Kent u ze nog... de Hoornsen

Kent u ze nog... de Hoornsen

Auteur
:   J.M. Ridderikhof
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1468-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. "Daar komen de schutters, daar komen ze an" ... Koos Speenhoff, de dichter-zanger, werd tot dit lied geinspireerd door de dienstdoende schutterij van Rotterdam. Ook Hoorn had, als de meeste gemeenten, zijn eigen korps. Op deze foto ziet men het officierskader in 1894. Zittend: dr. Aghina, H. Kroon en apotheker G.H. van Hoolwerff. Staand: kruidenier L. Hooft van het Kleine Noord (in een pose afgekeken van Napoleon), onbekend, Carbasius, onbekend, Uthermohlen (musicus), Schuit (kruidenier op de Rode Steen waar nu de Middenstandsbank is), onbekend en bankier Van Slochteren. Nu zijn ze nog niet in groot tenue, want dan droegen ze siako's met een pluim van groene haneveren en een oranje sjerp, Dit officierskorps kwam voort uit lieden die min of meer in de stad op de voorgrond traden. Militaire bekwaamheden spraken bij de benoeming geen rol.

Wie waren nu de schutters? Ze ressorteerden onder het ministerie van oorlog en waren mobilisabel. In 1870, toen Nederland mobiliseerde in verband met de Frans-Duitse oorlog en het garnizoen naar de grens trok, trad de schutterij als garnizoen op. Zelfs hebben schutters meegestreden in de Tiendaagse Veldtocht (1830-1831). De schutters werden gerecruteerd uit niet-dienstplichtigen zoals vrijgelotenen, vrijgestelden wegens broederdienst of hen die een remplacant had den gekocht. Er was werkelijk een schuttersplicht. Eens in de veertien dagen, op woensdagmiddag, moest er geoefend worden; de rood-witte vlag hing dan van de toren. A1s de oefening geen doorgang kon vinden werd dit een blauw-witte vlag.

8

~

, .

12. In groot tenue poseert op deze foto het onderofficierskader van het schu tterkorps van Hoorn. Dit kader werd hoofdzakelijk gerecruteerd uit lieden die hun gewone dienstplicht had den vervuld, doch er waren ook enthousiastelingen die vrijwillig dienst namen. In 1907 werd de schutterij ontbonden. Zittend van links naar rechts: onbekend, tambour-maitre Bakker, fourier A. Gravendijk, sergeant-rnajoor J. v.d. Waay, adjudant J. v.d. Berg, sergeant-majoor H. Verbeek, sergeant-majoor J. Gravendijk, fourier Frans Schut en sergeant H. Schwietert. Eerste rij staande: onbekend, sergeant W. Nisius, sergeant Ph. de Beer, sergeant G. Jz. Wonder, onbekend, vaandeldrager A. Kaag, sergeant E. Swidde, korporaal J. Reek, sergeant D. Jonkman en sergeant E.C. van Veen. Tweede rij: onbekend, sergeant Kaspar de Vries, onbekend, sergeant G. Hobbelman en onbekend. Derde rij: korporaal Dirk Pool, sergeant A. Jans, sergeant Joh. van Berkum, sergeant G. Gravendijk en twee onbekenden. Dit kader organiseerde feestavonden en zo was de schutterij tevens een soort gezelligheidsvereniging. Na opheffing van het korps heeft het nog vele jaren voortbestaan als schietvereniging.

13. In de jaren tussen 1890 en 1940 zijn er in Hoorn zeer ve1e festiviteiten georganiseerd. Soms waren het herdenkingen, landbouwfeesten of feesten georganiseerd door de V.V.V.V. om publiek te trekken. De organisatoren van de diverse festiviteiten kregen echter van ouderen te horen: "De kroningsfeesten van 1898, dat waren nog eens feesten, toen was een ieder in feeststemming en hoste, arm en rijk, gearrnd achter de rnuziek aan! " Daarorn kunt u hier iets van die stemming proeven. Deze foto toont een gedeelte van de optocht. De versierde wagen is er een van een schietvereniging. Let u eens op de kleding en de uniform en van de rnilitairen!

14. Boven: op 21 december 1901 werd het rijkslandbouwproefstation aan het Keern door prins Hendrik officieel geopend. Op de foto ziet u de Prins het West-Fries Museum verla ten.

Onder: 30 mei 1919 was een grote dag voor onze stad, want toen werd het feit herdacht dat driehonderd jaar geleden Jan Pieterszoon Coen de stad Batavia op de ruines van Jacatra (nu Djakarta) stichtte. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik brachten Hoorn een bezoek om een krans te plaatsen aan de voet van het monument van Coen. Deze foto geeft dit ogenblik weer. Naast de Koningin ziet u burgemeester AA de Jongh. Op de achtergrond staan de minister-president, C.J.M. Ruys de Beerenbrouck, en de minister van kolonien, AW.F. Idenburg.

15. De brandraad was een zeer voornaam college, sarnengesteld uit een brandmeester-generaal, brandmeesters en onder-brandmeesters. Dit college werd benoemd door B. en W., maar welke eisen er werden gesteld, is ons nog onduidelijk. Vulde men zichzelf aan? Op deze foto van rond 1905 ziet u zittend van links naar rechts: H. Zuidweg (een van de directeuren van de houthandel Van Doornik en Zuidweg), H. Heyblom (kolenhandelaar en pachter van de reinigingsdienst), brandmeester-generaal F. Kaag (tabakshandelaar; had vermoedelijk verstand van rook), secretaris Kl. Tiemes en aannemer C. Woestenburg. Staande: groenteboer C. Visser, drukker A. Houdijk, boekhandelaar A.C. Boldingh, aannemer D. Kaat, loodgieter J. Woestenburg, distillateur J. Schermer en D. Jonkman (kistenfabrikant en directeur van de Hoornse Boot). Men was niet geuniformeerd, maar droeg gekleurde houten staven. De kleur hing af van de rang. Verder had men een rood-wit lint met het wapen van Hoorn om de hals. Bij brand liep de bode, die herkenbaar was aan een metalen schild, met een lantaarn achter de brandmeester-generaal aan. Vele jaren is Klaas Tiemes, voorheen tambour-maitre van de schutterij, de bode van de brandraad geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek