Kent u ze nog... de Hoogwouders

Kent u ze nog... de Hoogwouders

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4282-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogwouders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Boelhuis bij D. Rooker. Wanneer een boer zijn bedrijf van de hand deed of wanneer er meer kinderen waren, werd er boelhuis gehouden, De belangstelling was vaak groot, in het bijzonder als er belangrijke dingen onder de hamer kwamen zoals hier bij D. Rooker, waar twee ouderwetse kaaspersen en een arreslee werden aangeboden. Afslager is Arie Modder en de prijzen worden genoteerd door R. de Boer, die aanstonds met zijn lijst naar binnen zal gaan waar notaris De Boer zitting houdt en de gelden van de kopers in ontvangst zal nemen. Onder de aanwezigen merken we op: W. Beets, P. Davidzon, Jan Davidzon, Klaas Knijn van Opmeer, Dirk Rood, Simon en Theo Groot.

22. Toneelvereniging "De Eensgezindheid". Op 23 januari 1891 kwam de pas opgerichte rederijkerskamer "De Eensgezindheid" onder voorzitterschap van meester Van Wijk bijeen om te beslissen welke stukken -het voor-ien nastuk- voor eerste uitvoering genomen zouden worden. Bij het nastuk ging het tussen "Anna Werthelman" en "Daar is mijnheer". Na voorlezing door meester viel de keuze op het eerste. Voor rolverdeling maakten voorzitter en penningmeester een schema op. Na de stemming bleek het schema van de voorzitter uitverkoren te zijn, De eerste opvoeringen von den plaats op zondag 22 en dinsdag 24 maart en de toegangsprijs bedroeg dertig cent. Minvermogende betaalden een dubbeltje, ABe bijeenkomsten van "De Eensgezindheid" werden nauwgezet genotuleerd, zodat de geschiedenis van de vereniging op de voet te volgen is. Tijdens de repetities zorgde herbergier Winkel voor een ketel hete melk, waarvoor gezamenlijk f.I,20 werd betaald, In het verenigingsjaar 1894/95 had men aan inkornsten f.60,75 en aan uitgaven f.59,83. De latere voorzitter W. Speets betekende alles voor de vereniging, Hij behing de kamer, maakte doeken, grimeerde, schreef zelf stukken en regisseerde ze, In 1927 volgde zijn zoon J. Speets hem op. Hij vervulde deze functie twintig jaar. Op rekening van de kas liet men in 1924 deze foto maken, waarop van links naar rechts voorkomen: (staande) P. Slagter, G. Vijn (penningmeester), W. Speets (voorzitter), C. Kuiper, J. Bossen en J. Klomp. Zittend de dames: M. Hartog, A. Speets, C. Kooyman, S. Slagter, N. Mol en de heren J. Glas Gzn. (secretaris) en J. Speets.

23. "L.O.L." in 1930. Kort voor de eeuwwisseling vestigde S. de Boer uit de Langediik zich op een "brouwersspul" aan de Langereis, In zijn vorige plaats had hij veel toneelgespeeld, welke traditie hij hier wilde voortzetten. Meester De Jong was ervan overtuigd dat elke ontwikkeling van de bevolking een stap vooruit was en hij nam de regie op zich. "Leren is onze lust" (L.O.L.) werd de naam. In 1899 vond de eerste plaats van "Het schot voor de boeg" waarin Piet Brouwer, de latere postbode van Hoogwoud, een belangrijke rol had. Ook meester Verhoeven, die in 1916 naar de kwarn, voerde de regie en deed dit tot 1933, toen zijn school werd opgeheven, Van de gernaakte uitstapjes maakte secretaris Piet de Wit uitvoerige verslagen, In die tijd bedroeg de entree vijfendertig cent. De beide muzikanten beurden samen f. 7,50. In de crisistijd klaagde men over de prijs van de consurnpties: de chocolademelk kostte tien cent per kop. Besloten werd om in het vervolg koffie of thee te nemen, waarvoor vijftien cent per twee kopjes moest worden betaald. Kastelein Galis accepteerde dit aanbod. In het voorstuk moesten nieuwe krachten worden uitgeprobeerd. Na meester Verhoeven werd de heer Slikker regisseur. Op de foto komen van links naar rechts voor: (bovenste rij) Kees Barsingerhorn, J aap Besoo, Klaas Hoogland, Reier Keizer, A. Sieperda en G. Rempt. Voorste rij: Lies Benit, mevrouw Hoogland, H. Lak, Trien Kooy en Annie Kooy.

24. Schoolreisje Langereizer school, Toen in 1879 besloten was om aan de Moerbeek een school te stichten, kwamen ook de bewoners van de Langereis met een verzoekschrift. Er werden plannen gemaakt am voor gezarnenlijke rekening van de gemeenten Hoogwoud en Nieuwe Niedorp een school te bouwen. Grond werd aangekocht van de timmerman A. Meyer te Hoogwoud voor vijftig gulden per are. J. Rezelman uit Nieuwe Niedorp bouwde school en huis voor f.13.389,-. De salarissen werden door be ide raden goedgekeurd. Het hoofd ontving achthonderd gulden met vrij wonen en de onderwijzeres ontving zevenhonderd gulden. Op 1 april 1883 ving het onderwiis aan. Meester De long had de lei ding. Hij hield de touwtjes strak in handen ofschoon hij de gemoedelijkheid zelve was. Van hem gaat het verhaal dat, wanneer de jongens de school verlieten, zi] bij het afscheid werden getrakteerd op een sigaar, die zij samen met me ester mochten oproken. Zelf prefereerde hij zijn pijpje, Een koninklijk besluit van 15 december 1933 velde het vonnis over deze school. Op deze foto zijn de kinderen op schoolreis op 7 juni 1923. Leiding: B. Verhoeven, G. Gayaard, J. Benit, juffrouw Goed en P. Groot. Kinderen achterste rij:

Grietje van Essen, Annie Rezelman, Kees Barsingerhorn (Kooy), Piet Mantel, Alie Brouwer, Jaap Groot, Bertha Benit, Luit Burger en Annie' Keizer. Middelste rij: Geertje Hoogland, Lies Benit, Trien Keizer, Annie Blokker, Alie Wiggers, Ma Bakker, Jan en Piet Zwakman, Gerrit Stapel, Jaap Benit en Klaas Hoogland. Voorste rij: Grietje Wiggers, Siem Benit, Trien Kooy, Jan Bakker en Piet Burger (? ).

25. School te Aartswoud in 1915. In 1839 tel de de school vijftig leerlingen die door meester Cornelis Buttenaar werden onderwezen. De school stond achter de kerk. In 1862 werd meester Buttenaar gepensioneerd op vijfenzeventigjarige leeftijd. Zijn opvolger was D. Tates, van wie een foto in het gemeentearchief aanwezig is. Hij werd gepensioneerd in 1891. In 1866 werd de nieuwe school in gebruik genomen en deze stond op de plaats van de tegenwoordige, die op 1 rnei 1933 werd geopend. Na meester Tates kwam de heer H. van Ree, die tot 1931 in functie bleef. De huidige school en woning werden gebouwd naar een on twerp van de heer D. Saal door de aannemers W. Nierop en K. Klein te Midwoud/Nibbixwoud. Het schilderwerk verzorgde Alb.Glas van Benningbroek, De totale kosten bedroegen f.25.239,-. Van links naar rechts op de foto: (achter) M. van Soelen, C. Bakker, A. Boon, A. Schekkerman, M. de Vries en A. de Wit. Tweede rij: meester Van Ree, A. Deutekom, T. Helder, A. Moeyes, A. van Scheyen, T. Timmerman, H. Glas, T. Rempt en juffrouw Nellie van Wijk. Derde rij: E. van Schey en, M. Deutekom, J. Glas Gzn., J. Best, J. Glas Pzn., K. Helder, A. Zweet en P. Moeyes. Vierde rij: Jb, Deutekom, C. Schekkerman, D. Timmerman, N. de Vries, G. Hollenberg, H. Koeten en F. Ruig, Voor: C. Glas, G. Nierop, G. van Soelen, A. Best en S. van Soelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek