Kent u ze nog... de Hoogeveners

Kent u ze nog... de Hoogeveners

Auteur
:   G. Rozeman
Gemeente
:   Hoogeveen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3801-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogeveners'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoogeveen 350 jaar! Bij een gelegenheid zoals deze worden vaak herinneringen opgehaald en vergelijkingen getrokken met vroeger, hoe het toen was. Uit de ter beschikking gestelde foto's is een keus gedaan voor dit boekje. Helaas konden we maar een beperkte keuze doen uit het zeer vele en prachtige materiaal dat de familie Huizing ons ter hand stelde. De foto's zijn voorzien van bijschriften, jaartallen en namen van personen, voorzover wij deze konden achterhalen. Wellicht kunt u het ontbrekende aanvullen.

Hoogeveen is in de loop der jaren sterk veranderd. Oude plekjes, beroepen en verenigingen zijn verdwenen. Daarom wil de inhoud van dit boekje u nog iets van het "oude Hoogeveen" laten zien. U zult misschien zeggen: "Oh ... die! "of: "Oh ... dat! ", maar wij weten ook zeker, dat u bij het lezen en zien zult zeggen: "Ja ... dat is ... " of: "He, kijk eens, weet je nog wel! "

Voor het samenstellen van dit boekje werd medewerking verleend door vele Hoogeveners, J. Huizing, J. Huizing-Sieders, J. Voerman en J. Moraal. Allen hartelijk dank voor de bereid willigheid.

Waar vroeger veen en heide was en niets dan woeste grond, waar hier en daar een enkele hut op schralen bodem stond

daar riist nu voor 't verwonderd oog een schoon en vruchtbaar oord, daar ligt in wei en akkerland een plaats die elk bekoort.

Eerste couplet van het feestlied ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Hoogeveen

1. Een van de oudste fabrieken was de turfstrooiseIfabriek aan het eind van het Griendtsveenkanaal. Door grote houten aken, ook weI punten genoemd, werd de boIsterturf aangevoerd, in de fabriek gemalen en tot ba1en turfstrooiseI geperst. Dit was een gewi1d artikel dat gebruikt werd aIs strooisel in paardenstallen en varkenshokken. Met boot en trein werd dit turfstrooiseI naar alle richtingen vervoerd en via Rotterdam zeIfs naar EngeIand. De Griendtsveenmaatschappij beschikte over eigen vervoer, namelijk over twaaIf paarden, vaste scheepsjagers en schippers.

De foto dateert van 1903. Zoals men kan zien waren hier nogal veel mensen werkzaam. De meesten zijn niet te herkennen. Directeur was de heer Ernst. Vaste schippers waren Zwart en Bosman en scheepsjagers Reemeijer en Morsink. J. Schultink (geheeI links) verrichtte timmerwerkzaamheden. Deze foto geeft een goed beeId van kleding, hoofdtooi en schoeiseI van de werknemers in die tijd.

2. De Grote Kerkstraat omstreeks 1906. Op de voorgrond de winkel van E. Admiraal. Op de foto zien we onder anderen: mevrouw Adrniraal-Spoelder, Koosje en Sophie Admiraa1, de moeder van mevrouw Plakke en de dames Meinen en v.d. Linde. De tram rails lopen tussen de huizen en bomen. Daarnaast ligt de straatweg.

3. Op 20 oktober 1908 werd in hotel "Homan" een kegelclub opgericht. In twee dagen werden niet minder dan honderd partijen van vijf worpen gespeeld. De poedelprijs, een speenvarken, werd toegewezen aan G. van Rijn.

Op de foto herkennen we de heren: Klijnsma, Reinders, Van der Aa, Uiterwijk, Amerika en Homan. Op de achtergrond ballenjongen De Leeuw.

4. Het onderwijzend personeel van de normaalschool rand 1910. Zittend, van links naar rechts, de heren: Uilenberg, Staal, Engels en v.d. Leest. Staand de heren: Den Hollander, Siegers, Sterken, Mijlinck, Bakker, Cavalje, Scheltens en Piel. Aan de normaalschool werd onderwijs gegeven door hoofden en onderwijzers van verschillende scholen. 's Avonds na vier uur en op woensdag- en zaterdagmiddag. Toen de avondschoo1 werd opgeheven werd er een dagschool gesticht te Meppel.

5. Op de foto links boven ziet u het personeel van C. Pet, ook in vroeger dagen uitgever van de Hoogeveense Courant, in 1904. U ziet onder anderen: Eduard Ildo, Hofstra, Herman Beuker, Frans Hugen en Tellinga. Zittend: Evert Spoelder, Jacob Spoelder, E. Steffens en Chris Schulte. De foto rechts boven toont ,,'t iezeren peerd" omstreeks 1905. In die tijd was het tijdschema nog niet zo scherp, De tram kon nog wel even wachten om het geheel op ,,'t portret" te zetten. We zien onder anderen: vader Beumer en twee zoons, Aaltje Lensen, mevrouw Bruggeweert-Van Buren (met broodmand), mevrouw Huizing-Spoelder, machinist Engels en conducteur De Jong. Bruiloft op het schip "De Nomadische Zwerver" omstreeks 1910 (foto links onder). De schippersknechten staan allemaal met een lange pijp. De bruidegom is te herkennen aan een bloempje aan zijn pijp. U ziet hem als tweede van links op het achterschip. De foto is genomen ter hoogte van bakkerij Broekema, voorheen bakkerij Masselink, aan de Schutstraat.

Op de foto rechts onder, van de "oId timer" van Auto Kip, zien we: H. Dekker, R. Hup, H. Botter, chauffeur Klaas Koster, onbekend en een zoon van de heer Kijne (hoofd van de hervormde school). Met feestdagen kon men een rit maken over 't Kruis voor vijfentwintig cent per persoon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek