Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Niet alleen in de protestantse gemeenten waren er destijds jongelingsverenigingen, ook in de rooms-katholieke dorpen bestonden dergelijke verenigingen, zij het dan onder de naam van jongelingenvereniging, waarvan we hier een opname zien uit Lamswaarde, gemaakt in 1929.

Achteraan poseren, van links naar rechts: Andre Strobbe, Guust de Schepper, Stant Reijns, Joos van Waterschoot, een onbekende, Bernhard de Schepper, Joos Verschuren, Eugien de Waal, Ko de Waal, Juul van Leemput, Peet de Deijne, Van Huffer (voornaam onbekend), Joos Eggermont, De Smit (voornaam onbekend), Jacques Fruijttier, Joos van Leernput, Jos de Waal en Dolf Fassaert. Op de tweede rij kiiken ons van links naar rechts aan: meester Piet Eggermont, Ivens (voornaam onbekend), Piet van Kampen, Rene Moorthamer, Ward Kouijzer, Barneij Pardon, Bernhard de Waal, Joos de Maat, Leo van Huffel, Bert de Bruiin, Leo de Bruijn, Leo de Deijne en Wies van Laer.

Op de bank zitten, eveneens van links naar rechts: Wies Duvivier, J oos Cammaert, Eduard Strobbe, Leo de Deijne, Dolf Cammaert, kapelaan De Grauw (voornaam onbekend), Bernhard Eggermont, Jos Eggerrnont, Miel de Waal, Ruul de Deijne en Louis Pardon.

Vooraan zitten op de stenen, van links naar rechts: Jack van Dorselaer, Joos Volleman en Albert van der Poel. Duidelijk is op de vlag een gedeelte van de dorpsnaam Lamswaarde te zien.

31. De buurt Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde behaalde de eerste priis met deze praalwagen uit de optoeht die gehouden werd in 1948, ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Staand poseren, van links naar rechts: Ward van Huffel, Joos Platjouw, Joos Asselman, meester De Waal, Alouis van der Poel, Door Kindt, Jan van Driessche, Ed Cornelissens, Joos Maas, Joos Clippelaer, Joos Platjouw, Romenie Verdurmen, een onbekende, Jac, van Dorsselaer, Gusta Verdurmen, een onbekende, Paula van Driessehe, Wies Platjouw, Frans Platiouw, Wies d'Hooge, Piet Serrarens, Dora Platiouw, een onbekende, Fred Verdurmen, Rene de Block, een onbekende, Jose Cornelissens, Jack van Geertrui, Piet Andriessen en Jef d'Hooge.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Roos Cornelissens, Roos Platjouw, Marie d'Hooge, Annie Cornelissens, Corrie Platjouw en mevrouw De Bruiin.

Zo te zien had men voor de versiering van deze prachtige praalwagen kosten noeh moeite gespaard. Men had er toen de tijd voor over om goed voor de dag te komen. De bewoners van de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde hadden hun behaalde eerste priis dub bel en dwars verdiend.

32. Boven: niet aileen op de lagere scholen kwam de schoolfotograaf regelmatig op bezoek, maar ook op de kleuterschool, Het is alweer heel wat jaren geleden dat van de klas van de kleuterschool in Lamswaarde deze opname werd gernaakt, Dat was namelijk in het jaar 1956.

Achteraan kiiken ons van links naar rechts aan: juffrouw Ria van Kruiissen, Han de Jong, Truus van Leemput, Lucina van Waterschoot, moeder-overste, Janine Serrarens en Willy de Schriiver. Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Jacqueline van Dorsselaer, Paul de Schepper, Elly Mahu en Emery Bogaard (staand),

Onder: een recente opname van de leerlingen van de rooms-katholieke lagere school uit Lamswaarde, die in 1961 gernaakt werd.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Vera Fassaert, Ceriel Hulshout, Lucina van Waterschoot, Mary Leenknegt, Marian van Dorsselaer, Rita Buiisse, Andrea van Driessche, Marc Heiiens, Vera Verbruggen, Peter Broeckaert, Ria Kauwiizer, Truus van Leemput, Magda Rottier, Jacqueline van Dorsselaer, zuster Marina, Kitty Rijk, Marlene de Booij en Sonja Pateer,

De middelste rij wordt van links naar rechts gevormd door: Ewald Platjouw, Jo van Remortel, Jos Serrarens, Walter van Geertruy, Theo Rombout, Johan Platjouw, Jos van Damme, Jack van Jole, Paul de Waal, Gilly de Jong, Andre Dippelaar, Benny Smig en Peter Hulshoud.

Vooraan, op de tegels van het schoolplein, zitten van links naar rechts: Ludo Verschuren, Emmy Boogaert, Ivo Kuypers, Kees Verschuren, Piet Blommaert en Banny Strobbe,

Boven het beeld van het Heilig Hart le zen we: S10 Theresia Gesticht,

33. Boven: op geregelde tijden kwam de schoolfotograaf naar het Zeeuwsch-Vlaamse Ossenisse om niet aileen van de leerlingen van de rooms-katholieke lagere school een foto te maken, maar ook van het personeel van deze school. Op dit plaatje zien we het schoolteam uit het jaar 1954. Van links naar rechts poseren: juffrouw M. de Waal, juffrouw M. Hermans, meester L. Kint, hoofd der school, en juffrouw T. Martens.

Op de achtergrond zien we het bekende leesplankje, dat destijds gebruikt werd als leesmethode. De Ieerlingen hadden doosjes met de diverse lettertjes, die ze op het eigen Ieesplankje moesten leggen. Naast de klassikale leesplank zien we een gedeelte van een wandplaat van Isings, die gebruikt werd als illustratie bij diverse onderwiisvakken.

De rooms-katholieke lagere school in Ossenisse werd in 1964 vernieuwd, doch helaas per 1 augustus 1980 opgeheven, Hierbij speelde uit de aard der zaak het aantalleerlingen een rol.

Onder: in de gemeente Hontenisse hebben velen een hobby. Denk maar aan de duivensport. Maar ook op muzikaal gebied was dat destijds het geval. In Rapenburg bestond er zelfs een huisorkest of familieorkest, waarvan we hiernaast een opname zien. De leden van dit orkest ziin in actie, zoals duidelijk op dit plaatje te zien is.

Van links naar reehts zien we: Johan de Bakker en de gezusters Ria, Tilly en Wies Serrarens, allen uit het naburige Rapenburg. Deze foto werd op 19 november 1958 genomen.

34. De voetbalsport neemt in de gemeente Hontenisse een grote plaats in. Hier een opname van de voetbalvereniging uit Vogelwaarde. Op de achterzijde van de foto stond dit opschrift:

s. c. v. in hun glorie tijd.

De spelers hebben zich voor het doel opgesteld,

Staande poseren, van links naar rechts: Rob van Bunderen, Pom Dankaert, Piet van der Meijden, Piet van Dijk, Bernhard Ingels, Rene van der Meijden, Rene van Dijk en Bert de Guytenaere. Gehurkt kijken ons van links naar reehts aan: Camiel Stroband, Rene Hermans, Bert van der Meijden, Rene van der Veeken en Roger van der Veeken.

Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Vogelwaarde deze spelers van hun voetbalvereniging nog weI herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek