COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Hoogmadenaren en Woubruggenaren deel 1

Kent u ze nog... de Hoogmadenaren en Woubruggenaren deel 1

Auteur
:   Hans van der Wereld
Gemeente
:   Jacobswoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0498-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogmadenaren en Woubruggenaren deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Burgemeester De Ridder werd opgevolgd door de heer Arend Ludolf Wichers, die op 5 oktober 1858 te Groningen werd geboren. Burgemeester Wiehers stamde uit een oud aristocratisch geslacht; zijn stamboom reikte tot in de helft van de zestiende eeuw. Op 23 oktober 1888 werd hij met honderd ruiters ingehaald en in het raadhuis als burgemeester geïnstalleerd en twee jaar later, op 27 oktober 1890, bovendien als raadslid in de plaats van Jacob van Dam. In 1892 trad burgemeester Wiehers te Brussel in het huwelijk met mejuffrouw S.A. de Jonge, dochter van de bekende anglicaanse predikant. Onder leiding van burgemeester Wiehers kwamen in Hoogmade en Woubrugge tal van verbeteringen en vernieuwingen tot stand. Zo zorgde hij voor een vernieuwing van de Doesbrug te Hoogmade en de verbetering van de rijweg aldaar (juni 1905). In 1907 steunde hij mede het verzoek om in Hoogmade een stemlokaal te vestigen. In augustus 1898 werd de brug over de Woudwatering te Woubrugge gedeeltelijk vernieuwd. In 1898 ijverde de burgemeester ervoor om het plan van de Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij gewijzigd te krijgen, teneinde een station te verkrijgen te Woubrugge en Hoogmade, doch tevergeefs. De spoorwegen wilden wel een station ten zuiden van de Wijde Aa bouwen. Krachtig steunde burgemeester Wiehers het voorstel van raadslid Arie Peters om de raadsvergaderingen met gebed te openen, wat op 2 september 1902 voor het eerst gebeurde. Met ingang van 1 december 1902 werd de heer Wiehers benoemd tot eerste burger van Oudewater en op 17 november nam hij afscheid van de Woubrugse raad. Burgemeester Wiehers overleed op 31 december 1914 te Utrecht.

27. Van 1903 tot 1916 was de heer Teunis Pieter Kleijn eerste burger van Hoogmade en Woubrugge. Hij was op 10 maart 1873 te Meerkerk geboren. Op 2 maart 1903 werd hij als burgemeester van Hoogmade en Woubrugge geïnstalleerd met een toespraak door wethouder J. van Dam. Ook tijdens het burgemeesterschap van de heer Kleijn kwamen er in Hoogmade en Woubrugge tal van zaken tot stand. Bij een raadsbesluit van 21 november 1903 kwamen er in de gemeente meer straatlantaarns; op 1 augustus 1904 werd er in Hoogmade een postkantoor geopend; in juli 1905 werd de 's Molenaarsweg bestraat en opgehoogd; in juni 1905 kwam er een bouw- en woningverordening tot stand; op 26 november 1906 werd er in Woubrugge voor het eerst een stoombrandspuit beproefd; in mei 1908 werd de toren van de hervormde kerk in Woubrugge uitgerust met een uurwerk en voorzien van wijzerplaten met minuutwijzers; in september 1908 werd er bevorderd dat er in Hoogmade een rijksveldwachter werd benoemd (in plaats van een kostbare tweede gemeenteveldwachter, zoals aanvankelijk was voorgesteld); langs de Kerkweg in Wou brugge werden in maart 1910 iepenbomen geplant; in april 1911 werd het initiatief genomen om in de gemeente een elektriciteitsnet aan te leggen, waarna in oktober 1913 de eerste stroom geleverd kon worden; in mei 1911 werd er een krachtig pleidooi gehouden om duizend gulden subsidie te verkrijgen om de hervormde kerk van Woubrugge te restaureren (aanbesteed aan gebroeders Van Luling voor f 3.975,-) en op 7 mei 1913 kreeg Woubrugge een particuliere spreekcel en werd er een telefoon aangelegd. Er werden voorts drie cementen bruggen in de weg door de Vlietpolder aangelegd. De kostbare houten bruggen werden daarbij verwijderd. In april 1913 nam burgemeester Kleijn het initiatief tot de grote onafhankelijkheidsfeesten in Woubrugge en liet hij grondboringen te Hoogmade en Woubrugge verrichten voor de drinkwatervoorziening. Deze boringen mislukten in verband met een te hoog ijzergehalte van de grond. De burgemeester nam ook het initiatief tot de oprichting van een bouwvereniging voor arbeiderswoningen. De heer Kleijn bleef tot 1 september 1916 burgemeester van Hoogmade en Woubrugge.

28. Links ziet u een foto van burgemeester J.E. Boddens Hosang, die van 1928 tot 1935 burgemeester van Woubrugge was. In laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Naarden.
Rechts: van 1935 tot 1941 was de heer H.B.N. Mumsen burgemeester van Hoogmade en Woubrugge. Hij volgde burgemeester Boddens Hosang op.

29. Leonardus Jaannes Zwetsloot (links) maakte van 1887 tot 1909 deel uit van de gemeenteraad van Woubrugge. Hij was geboren te Woubrugge op 9 oktober 1853 als zoon van Dirk Zwetsloot en Maria van der Salm en hij huwde met Maria Versteegen. In 1887 tot raadslid gekozen deed hij op 3 september van dat jaar zijn intrede. Na het overlijden van Van Egmond nam hij op 12 januari 1893 diens plaats als wethouder in en werd hij tevens benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Op 28 september 1908 bezocht hij voor het laatst de vergadering. Op 29 april daaraanvolgend nam de heer J.M. van der Voorn tijdelijk zijn plaats als wethouder in en op 22 juni 1909 overleed L.J. Zwetsloot. Daags daarna herdacht de burgemeester hem en memoreerde zijn tweeëntwintigjarig raadslidmaatschap, waarvan zestien jaar als wethouder.

Abraham Kroon (rechts) werd te Woubrugge geboren op 24 februari 1827 als zoon van Abraham Kroon en Marijtje Vermeulen. Kroon huwde voor de tweede maal met Elisabeth Turkenburg. Zijn eerste echtgenote was Camelia Kempenaar. Abraham Kroon behoorde tot een oud Woubrugs geslacht en hij bewoonde een boerderij, waar in 1714 Poldervaart woonde; de man die oorzaak werd van een geestelijke opwekking te Wou brugge. In 1851 liet A. Kroon een boerderij bouwen door aannemer Verploegh. Op 13 februari 1877 nam Kroon de plaats van Pieter Overvliet in en in 1881 werd hij benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij behartigde in die functie mede belangrijke zaken. Tijdens dominee Van Dijk was A. Kroon ouderling en hij deed met deze predikant huisbezoek bij een oude, vrome man, Arie Zwitser genaamd. Deze had onder zijn vele aan tekeningen letterlijk opgetekend, wat bij dit huisbezoek in november 1881 van beide zijden was besproken. Interessant was het deze geschriften van Zwitser te lezen. A. Kroon was hoogstwaarschijnlijk een groot liefhebber van de hengelsport, want hij huurde op 27 december 1850 van burgemeester en wethouders voor drie jaar de Woudwatering voor de som van zes gulden per jaar. Het raadslid Kroon overleed op 26 december 1883 en hij werd onder grote belangstelling, mede van de raadsleden, begraven.

30. Pieter Overvliet (links) - van 1863 tot 1876 deel uitmakend van de Woubrugse gemeenteraad - werd op 6 januari 1809 te Zegwaart geboren, als zoon van Maarten Overvliet en Dirkje Lievaart. Hij huwde met Adriana Los. Volgens overlevering was hij de meest welgestelde landbouwer van Ofwegen en volgens de notulen was Overvliet steeds de trouwe steun bij de voorstellen van Cornelis van Dam. Meerdere malen werd Overvliet afgevaardigd naar Den Haag om de belangen van de gemeente Woubrugge te bepleiten. Op 25 maart 1863 nam hij in de raad de plaats van Aart Schouten in en op 28 maart 1876 bezocht hij voor het laatst de vergadering. Op 18 november 1876 overleed hij, waarna hij op 23 november door zijn mederaadsleden begraven werd.

Wouter den Hertog (rechts) werd geboren te Oudshoorn op 19 maart 1841 en hij was gehuwd met Jansje van Dam. Op 7 september 1875 werd hij als raadslid geïnstalleerd in de plaats van H. van Soest en op 26 maart 1878 werd hij gekozen tot wethouder. Uit dien hoofde nam hij aan belangrijke werkzaamheden ijverig deel; zelfs later werden nog bij hem inlichtingen ingewonnen over de verkoop van grond (13 september 1882) aan de heer Van Eeghen. Op 19 maart 1884 werd W. den Hertog benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. In 1888, op 2 februari, werd hij beëdigd tot dijkgraaf van de Vierambachtspolder. Op de eerste donderdag van februari 1913 werd voor hem een feest aangericht ter viering van zijn vijfentwintigjarig jubileum als dijkgraaf. Volgens Rijnlands-reglement trad hij op 1 juli 1916 af. In april 1909 werd hij met driehonderdachttien stemmen gekozen tot hoofdingeland van Rijnland. Op 24 augustus 1887 nam Den Hertog afscheid van de raad. Hij overleed op 23 juni 1917 in zijn geboorteplaats Oudshoorn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek