Kent u ze nog... de Hoogwouders

Kent u ze nog... de Hoogwouders

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4282-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogwouders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Molen "De Lastdrager", Op een dorpsgezicht uit 1726 ziet men de korenmolen, Dit is vermoedelijk de tegenwoordige molen "De Lastdrager". In 1608 verkreeg de ambachtsheer Cornelis van Mierop van de staten van Holland vergunning de winkorenmolen, die hij had laten bou wen, te doen bemalen tot gerief van de ingezetenen, zoals de aanvraag luidde. In 1804 werden erf, rnolen en huis verkocht voor drieduizend gulden en in 1806 bracht alles vijfentwintighonderd gulden op. In 1827 kwam de molen in het bezit van de familie Bos. De cooperatieve aankoopvereniging "Ons Belang" Bet in 1927 een foto met onderschrift maken va or de familie Bas. De schapen, die de molenaars hielden, worden hier door Jan Wever geschoren. Hij wordt bijgestaan door zijn zoon Jaap, Met de meelzak op de schouders is Simon Bas. De kinderen zijn allen van Wever. Op de wieken staan Jan en Toon, voor de molen Kees en helemaal rechts Chris.

32. Van "O.K.K.", "Aartswouder Boys" naar "AGSV". Op 30 augustus 1970 werd in Aartswoud een drievoudig jubileum gevierd: men vierde het twintig-jarig bestaan van "AGSV", ontstaan uit fusie tussen "O.K.K. ", opgericht 1 september 1920 en de "Aartswouder Boys", de voetbalclub die in de zomer van 1930 van start ging, In 1920 bestond het bestuur van "O.K.K." uit Maarten Koster, Willem Koorn, P. Bood, W. Rooker en Timmerman. Men had moeilijke beginjaren en na lang beraad werd een brug voor negentig gulden aangeschaft, De voorwerkers uir Winkel verdienden vijfentwintig cent per week. Voor de jeugd werd een gezellige dag georganiseerd, Men ging een dagje uit rijden waarvoor per lid vier centen moesten worden meegebracht. Op 25 oktober 1927 brandde het cafe af en alle bezittingen gingen verloren. Gelukkig was men verzekerd en voor f.406,50 kon men nieuwe toestellen aanschaffen. Op de foto van "O.K.K." komen voor op de achterste rij: Piet Dirkrnaat, Bram v.d. Velde, Maarten de Beurs, Klaas Bregman, Kees Muntjewerf, Jack Klomp, Jan Bellis, Ernst Felusch en Wim Veerman. Voorste rij: Cor Klomp, Wim de Ruiter, Klasien Koning, Trien en Frouwtje Duinker, Tinie Dirkmaat, Riet Lange dij k, Marie v.d. Bel en Nel van Soelen.

33. Afdeling voetbal. Na het droogvallen van de Wieringermeer werd de voetbalclub opgericht. Het bestuur bestond uit P. Dirkmaat, C. Hartog en W. Deutekom. Tot 1937 speelde men in de nieuwe polder, daama op het gemeentelijk sportterrein op de Westerboekelweg. In cafe Modder verkleedde men zieh, waama per fiets de afstand van een kilometer moest worden afgelegd, De naam "Aartswouder Boys" is van na de oorlog. Ook toen speelde men nog in Hoogwoud, maar hieraan kwam in 1949 een einde, toen Aartswoud eigen sportvelden kreeg. Dit is de voetbalclub van 1931. Bovenste rij: Gerrit Schekkerrnan, Cor van Scheyen, Wijnand Deu tekom, Piet Raa en Wim Tromp. Voorste rij: Wim Veerman, Piet Bakker, Reindert Korver, Jan Silver Pzn. en Chris Louw.

34. Voetbal en korfbal in Hoogwoud, Olfert Schermer vertrouwde op 10 september 1920 aan zijn dagboek toe: "Er is een voetbalclub van protestanten en een voetbalclub van katholieken opgericht. Met de najaarskermis spelen ze een wedstriid tegen elkaar". Jammer genoeg laat hij ons over de uitslag in het ongewisse, WeI is bekend dat het gemeentelijk sportterrein aan de Westerboekelweg op 22 april 1923 werd geopend. De voetbalclub droeg de naarn "HFC" en de korfbalclub heette "UDI" (opgericht in 1923). Bij de opening van het terre in gingen deze verenigingen gezamenlijk op de foto. "HFC" ging later op in "ROSV". "UDI" werd opgeheven en uit de katholieke club ontstond "Stormvogels", die zijn definitieve vorm kreeg bij de oprichting van "Grasshoppers" in 1930. Op de foto van links naar rechts op de achterste rij: Cor de Boer, Niek de Boer, Cor Koorn, Rens Pool, Henk de Boer, Piet Dirkmaat, Piet de Boer, Dik Breebaart, Piet Sterk, Cor Dekker en Jo Koning. Voorste rij: Jaap Appel, Jo Appel, Jan Donker, Jannetje Appel, Gon Bos, Marie Brouwer, Jo Bossen, Marie Benit, Mien Bood, Trien Hollenberg, Jan Bakker en Aris Appel.

35. Zangvereniging van Aartswoud. De Aartswouder zangvereniging heeft jarenlang onder leiding van dirigent R. Bruin gezongen, Men nam aan verschillende concoursen deel, zo ook hier, waar men zich zo'n veertig jaar geleden in Bergen op de foto heeft laten zetten. Staande van links naar reehts: mejuffrouw D. Haak, mevrouw Van Scheyen, D. Koorn, mevrouw Van der Bel-Silver, Polsrna, G. Wagenaar, mevrouw G. Silver-Wit, mevrouw A. Bakker-Komen, mevrouw G.Glas-Glas, mevrouw M.Koeten-Wiggers, mevrouw G. Beunder-Beers en mevrouw A. Toereppel-Raan. Zittend: H. van Scheyen, Joh, Veerman, R. Bruin, mevrouw Zwaag, mevrouw Jonker, W. Koorn en mevrouw Schagen-Gootjes,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek