roos Kint, Annie Aamouds, Puum Mel, Pauwels, Fer van Kruiissen en Piet de Kock. De derde rij wordt gevormd door (eveneens van links naar rechts): Edie Burm, Theo Bauwens, Neve, Pauwels, Marie Louise Duerinek, Van Goethem, Els Duerinek, Tilly Verdurmen, Lucie Sam eel en Thea de Winne.

Vooraan zitten, van links naar rechts: Rob de Booy, Jo Stuiilaert, Jos van Kerckhoven, Jan Neve, Frans van Campen, Gerry de Beer, Cappendiik, Piet Sloot, Jan de Bakker, Leon de Kock en Jan de Bakker.

Gerry de Beer houdt de traditionele lei vast, met als opschrift:

Groten van de Bewaarschool 1942

Van enkele leerlingen konden hun voomamen helaas niet worden achterhaald. Op de achtergrond zien we het schoolgebouw met de ouderwetse ramen. Het schoolplein was afgesloten door het houten hek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek