Kent u ze nog... de Hoornsen

Kent u ze nog... de Hoornsen

Auteur
:   J.M. Ridderikhof
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1468-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Ret was een gebeuren van de eerste orde dat Room in 1905 een heus warenhuis kreeg. De heer Rut. Bossert was de initiatiefnemer en begon zijn "Grand Bazar" aan de Grote Noord 37 (nu Victoria-bioscoop). In 1911 werd de hele voorraad op een verkoping in het Noord-Hollandsch Koffiehuis (eigenaar J. Egelman) op de hoek Grote Noord-Rode Steen (Winston Theater) publiek verkocht. Deze verkoping heeft enige dagen geduurd. Was men in Room en West-Friesland nog niet ingesteld op dergelijke zaken? Zou men zich toen nog meer thuis gevoeld hebben in de kleine zaken met persoonlijk kontakt? Zouden dit de oorzaken zijn van het niet rendabel zijn van de "Grand Bazar"?

17. Of schoon momentee1 Hoorn vele inrichtingen van onderwijs bezit, willen wij toch herinneren aan een inrichting, die in 1925 verloren is gegaan: de rijksnormaa1school. Deze schoo11eidde op voor de lagere onderwijsakte. Veel jonge mensen hebben op deze school hun opleiding gehad en hebben, na enige jaren onderwijzer of onderwijzeres geweest te zijn en verder gestudeerd te hebben, belangrijke funkties bereikt. Deze foto toont u de docenten van de rijksnormaalschoo1 in 1905. Een belangrijk dee1 van deze docenten was hoofd van een lagere school. Velen zullen hun schoolhoofd hierop terug kunnen vinden. Zittend van links naar rechts: dokter H.L.E. v.d. Berg, muziekleraar J. van Dissel, mejuffrouw Y. Veeneman (handwerken), S. Holsmuller, hoofd van de Mun tstraatschool en N.H. Bruins (leraar, later direeteur). Staande van links naar reehts: leraar T. v.d. Blink, C.H. Wolbers (hoofd van de jongensschool in de Ramen), tekenleraar J.C. Kerkmeyer, B. van A1bada (hoofd van de Kruisstraatschool), gymnastiekleraar J. Hetterschey, meester Buis en meester Mantel uit Blokker (leraar pedagogie),

18. De Hoomse V.V.V.V. - men schreef het met 4 V's - organiseerde hier 's zomers grote feesten. De grote organisator hiervan was de heer Joh. Wilson. In 1906 herdacht men in ons land dat Rembrandt driehonderd jaar geleden geboren werd. Hoom maakte zich ook op om dit luisterrijk te vieren met een grote historische optocht en het vertonen van tableaux-vivants, voorstellende verschillende beroemde schilderijen van Rembrandt op het Doelenplein. Hier op de foto ziet u de zegewagen van Rembrandt. De figuur van Rembrandt werd uitgebeeld door de heer Jac. Wilson.

19. Kennisinluiden is een fo1kloristisch gebeuren, waarvan de bedoeling noch de oorsprong bekend is. Het schijnt een exclusief Hoorns gebruik te zijn, Op de woensdag v66r de Hoornse kennis begon om twaalf uur de klok van de Grote Kerk op het Kerkplein een kwartier lang te luiden. De kinderen kwamen dan met krijtjes of plankjes vol met krijt gesmeerd en gaven elkaar een kennisstreep. Een ieder die dat kwartier over het Kerkp1ein liep of fietste werd met krijt besmeurd. Er kwam wel eens herrie van als iemand, die niet bekend was met deze traditie, van zich af begon te slaan, maar de politie trad dan op, want dan moest men dit kwartier maar niet door de rennende en krijtsmerende jeugd lopeno Na kwart over twaalf mochten de kenniskramen opgebouwd worden. Enige jaren geleden werd deze historische manifestatie om onbekende redenen afgeschaft. Jammer, want het verliezen van tradities, vooral van zo iets echt Hooms, is een verarming.

20. De V.V.V.V. organiseerde in 1907 voor het zomerseizoen weer enige belangrijke festiviteiten. Ret hoogtepunt was een Oudhollandse markt op het Doelenplein. Verschillende oude ambachten werden daar uitgeoefend: zilversmid, de schoenmaker in zijn pothuis, water- en vuurhuis, kuiper, hoefsmid enzovoort. Op de foto ziet u het stadhuis met ervoor kapiteins en 1uitenants van het schuttersvendel. Ret was uitermate geslaagd. Persoonlijk kan ik mij hiervan nog herinneren, dat er een Arabier met een kamee1 rondliep die rec1ame maakte voor het sigarettenmerk "Stelio".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek