Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Een foto gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van de Commissaris der Koningin in Zeeland aan de voormalige gemeente Vogelwaarde, bii de opening van het nieuwe gemeentehuis te Vogelwaarde in oktober 1937.

Op deze foto zien we, zittend van links naar rechts: de raadsleden C. de Cock, P.A. Hermans en L.G. Hermans, wethouder C. Lambert, wethouder W.P.J. Staal, de Commissaris der Koningin jonkheer mr. J.W. Quarles van Ufford, burgemeester F.A. Hendrikse, gemeentesecretaris W. van Son en de raadsleden J.J. van Hijfte, P.L. Mangnus en J. de Dalie.

Staande poseren, van links naar rechts: de raadsleden A.J.A. de Maat, J.P. Kerckhaert, kapelaan Dierick (Stoppeldijk), pastoor Jacobs (Boschkapelle), pastoor De Kerf (Hengstdijk), R.G.A. Hermans, gemeenteambtenaar, deken J. Staal, pastoor uit Stoppeldijk, T. van Zantbeek, architect van het gemeentehuis, J. Serrarens, gemeenteambtenaar, D.J. Hermans, gemeenteontvanger en J. Bleiienberg uit Sint-Jansteen (meubilair en stoffering).

36. Dit plaatje toont ons de gemeenteraad van Voge1waarde, omstreeks het jaar 1966.

Zittend, van links naar rechts, kijken ons aan: A. Perdaen, P. de Schepper, E. Sche1fhout, A.J.B. Serrarens, wethouder W.D. Lambert, burgemeester P.J.G. Molthoff, wethouder W. Ge1derland, J.A. Burggrave, G.F. Peersman, A.A. Vink en Th.G.J. Vereecken.

Links staat B.A. de Schepper, gemeentesecretaris, en reehts poseert F.A. de Bakker.

37. We besluiten dit platenboekje met een opname van een van de burgemeesters van Hontenisse sedert de totstandkoming van deze burgerlijke gemeente.

Dit laatste plaatie toont ons de vijftiende burgemeester van Hontenisse: K.J.A.G. (Karel Jan Andre Guyon) baron Collot d'Escury, die van 1893 tot 1929 de eerste burger van deze ZeeuwschVlaamse gemeente was. Hij werd geboren te 's-Gravenhage op 15 december 1858 en is overleden te Hontenisse op 4 mei 1929; hij was vanaf 1 november 1893 burgemeester, Hij was de zoon van H.A.A. (Hendrik Adolf Andre) baron Collot d'Escury, die vanaf 6 mei 1868 tot 1893 burgemeester van de gemeente Hontenisse was. Deze werd geboren te Leiden op 23 januari 1833 en is overleden te Neder Wildungen (vorstendom Waldeck) op 20 augustus 1893. Hij werd op 23 augustus 1893 te Noordwiik begraven.

Tijdens het schrijven van de kopy voor dit p1atenboekje (zomer 1982) woonde de dochter van burgemeester K.J.A.G. baron Collot d'Escury, baronesse G.W.H. Collot d'Escury, op het Hofte Zandeplein 11 in K1oosterzande.

Moge dit plaatje, waarmee we dit boekje bes1uiten, een aangename herinnering zijn en bliiven aan de jaren die ziin heen gesne1d en die nimmer weerkeren, maar waaraan de herinnering bliift!

FOTOVERANTWOORDING

Baronesse K.J.A Collot d'Eseury, Kloosterzande: 11 en 37. E.J.M. Eijsackers, Kloosterzande: 2,3 en 27.

Mevrouw C. de Fiiter- Verbrugge, Kloosterzande: 16, 19 en 21. Mevrouw M. de Haak-de Waa1, Ossenisse: 33 boven.

J.F.W. Jansen-Verp1anke, Kloosterzande: 5,8,9 en 12.

AM.T. van Jole, Kuitaart: 26 reehts.

Th.F. Kindt, Larnswaarde: 29.

F.A T. Kruiissen, Kloosterzande: 24, 25 en 33 onder.

W.D. van Moorten, Oostburg: 6, 7 reehts, 10, 26 links en 26 midden. Don Steijns, Kloosterzande: 4, 17, 18 en 20.

E. Steiins, Kloosterzande: 22 en 23.

Th. v.d. Veeken, Voge1waarde: 34.

Mevrouw R. Verdurmen-van Dorsselaer, Kloosterzande: 28,30,31,32 boven en 32 onder. Gemeente Vogelwaarde: 35 en 36.

F.J. de Vij1der, Lamswaarde: 1, 7links, 13, 14 en 15.

Aile bij deze fotoverantwoording genoemde personen zeggen we hierbij onze hartelijke dank voor het tijdelijk afstaan van de diverse oude ansichtkaarten en/of foto's en tevens voor de uitvoerige informaties.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek