Kent u ze nog... de Hoornsen

Kent u ze nog... de Hoornsen

Auteur
:   J.M. Ridderikhof
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1468-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Een groepsfoto van de gymnastiekvereniging U.d.I.jW.v.O. Deze vereniging is ontstaan door samengaan van de gymnastiekverenigingen "Uitspanning door Inspanning" en "Willem van Oranje". Deze foto dateert van 1899 en illustreert in het bijzonder de sportieve kleding van de damesafdeling "AHeM". Al is het moeilijk aIle personen te herkennen, toch wijzen we op enkele bekende personen. Op de grond zittend van links naar rechts: Jan Nieuwpoort en met zwarte das Gerard Eyken. Op de tweede rij: Piet Houdijk, Jacob Baart (Appelsteeg), Freek Woestenburg en Jan van Petten. Staande: Jo Dell, Arie Bolten, Barend de Vries, achter hen de heren Jaap van Straten, Eduard Stokvis, Willem Brandenburg, v.d. Rol, Gerrit Slob (met snor), Bertus de Geus, Hendrik Sindram en Klaas Brandenburg. Geheel rechts, met donkere trui, Gerard Luckens. Bovenste rij: vaandeldrager W. van Erp, G.H. van Leersum, A.J. Beek, K. Tiemes, L. Visser, onbekend, A. Sindram en directeur A. Staalman. De dames in het midden zijn Fie Jonkman (later mevrouw Luckens), achter haar Niesje de Waal (later mevrouw Sindram), mejuffrouw Woestenburg, mejuffrouw Thies (later mevrouw Brandenburg), mejuffrouw v.d. Rol (later mevrouw Strik) en in de rest van de groep de dames Bolten en Vlam.

7. Bij de inhuIdigingsfeesten van 1898 mocht een grote historische optocht natuurlijk niet ontbreken. Voorop ziet u dat vissers een haringnet dragen. Men wil weI eens beweren dat in Hoorn het eerste haringnet gebreid is. Dan voIgt de stoet van de gevangengenomen graaf van Bossu. Let u eens op, dan kunt u iemand zien Iopen die de origineIe beker van Bossu draagt: het is de heer T. Trompet.

Het is interessant om de kleding te bekijken: niemand zonder hoed of pet en bij de dames zijn er die nog de Noordhollandse kap met kaphoed dragen. Ziet u de militairen met de pIuim op de kepi? De Waag had nog de ijzeren IuifeI, die groen geschilderd was. Toen teIde Hoorn nog maar 11.000 inwoners en zie nu eens de beIangstelling.

8. De toneelvereniging "Eensgezindheid" werd in 1883 opgericht en richtte zich meer op de arbeidersbevolking. Ook hier is men geschaard onder het vaandel en met gedegen ernst als waardige kunstbeoefenaren. Wij denken dat deze foto genomen is bij herdenking van het twintigjarig bestaan in 1903. De zittende leden zijn van links naar rechts: mevrouw Woestenburg-Schollee, regisseur A.J. Woestenburg met de veroverde medailles, voorzitter fourier De Rooy, Schagen en Anna Kuiper. Staande: Alb. Schermer, Joh. Compas, mevrouw A. de Rooy-van Ree, Gerrit van Dam, Nico Compas en souffleur Piet Belt. Zij speelden vooral in het Noord-Hollandsch Koffiehuis en had den zeer veel succes met "Mottige Janus" van Marius Spree.

9. Dit is toch wel een heel oude foto: de gemengde zangvereniging "Sappho" in 1896. In de jaren negentig experimenteerde men met de operette "Franchemont de Marskrarner", Wij hebben gepoogd enkele leden te identificeren. Zittend op de voorgrond, als tweede van links mejuffrouw Vermande (later mevrouw De Leur-Vermande) en als derde mejuffrouw Van BurenLensink, De heer met de kruik is Jan Groot. Staande in het donker gekleed mejuffrouw Kee Groot, tweede van rechts, op de grond zittend, mejuffrouw M. Eyken, die ons de gegevens verschafte en dat op een leeftijd van achtennegentig jaar! Naast haar zien we mejuffrouw Lien Scheffelaar Klots. Franchemont, met kraampje met snuisterijen, werd gespeeld door de heer Joh. Roosendaal. De eerste persoon op de tweede rij is de heer J. Haalebos. Bovenste rij, als tweede mejuffrouw Boldingh (later mevrouw Esser-Boldingh) en naast haar mejuffrouw Morhaus (later mevrouw Wonder-Morhaus). Rechts de heer H. Verwijs, daarnaast de heer F. Felkers en regisseur L. Hooft. Boven hem de heer Kroon van de goudwinkel op het Noord.

10. Een zeer belangrijke gebeurtenis voor onze stad was de onthulling van het standbee1d van Jan Pz. Coen in 1893. Dit monument is een nationaa1 eerbetoon aan deze grote figuur en natuurlijk dee1de zijn geboortestad in die eer. Dit standbeeld, dat Coen uitbeeldt a1s een martiale figuur, beheerst de Rode Steen volkomen. Met de omringende fraaie historische gebouwen, de Waag en het West-Fries Museum, behoort dit plein tot een van de fraaiste van ons land. Onder zeer grote belangstelling werd het beeld onthuld door dr. H.J.A.M. Schaepman. De bee1dhouwer professor Leenhoff ontwierp en vervaardigde dit monument en zeker met succes. Het werd door metaalgieterij Marijnen te Breda in brons gegoten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek