Kent u ze nog... de Hoogwouders

Kent u ze nog... de Hoogwouders

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4282-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogwouders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Toren hervormde kerk, De toren van deze kerk bleef tijdens de storm van 1674, toen de kerk instortte, behouden. De nieuwe kerk werd tegen oude toren aangebouwd. Het was wel behelpen, want in 1704 kreeg de schoolrneester Willern Allerts Winckel de opdracht in het vervolg "sagt en kart" te luiden wegens zwakte van de toren, Een jaar later werd toesternming verkregen tot het houden van een verloting ten bate van de toren, wat echter een mislukking werd. Op

manieren is men aan geld gekomen voor de nodige herstellingen. Maar het bleef een zorgelijke toestand, In de Franse tijd werden toren en klokken eigendom van de burgelijke gerneente, die daardoor ook onderhoudsplichtig werd, Ornstreeks 1885 was de toestand dermate slecht dat men besloot de oude toren af te breken en opnieuw te bouwen. Dit vond plaats onder leiding van architect F.e. v.d, Sterr in 1886. Deze toren, waarvan de kosten f.l1.550,- bedroegen, gelijkt in elk opzicht op de afgebroken toren, Van tijd tot tijd vinden onderhoudsbeurten plaats. Zo ook op de foto. Rein Oostenveld zegt hiervan: "Samen met Hannes de Boer moest ik een steiger bouwen. Hannes zei: "Dat verdom ik ", Ik had het nog nooit gedaan, dU5 begon ik met frisse moed. Na veel moeite had den we die palen overeind. Daar ergens bovenop hadden we planken gelegd. Die mochten niet worden gespijkerd, volgens voorschrift. '5 Nachts stormde het en alle planken waren er af gewaaid, gelukkig zonder ongelukken", Op de foto staan Maarten Hoogesteger, Cor Snel, Jan de Boer, Hannes de Boer, Rein Oostenveld en Reindert Pelt.

12. Brandweer anna 1900. Tussen 1600 en 1850 waren de huizen zeer brandbaar door het veelvuldig gebruik van hout en riet. Meer dan eens had een kleine brand grote gevolgen, mede door het primitieve brandblusgereedschap. In november 1752, toen bij dikke Neel Pieters een begin van brand was geblust, achtte de vroedschap de tijd gekomen am strenge keuren uit te vaardigen, Zo luidde een artikel dat bij winderig weer geen tabak op straat mocht worden gerookt.; Een grote verbetering was de kornst van brandspuiten, zoals er op de foto een te zien is. De Aartswouder spuit is nog in heel goede staat en bevindt zich in de brandweerkazerne. Dit tafereel heet zich af te spelen in 1900. De brand is geblust en men vindt de tijd om met het publiek op de kiek te gaan, Het geheel is destijds verfilmd door Daan Pool. Op de foto komen voor van links naar rechts: mevrouw Koning-Schekkerman, mevrouw Modder-Ivangh, mevrouw De Boer-De Haan, mevrouw Mens-Comrnandeur, mevrouw Dam-Oud, mevrouw Bakker-Gayaard, mevrouw Deutekorn-De Vries, mevrouw Kuiper-Biersteker, mevrouw Muntjewerf-Veerrnan, mevrouw Snel-Zondervan, P. Schutte, C. Snel, J. Koning, C. Muntjewerf, FI. Kuiper, W. Deutekom en S. Smit. Vooraan: Jan Dam, Jaap Smit en C. Bakker.

13. Cafebrand te Aartswoud. Niet veel meer dan een rokende puinhoop bleef er op 25 oktober 1927 over van het cafe "De Stompe Toren" te Aartswoud. Bakker Palenstijn, een actief lid van de brandweer, zei tegen zijn knecht Jan Jonker: "Jan, jij bakt vandaag het brood maar, ik heb geen tijd, ik moet blussen"! De cafehouder Jan Barten wist uit de brand een stoel met daarop een paar sokken te redden. Op de vraag waar zijn gebit was, kreeg de vraagsteller tot antwoord: "In de brandkast", En waarachtig, de volgende dag had Barten het gebit weer in de mond. De brandkast had de ramp doorstaan. Men zegt dat de brand was ontstaan door het aanmaken van de kachel met benzine. Kort daarop werd het cafe weer opgebouwd, Het verwisselde diverse malen van eigenaar. Na Barten kwam Visver. Op de foto komen voor: Kees Timmerman (jager), Frans Schaafsma (bouwer), Jac. Kuiper (brandweerman en stoker op het gemaal), H. van Scheyen (bouwer) en Jan Koning (timmerman en toneeiregisseur).

14. Herberg "De Hoop" ornstree 1910. In 1608 stond er aan de "Kercklaen" reeds een herberg,

die de naam droeg "Bet van Egmond", Omstreeks 1900 heette deze "De Hoop". Aan de

gevel prijkte het Hoop-Kolfbaan-Burgerhotel", De beide andere herbergen in deze

straat waren "De Witte Valk" wei "De Valk") en "De Jonge Prins" (kortweg "De Prins").

Deze laatste naam verdween in de tijd. Toen werd op de hoek een nieuwe lindeboorn

geplant ter vervanging van de oude, Het cafe werd toen "De Lindeboom" genoernd. Nog weer later veranderde de naarn in "De Eendracht", Dat was in de tijd dat Piet Has herbergier was. "De Valk" is reeds geruime tijd geleden gesloopt in verband met de bouw van Kayers showroom. In "De Hoop" kwamen in 1887 Olfert Schermer (geboren 1861) en zijn vrouw Jacoba Appel (geboren 1864) wonen. Olfert was veekoopman en hie1d een dagboek bij, Hierin verme1dde hij alle prijzen van de produkten, het weer, plaatselijke gebeurtenissen en die daarbuiten. Het boek vangt aan met een opsomming van alle mensen die in 1887 in de Kerkelaan woonden. Op de motordriewieler zit Jacob Schermer (geboren 1889). Hij genoot bekendheid als "marqueur" bij kolfwedstrijden,

15. Kolfsocieteit "Niet Klappen" omstreeks 1935. Bijna elk dorp had in vroeger jaren een kolfbaan, doch dit aantal is sterk teruggelopen. Toch telt de kolfsport nog tal van beoefenaren, Zo wordt in Hoogwoud jaarlijks de zestig-slagenwedstrijd gehouden in "Het Huis van Egmond". De kolfsocieteit "Niet Klappen" werd in 1891 opgericht, Bij het vijfenzeventigjarig bestaan haalde voorzitter C. Benit tal van voorvallen uit het verleden aan. Zo waren ornstreeks 1916 enkele leden verbaliseerd omdat zij na sluitingstijd nog een partijtje speelden. De kantonreehter vonniste mild en legde hun een boete van vijftig cent op. Wethouder W. Vijn speelde op de soosavond steevast een partijtje dammen, terwijl voorts oude kaartspelen zo als het "quadrilleren" nog lange tijd in zwang bleven, De geschiedenis van deze vereniging is nauw verweven met de notarisfamilie De Boer. Achterste rij van links naar rechts: P. de Wit, J. Schermer, L. Steenhoven, C. Bakker, C. Oepkes, D. Bakker, H. de Boer, G. Bos, W. Blanken en P. de Boer. Voorste rij: D. Rooker, notaris De Boer, P. Zee, H. de Boer, G.P. Rooker, J. Bos en J. Bakker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek