Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De voetbalsport neemt in de gemeente Hontenisse een grote plaats in. In 1959 werd van de "VV Hontenisse" deze opname gemaakt. Dit eerste elftal speelde destijds in de tweede klasse van de KNVB, district Zuid 1.

Staande kiiken ons van links naar reehts aan: Ben Neve, Piet Bax (met bal), Johan Burm, Ed Steiins, Paul van Waterschoot en Bruno Biesbroeck.

Gehurkt zien we, eveneens van links naar rechts: Frans Kint, Ko Janssen, Wim Steiins, Jopie Neve en Fer van Kruiissen (met bal).

Deze foto werd op het sportterrein van Kloosterzande genomen. Op de achtergrond staat nog wat publiek; de namen konden niet achterhaald worden. Wanneer er wedstriiden werden gespeeld op dit sportveld, dan had men over het algemeen niet over belangstelling te klagen. Vooral de eehte voetballiefhebbers waren tijdens de wedstriiden van de partii.

De deelname aan de georganiseerde sport is in de gemeente Hontenisse dan ook niet gering. Dat moge blijken uit het feit dat de diverse sportverenigingen tijdens het viiftigjarig bestaan van deze voetbalvereniging (in 1977) niet minder dan 1286 led en hadden. Hiervan waren 715 personen lid van een voetbalvereniging. In de leeftijdsgroep van zes- tot negenenveertigjarigen is in Nederland 7,73% lid van een voetbalvereniging. In Hontenisse bedraagt dit percentage 17,1%. Met 225 leden behoort de voetbalvereniging "Hontenisse" tot de koplopers, zodat Hontenisse weI een sportieve en voetbalminnende gemeente genoemd kan worden.

26. Links: de volgende twee plaatjes tonen ons dezelfde persoon, nameliik Domien van Goethem. Links poseert Domien van Goethem op jeugdige leeftijd en draagt hij schoenen. Let op het ijzeren hek, waarachter tegen de muur een bank staat.

Midden: hier zien we hem weer, maar dan is Domien van Goethem wel wat ouder. Hij poseert op dit plaatje voor de hoefijzerfabriek, waar hij ruim veertig jaar werkzaam was. Hier draagt hij klompen en in ziin rechterhand houdt hij zijn pijpje vast. Let op de ouderwetse kinderkopjes en het ijzeren hek.

Rechts: het zullen uit de aard der zaak aIleen nog maar de ouderen in Kuitaart en omgeving zijn die hem nog zullen herkennen. We bedoelen Theodorus Jacobus van Jole, die getrouwd was met Amelia Maria Borm. Hij werd op 14 februari 1870 te Lamswaarde geboren en is in deze plaats op 22 februari 1942, kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), overleden. Hij was destijds molenaar in Kuitaart aan de Frederik Hendrikstraat, waar de korenmolen "Vogelzicht" van het type grondzeiler staat en waar later zijn zoon, A.M.T. van Jole, molenaar werd, die thans in een naast de molen gebouwde nieuwe bungalow woonachtig is.

De molen, die in 1865 werd gebouwd, is sedert 1970 weer nu en dan in bedrijf.

27. Aan dit plaatje is duidelijk te zien dat we hier te maken hebben met een zeer oude foto. Het is nietternin een leuke opname van een groepje bouwvakkers van het timmer- en metselbedrijf van Van Driessche uit Lamswaarde. Men heeft de werkzaamheden even onderbroken om voor de fotograaf te poseren.

Op de aehterste rij poseren, van links naar reehts: Jan van Driessehe, Alouis van Driessehe, een onbekende, Jules Bal en Piet Bal.

Vooraan kijken ons van links naar reehts aan: Manuel Eijsackers, Judokus Bal, Van der Poel (voornaam onbekend), Van Driessehe (voornaam onbekend) en Joos van Driessehe.

Aile hier poserende bouwvakkers hebben hun attributen in de hand. Aileen de ouderen uit Lamswaarde zullen hen nog herkennen. Waar is de tijd gebleven?

28. In 1920 kwam de schoolfotograaf naar Lamswaarde om de leerlingen van de rooms-katholieke lagere school op de foto te zetten. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Paulus Cappendiik, Dolf Cammaert, Desire Moorthamer, Marie van der Poel, Anna de Schepper, Martha van Esbroek, Andre Strobbe, Kees Wijne en Calle (voornaam onbekend).

Op de tweede rij kijken ons van links naar rechts onder anderen aan: Jan van der Poel, Rooske van Waterschoot, Martha van Waterschoot, Liza van Dorselaer, Randa Calle en meester Neve, wiens voornaam onbekend is.

De derde rij wordt gevormd door de volgende leerlingen (van links naar rechts): Martha Moorthamer, Saartje Wijne, Pauline van der Poel, Martha de Schepper en Mathilde Moorthamer. Op de vierde rij zien we, van links naar rechts: Wies van Damme, Kees van Damme, Rene van Esbroek en Marie Verschuren.

Op de voorste rij zitten, geknield van links naar rechts: Joos de Waal, Fre Calle, Jacques van Dorselaer, Andre Eijsackers, Piet van Waterschoot, een onbekende, Piet Cappendijk en Joos van Waterschoot.

Helaas ontbreken er enkele namen. Mogelijk zullen de ouderen uit Lamswaarde zichzelf nog herkennen.

29. Dit plaatje toont ons de muziekvereniging "Vrijheid Eendracht" uit Lamswaarde, die opgericht werd in 1895. Deze opname is ongeveer zestig jaar oud. Het zal duidelijk zijn dat de namen van de op de dijk poserende personen niet konden worden achterhaald. Ook de dame en heer op de achterste rij (met hoed) horen niet bij het gezelschap.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Alwies van der Poel, Rene Kouiizer, Jos Struylaart, Juul Bal, Jos Rottier, Alwies Struylaart, Bernhard Eggermont, Alfons Vlassenrood (ringbas), Piet van de Bergen en Orner Moorthamer.

De middelste rij wordt van links naar reehts gevormd door: Jan van Driessche, Jos van Driessche, J os van der Poel, Alwies de Schrijver, Leon Claessens, Fransies van Dorselaer, Desere van der Poel, Frans van Hyfte, Theodoor Kindt en Jos Menu.

Op de voorste (onderste) rij kijken ons van links naar reehts aan: Alwies Menu, Frans van Kampen, Louis Claesens, Jud Vleeskens (met vaandel), Alwies van Driessche (kleine trom), Kees Versehuren, Piet Neve en Jud Bal.

Een persoon in de achterste rij, van wie het gezicht voor de helft te zien is, is onbekend.

Boven in het vaandel ontwaren we het gemeentewapen van Lamswaarde. Onderaan staat de naam: "Fanfare Vrijheid Eendracht", daaronder 1895, het jaar waarin deze muziekvereniging werd opgerieht. Let op de ouderwetse fietsen zonder kettingkast en bagagedrager, De muzikanten hadden in de jaren twintig nog geen uniform en.

Het zullen ongetwiifeld aileen de ouderen uit Lamswaarde ziin die deze muzikanten nog zullen herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek