Kent u ze nog... de Hoogwouders

Kent u ze nog... de Hoogwouders

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4282-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogwouders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Belangstelling bij de installatie, De februari was een milde winterdag met veel zan en geen wind. Daardoor was de belangstelling bij het gemeentehuis vrij groot. Twee fanfarekorpsen, "Crescendo" uit De Weere en "Kunst na Arbeid" uit Aartswoud, staan op het nog met grint bedekte schoolplein gereed om aanstonds, wanneer de burgemeester op het bordes verschijnt, hun best te doen. Tussen de saamgestroomde menigte ontdekken we: mevrouw Davidzon-Otte, mevrouw Schermer-Prijs, Piet Mulder, Marie Brouwer, Jo Kuiper, mevrouw Glas-Slagter, Gert van Dijk, Stapel van de Boekelweg met zijn bekende petje, mevrouw Jonker-Keizer, mevrouw Dekker, Hiltje Bossen en Bakker, de brandstoffenhandelaar van de Gouw. Het fanfarekorps van Aartswoud bestaat niet meer. "Crescendo" werd op 22 januari 1923 opgericht en zal in 1973 zijn vijftig-jarig bestaan vieren. Ter gelegenheid hiervan zal men zich in een nieuw uniform steken. Op deze foto bestaat het uniform nog slechts uit de pet.

7. Schoo1k1as van me ester Hazelhoff in 1912. Reeds in de zestiende eeuw waren er in Hoogwoud, Aartswoud en De Weere scholen. De school van Hoogwoud was "een ordinaire school, staende bij de Kerck". Vermoedelijk stond de school naast het gemeentehuis of op het terrein van de tegenwoordige openbare school. In een "ordinaire" school werd ook "kerckendienst" gegeven; de meester van een bijschool behoefde alleen maar de instructie voor het "schoo1ampt" te tekenen. De Hoogwouder school is in 1868 gebouwd voor f.4800,- en verbouwd in 1881 voor f.3920,en een der eerste werkzaamheden van burgemeester Pijper was het "afschouwen" van het bouwwerk. Trots prijkte erop het woord "Gemeenteschoo1". Er waren drie ingangen, waarvan de voorste voor de avondschool was. De huidige vorrn werd verkregen na de verbouwing door architect D. Saal in 1930. Meester Hazelhoff kwam hier in 1905 vanuit Hensbroek. Hij werd bijgestaan door mejuffrou w Bus, die van 1907 tot 1912 aan de school verbonden was. Zelf bleef hij tot 1917. Achter van links naar rechts: juffrouw Bus, Jb. Speets, G. Verwey, F. Appel, S. de Beurs, P. Bakker, P. Slagter, J. Rol en me ester Hazelhoff. Tweede rij: Jb. Klomp, G. Klomp, D. Renooy, S. Slagter, A. Haze1hoff, J. Bakker (Pade), G. Rooker en R. de Boer. Voorste rij: A. Speets, C. Verwey, D. Breebaart, M. Bood, J. Hazelhoff, onbekend, G. Bos en J. Bakker (Gouw).

8. Schoolklas van me ester De Zee in 1933. Na meester Hazelhoff waren achtereenvolgens als hoofd aan deze school verbonden: meester Boonstra, meester Hoekstra en meester De Zee, die in 1935 vertrok. Vlak na zijn komst werd deze foto gernaakt, Achterste rij van links naar rech ts: Jan Zander, Cor de Mayer, Klaas Toereppel, Lies Madder, Marie Kort, Marie Wit. Cor Klomp en Klaas Klomp. Middengroep: meester S. de Zee, Nelie Nieuweboer, Fokke de Bruin, Rein de Bruin, Nelie de Wit, ? Venema, Trien Bood, Geertje Danker, onbekend, Roel Coevert, Piet Toereppel, Jaap Vijzelaar, Bep Coevert, Ik de Bruin, Alie Modder, Luida Davidzon, Trien Kos, Jan Davidzon, Nies Hoek, Koen Hop en juffrouw Remmen. Voorste rij: Annie Schaafsma, Frouwtje Duinker, Greetje Venema, Jan Modder, Marie Kuiper, Gijs Kuiper, Wil Westerveld, Bets Vijzelaar en Sietske Schaafsma.

9. Per ar van school naar huis. Deze foto werd destijds geplaatst in het Algemeen Handelsblad. Het bijschrift luidde: "Een buitenkansje! Enige veraf wonende leerlingen del' lagere school te Hoogwoud troffen gisteren bij het verla ten der school een arreslede aan om hen naar huis te brengen. Het voertuig, vele jongeren slechts bekend uit kruiswoordpuzzels, trok natuurlijk veel bekijks en de inzittenden werden niet zuinig benijd". Op deze foto komt meester Oepkes voor, die in 1935 naar Hoogwoud kwam. Vrij kort na zijn komst vond dit tafereel plaats. De Terschellinger slee was meegekomen en daarbij komen voor: Bet Vijzelaar, Brechtje Modder en Fenna Oepkes. Koetsier van de arreslee is G.P. Rooker; verder komen hierin of -naast voor: Jan de Beurs, juffrouw Rernmen, Pietertje Kleimeer, Lou de Beurs en Marianne Leeuwrik.

10. Straffen. Toen bij een verbouwing in de raadhuiskelder in 1936 de cellen werden weggesloopt vond men enke1e strafwerktuigen uit het verre verleden. Zij worden thans in het Westfries Museum te Hoorn bewaard, Ook vroeger werden lichte misdrijven reeds gestraft met geldboetes. Voor de zwaardere overtredingen gebruikte men onder andere de werktuigen, zeals ze op deze

foto zijn te zien en door meester Nan Lont, Jan Modder en burgemeester Hoogenboom

worden gedemonstreerd, Voor het van een valse eed was de straf "Staen int halsijser",

Men werd oak wel gestraft tot het dragen van de "tonne of heyke". Dit strafwerktuig was een ton, waar door hoofd en armen gestoken werden en die net als een mantel op de schouders rustte. De gerechtelijke straf voor vrouwen was "den stien draghen", dat was een zware steen door een ketting om de hals over een bepaalde afstand te dragen. Voor de z waarste straffen moest Jan Boem, de beul van Waterland, met zijn helpers komen om het "scherpexamen" af te nemen. Eerst werd dit v66r het raadhuis gedaan, later binnenskarners, waaruif valt op te maken dat de rechtspraak iets humaner werd. De doodstraf was meestal ophanging. Het slachtoffer werd "met d'coorde gestraft datter de Dood nae volght". Daarna werd het lijk onieuw opgehangen, nu op de galgenakker die aan het einde van de Langereis lag. In een vonnis uit 1740 staat: "En wijders dat het Doode Lichaam sal werden gebragt op het Galgeveld deser Stede en aldaer aen een Galge te werden opgehangen ten afschrick van andere orne ten Proye van d'Vogelen en door Injurie van d'lugt verteert te werden". Later werden de lijken in een kist begraven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek